Apollón

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 10. 02. 2024

Zj. sv. Jana
Kap. 9 verš 11

Měly pak nad sebou krále,
anděla propasti,
jemuž jméno Židovsky Abaddon
a Řecky Apollyon.


Apollonuv sloup

Kniha Den mluvících kamenů 7 (pdf) od Zdeňka Patricka a Zdeňka Šmitmajera.Apollón

Apollón je v Bibli zaznamenán v diskuzi o božském meči (na ramenou) s biblickým Jóbem.

Může mi někdo vysvětlit, co dělal krátce poté Job coby poradce Faraóna v úzkém okruhu svých přátel kouzelníka Jitra při vynášení rozsudku nad Jitrovým zeťem Mojžíšem?

V řeckých bájích a pověstech je zase literárně ztvárněn jako dispečer samotného vojevůdce Hérakla, přikazujíc mu odevzdat létající trůn (Trojnožku) zpět Pýthii do Apollónova chrámu v Delphách. Samozřejmě, že mu pilot oponuje, s tím, že když Pýthie již nevěští a tak ho již nepotřebuje.

A je to v dobách, kdy ruští bohatýři odevzdávají svůj svrchník na hřebík tamtéž. Po odkapání u Pýthie ho můžeme vidět trochu potrhaný právě na pilotovi.

Objevuje se kupodivu i v Čechách jako obraz ukřižovaného Ódina na helmě svatého Václava. Poodobnost jeho pumpek s kruhem z vavřínových listů dole je zcela náhodná a nic nenasvědčuje tomu, že bude muset odevzdat zbývajících 70 let do svých již nedožitých 1000 letých oslav bezvýznamnému králíkovi někde tam ve střední Asii.

Vážení, milí čtenáři, povšimněte si řetězů (ohlávek delfínů) a možná budete ohromeni. V Bibli nalezneme popis, proč samec delfína tak svéřepě svírá ten věnec pro vítěze v tlamě a lze z obrázku vydedukovat proč Neptun sedí na ní a né na něm, v suchých šatech bez bot a nebojí se že se i s nimi potopí někam na dno. Tomuto bohatýrovi opravdu žádný jiný kůň stačit nebude, vše přesně dle popisu ruských Bylin. Bible pak je jejich součástí a postavy v ní jsou reálné a příběh s trochou humoru pravdivý. A propó ona se jmenuje Leviathan (Delfín), jméno druhého strašného démona z Apollónova Prahadího spřežení je Behemoth (Nosorožec?).

Nebýt Bylin ani bychom netušili, že biblická potopa po kataklyzmatu přišla jako součást vesmírné války s démony, nebo také Trójské - Tri Javí (Venuši, Zemi, Márs - Javi, Navi a Provi)

Trochu pohledem bilblického Joba na Apollóna a tehdejší faunu a flóru. Není pak divu, že Job tak často ztrácel své rodinné příslušníky a Mojžíš i s tchánem chtěli narychlo opustit pohostinství u svého zaměstnavatele. Joba lze hypoteticky hledat i jinde, no což si opravdu stěžoval u svých přátel, kteří mu nakonec přeci jen dali za pravdu. K tomu lze snad jen dodat souvislost s námi, o které se zmiňuje Karel IV. ve svém Curiculum Vitae.

I Noemova Archa měla svého lodivoda... A jak to nakonec všechno dopadlo vidíme dnes a denně.

Herakla při práci, létající Trůn či trojnožku najdete zde i s rodícím se Apollem?