| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Bylo nebylo...
Vydáno dne 09. 07. 2005 (1852 přečtení)

© Zdeněk Patrick "Dýmající zrcadlo I. díl"

Jedno srpnové odpoledne roku 1998 jsem za?il v Praze bouři, jakou jsem je?tě nikdy ve svém ?ivotě nespatřil. Byla tak vyjimečná, jak si jen umíme představit. Nejen co do druhů blesků, či četnosti elektrických výbojů. Celých 98 % výbojů bylo zcela nehlučných a vět?inou směřovaly vzhůru do stratosféry. Pouze ty, které směřovaly k zemi, respektive jejich nepatrná část byla doprovázena charakterisktickým hromobitím a rachotem. A to přes nesporný fakt, ?e elektrömagnetická bouře doslova běsnila těsně ?nad na?imi hlavami?.

Nicméně, ani? jsme cokoliv tu?ili, v?e podivné začalo (neuva?ujeme-li politrucká běsnění zarudlých zítřků) právě toho dne. kdy byly proměněny na?e nejvlastněj?í práva a svobody v nepotřebný cár papíru a v?obecná čipizace poklusávala ji? nedaleko na?í nevědomosti! Aby pravda o čemkoliv, byla okam?itě utlučena příhodnými mulimediálními prostituty.

Atypická, nízko pohybující se černo?edá bouřková mračna byla po celou půlhodinu ozařována mohutnými elektrickými výboji, které ?létali v podivných - jednou více, vzápětí méně ?kostrbatých? kruzích o velmi rozdílných poloměrech. Četnost výbojů byla více ne? udivující. Ka?dou druhou vteřinu následoval dal?í a dal?í nehlučný výboj, z nich? ty men?í vytvařely malý pravidělněj?í kruh se znatelnou sytě modrou výsečí - podobnou srpku měsíce. Kruh samotný přecházel od bílé barvy do světle fialové. Jakoby bychom v obráceném půdorysu pozorovali do nebeských vý?in spirálovitě stoupající blesk. Jiné nehlučné blesky doslova kři?ovaly oblohou, zatímco jiné stoupaly klikatě, jindy přímo - vzhůru. Na protěj?í straně údolí bu?ily naopak čtyři blesky s pravidelnou jistotou deseti vteřin do zvý?eného terénu. Fascinující byla i jejich konstatní vzájemná vzdálenost - jednoho ka?dého z nich - 4oo metrů. Na obloze byla v jednom okam?iku více ne? jedna desitka elektromagnetických výbojů, které, z pohledu pozorovatele, vytvářely uzavřené kruhy. Jak jsem ji? řekl - nebývalá četnost, tvary - a hlavně nehlučnost - vytvářela téměř apokalyptický obraz, jen? po dvaceti minutovém infernu postupně přecházel v průměrnou odeznávající klasickou bouřku. Nicméně nadále s převá?ně nehlučnými záblesky. Co? v těchto místech nebyl zcela ojedinělý fyzikální jev. Ale o tom o něco později. Ve své naivitě jsem předpokládal, ?e se mi v následujících dnech dostane, prostřednictvím mediálních opor zavedeného systému , nále?itého a dostatečně rozumného vysvětlení. Klasická arogance dokumentující zakonzervovaný stav mnohaleté nehybnosti nejen v oblasti ?informační exploze? byla odpovědí. Mlčení, tutlaní a nakonec, prostřednictvím podřadného bulvárního listu nejapná informace, ?e se prý jednalo o zcela bě?nou bouří a ten, kdo si myslí něco jiného - je nevzdělaný hlupák. Terminologie ne nepodobná komentáři ?objektivním výzkumům? v?eobecné hladiny nálad a pořadí samozvaných velikánů tě?ících se nezvykle vysoké oblíbenosti? Budi?. Není to ostatně ani poprvé, a zřejmě ani naposledy, co nám úřednící zavedeného systému věcí jasně dávají najevo, ?e nás - ani náhodou - nemají zajímat zále?itosti, je? se nás bezprostředně a ?ivotně dotýkají. Jisté je, ?e podobná bouře byla toho dne zaznamenána na velké části na?eho území - včetně ji?ních Čech. Kdo si v?ak dnes ji? vzpomene. Zprávy ze zahraničí byly tenkrát, jako obvykle v na?ich ?nekontrolovaných? sdělovacích mediích, zaměřeny spí?e na milenky ?velikánů? a na nové přírůstky světově i méně proslulých zoologických zahrad. Dne 10. srpna minul na?í planetu asteroid o velikosti více ne? 1,5 kilometru řítící se rychlostí 80 000 km/ hod. Od srá?ky se Zemí jej dělilo pouhých dvacet hodin. Pokud by do?lo ke kolizi, pak hybnost tohoto kosmického tělesa by v jediném okam?ení učinila přítr? v?em snahám ututlat onen problém. A vzhledem k nepřipravenosti obyvatelstva by se v následujícím okam?iku, krátce po dopadu asteroidu, přestalo o daný problém zajímat minimálně dvě miliardy domorodců. Jestli?e by onen vesmírný kolos spadl do oceánu, pak následující vzedmutá vlna, dosahující mnohakilometrové úrovně, by eliminovala dal?í z mnohých světových problémů, jen? tak tí?í místní náčelníky a ?amany. Vteřinové mno?ství odpařených vod by probíhal v úrovni výbuchu několika tisíc velmi výkonných vodíkových pum. Několik hodin před dopadem bychom byli svědky neobvyklých elektromagnetických bouří a blesků směřujích vzhůru k nebesům - na zemi s minimálně sly?itelným zvukovým efektem. Slapové síly by rovně? byly zanedbatelné pouze pro notorické sedmilháře televizních debat, a to pouze jen na několik málo okam?iků. Četná zemětřesení, před i po dopadu tělesa, by je vyvedla z omylu heslem ?pravda vítězí?. Ani náčelnící náčelníků by si nebyli - ve svých nezničitelných podzemních úkrytech - jisti, zda ?ivotně neprohloupili a neměli zůstat spí?e na povrchu. Miliony a miliony tun destrukční energie by poblí? (i relativně nedaleko) výbuchu, během jedné setiny zanedbatelné vteřiny, uspořádaly v?e - tedy i podpovrchovou strukturu planety (včetně náčelníků v?ech náčelníků), do podoby zcela homogenní ?placky?. A náčelníci setrvávající na povrchu, nebo kdesi poblí?? Počáteční tlaková vlna roz?haveného vzduchu by ani jim nedala ?anci zvítězit v dal?ích radostně ?svobodných? volbách. Zvířený prach a nedýchatelnost vzduchu? Mutanti ze severních Čech, ale i z Prahy, by tuto následnou smrtící kalamitu snad ani nepostřehli. Pravděpodobnost dopadu vesmírné superbomby v oblasti východně od severního polu není bez ?ancí. Byla by to katastrofa ovlivňující nejen vzhled kontinentů, či klima planety, ale i samotný ?ivot na této planetě. Hladina moří a světových oceánů by se zvedla o 80 metrů a následný hladomor by úspě?ně zaskakoval za uměle vyvolané válečné konflikty minulosti. Úvaha, ?e poslední z zúčastněných by zhasl a odevzdal klíče skutečnému majiteli, není rovně? marná. Já bych osobně, mimo jiné, rád sledoval namahavý proces přenosu hmotných tuzemských statků bankovních magnátů, majitelů bordelů, či agentur s nájemnými vrahy - do abstraktního světa nebytí. Leč logika podivného tutlání se nyní dokonale objasnila. V?e by probíhalo velmi uspořádaně, a? organizovaně. Snad a? do posledních okam?iku. Na druhé straně musím pokorně přiznat, ?e i neinformovanost má své výhody. ?ádný stres v otázce, jsou-li mé vytunelované miliony podnikatelská ativa, či pasiva. Nebude od věci připomene-li si v této souvislosti jiné z utajovaných skutečností, které později pronikly na veřejnost. Týkají se rovně? tého? problému - blízkých létajících objektů. Relativně nedávno - v roce 1989 - minula planetka (nazvaná ?1989 FC? - průměr 800 metrů) Zemi ve vzdálenosti necelých 800 000 kilometrů rychlostí 50 000 km/ hod. Od katastrofy nás tehdy dělilo pouhých 16 hodin. Při dopadu asteroidu by se z kráteru o velikosti 16 kilometrů na nás dle zainteresovaných vědců energie 20 000 vodíkových pum. Následná globální katastrofa by dle tého? zdroje způsobila konec na?í civilizace, pokud vůbec tak lze na?e barbarské sna?ení nazvat. Objevitel planetky Henry Holt je přesvědčen, ?e dříve nebo později se Země kolizi s planetkou ?1989 FC? nevyhne. V této souvislosti si dovolím citovat některé pasá?e z mých dříve napsaných knih týkající se neobyčejných blesků v kritickém roce 1989, kdy nás - jak jsem později zjistil - minula zmíněná planetka ?1989 FC?. V roce 2027 ohrozí Zemi jiný kolos - 1999 AN 10 vá?ící 2 miliony tun a řítící se rychlostí 40 000 km/ hod. Optimistický názor, ?e mine Zemi ve vzdálenosti 39 000 kilometrů je pozoruhodný, nebo? zcela evidentně nerespektuje mnohá ustanovení univerza - včetně gravitačních, či slapových sil dvojplanety Země - Měsíc.


Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (689 hl.)
 
Ne (491 hl.)
 
Možná (428 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1608

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0