PROROCTVÍ STARŠÍ, NEŽ JANOVA APOKALYPSA

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 30. 07. 2019

Ukázka z autorského díla knihy Den mluvících kamenů.

Možnost objednání knihy:

Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s dalším listováním knihou, naleznete zde.PROROCTVÍ STARŠÍ, NEŽ JANOVA APOKALYPSA

Janova apokalyptická vize nemusí být původní. Spíše alegorickou reminiscencí související s předchozími planetárními katastrofami. Např. tzv. Potopu světa roku 10 463 př. n. l. Což je s alternativami zcela jiný příběh příčin i důsledků možné války Titánů. Nejdříve se poohlédneme na závěrečné období nového náboženství instalovaného za vlády AMONHOTEPA IV., VLÁDCE EGYPTA, který přijal jméno ACHNATON.

Plošná EU studie DNK přinesla nové poznatky. Průzkum mitochondrické DNK prokázal, že matkou TUTENKAMONA BYLA KYJA, MITÁNSKÁ PRINCEZNA. OTCEM BYL ACHNATON, NĚKDEJŠÍ AMENHOTEP IV. Jeho kostra byla nalezena v hrobce č. 55 v Údolí králů, kam byl přenesen z královského hrobu v Achetatonu, dnešní Amarna. V pohřební truhle byl halezen zlatý plíšek se jménem NEFERTITI.

Po rekonstrukci lebky, později DNK, BYLO ZJIŠTĚNO, že je blízký svému synu, latiníky čteno jako Tutekamen. Nelze uvažovat jinak, než že podstatná část egyptských panovníků 18. dynastie, vládnoucí sjednocené Nové říši v letech 1 543 - 1 292 př. n. l. jsou, jasně že mimo nevlastní matku Thutmose III. Matka Re Hatšepsut, řádnými nositeli Y chromozómu Hs R1b, Čeledoj - Čeledi - lidu.

Pokračování opět příště, pokud budete mít zájem.