PROROCTVÍ STAR?Í, NE? JANOVA APOKALYPSA

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 30. 07. 2019

Ukázka z autorského díla knihy Den mluvících kamenů.

Mo?nost objednání knihy:

Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přilo?enými obsahy a s dal?ím listováním knihou, naleznete zde.PROROCTVÍ STAR?Í, NE? JANOVA APOKALYPSA

Janova apokalyptická vize nemusí být původní. Spí?e alegorickou reminiscencí související s předchozími planetárními katastrofami. Např tzv. Potopu světa roku 10 463 př. n. l. Co? je s alternativami zcela jiný příběh příčin i důsledků mo?né války Titánů. Nejdříve se poohlédneme na závěrečné období nového nábo?enství instalovaného za vlády AMONHOTEPA IV., VLÁDCE EGYPTA, který přijal jméno ACHNATON.

Plo?ná EU studie DNK přinesla nové poznatky. Průzkum mitochondrické DNK prokázal, ?e matkou TUTENKAMONA BYLA KYJA, MITÁNSKÁ PRINCEZNA. OTCEM BYL ACHNATON, NĚKDEJ?Í AMENHOTEP IV. Jeho kostra byla nalezena v hrobce č. 55 v Údolí králů, kam byl přenesen z královského hrobu v Achetatonu, dne?ní Amarna. V pohřební truhle byl halezen zlatý plí?ek se jménem NEFERTITI.

Po rekonstrukci lebky, později DNK, BYLO ZJI?TĚNO, ?E je blízký svému synu, latiníky čteno jako Tutekamen. Nelze uva?ovat jinak, ne? ?e podstatná část egyptských panovníků 18. dynastie, vládnoucí sjednocené Nové ří?i v letech 1543 - 1292 př. n. l. jsou, jasně ?e mimo nevlastní matku Thutmose III. Matka Re Hat?epsut, řádnými nositeli Y chromozómu Hs R1b, Čeledoj - Čeledi - lidu.

Pokračování opět pří?tě, pokud budete mít zájem.