Den Mluvících Kamenů 2

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 01. 01. 2024

Moudrost rozum ztratila a rozum přišel o moudrost.
Pozadu jdou hodiny, bijí na poplach.
Vypadá to, že svůj spor se všeobecnou lhostejností
nevyhrají ani náhodou.
Víra i naděje však zírají až poslední.
"Tedy seji lán a vysazuji les, ořu pole a zakládám sad."


V době minulé, tak jako i dnes,
čas náhle zkolaboval.
Čí virus zbloudilý šotky své oživil,
by program bezchybný tak náhle pochybil?
Kdo ho tak na dlouho zablokoval?


Kniha Den mluvících kamenů 2 (pdf) od Zdeňka Patricka a Zdeňka Šmitmajera.

Den Mluvících Kamenů 2


Na svém hradě stojí, kolkol zírá,

Žehnajíc své rámě rozprostírá,

vidí budoucnosti slavné věky,

králů purpur, ocelové reky.

Vidí v nebes báň se vznést.

Česká kmene ratolest,

vidí, jak to ode moře k moři

národové jí se v prachu koří.

Ale ach, co dále zřela,

zmlč, má duše, krev bys vyslzela.

Tu strast, krve proudy a požáry;

Ach! A národ položen na máry,

za živa, ach pochován,

neboť z tisícerých ran

vylil hrdinské své krve proudy,

ještě živ, a mocné jeho oudy.

Kněžna volá: "Zatluc na své hroby,

rode statný! Vidím slavné doby,

prapor věje, pluky bohatýrů

táhnou v boje svaté, v boje míru;

žádný požár, žádná krev,

přece vstal zas český lev.

Vzhůru! palmou věnčí se mé plémě!

Žehnám na věky tvé krásné země!"

Vzhůru, ženy, panny! vždyť duch Páně

v útlou pannu vstoupil v Orleáně:

Noste vy teď oryflámy zlaté,

když jdou muži v boje ducha svaté!

Ženou založena vlast,

Ženy až zas hájí vlast.

Protož vstaňte v novočeském ránu,

Blaník otevírá již svou bránu.

Úryvek z básně Slavné ráno.

Božena Němcová, Sebrané spisy IV., 221.

Právě uplynulo 100 let od vydání této básně.Den mluvících kamenů 2

© Ing. Zdeněk Šmitmajer & Zdeněk Patrick, Praha 2021

Je souborem tří knih pojednávajících nejen o blízké i vzdálené minulosti naší Země s novým pohledem na aktuální témata dnešní doby:

Rama Jana

Tři Pěrunova jablka

Tatula... Den Mluvících Kamenů 2 ...