Ilias a Odysea - Aeneá?

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 07. 07. 2019

Vezmeme diedky na ramena, aneb československým nářečím vzali dietky na ramena...Socha zobrazuje Aená?e prchajícího z dobyté Troje, po podrobněj?ím zkoumání zjistíte, kde pro Bůh Řekové vzali vyprávění o Iliadě a Odysee, kdy? vytesali dítě odrostlej?ího, věku ani? by vůbec objednavatelé tak pracného díla, jakým tato socha bezesporu je, rozeznali nuance mezi slovanskými dietky a českými dědky...

Aeneá?

Z Týru pocházela i spanilá krasavice Dídó, zakladatelka a první královna Nového Města (Kartága), jedné z kolonií, kterou skrze Dídó Vjeničané / Féničané na severu Afriky zalo?ili. Dídó, dcera tyrského vladaře Běluse II., jen? musí být v rámci dokonalého rukodělného spletení jazyků, odvozeně prý i ve prospěch kvalitněj?í orientace v historii, nazývaného té? velmi srozumitelně: Mo?ná mo?ný Muttoiall.

Příběh Dído začíná kolem pokladu jejího náhle zesnulého (v hami?nosti Pygmalionem zavra?děného) man?ela Suchoje, za který odkoupila v Lybii tolik půdy, kolik lze obehnat ků?í z jediného býka. Jak úzké byly ty prou?ky, na které Dídó ků?i býka rozřezala, lze lehce odhadnout od velikosti Nového města / Kartága (Trojpolí tehdy i dnes), které vzápětí, na severu Afriky, ve jménu v?ech Vjeničanů / Féničanů, vzápětí zalo?ila.

Leč... ju? na slavnou scénu přijuchá slavný válečník z bitvy o Troju I. (původní bitva o TroJavi / Trojí svět - Ajná? (Aienas), který se stane Didiíným (Dídoniným) osudem. Zamilovaná, leč Ajná?em lhostejně opu?těná krasavice Dídó, si v návalu smutku vlastnoručně tělem pro?ene Ajná?ovu dýku, či meč. Ajná? nedbá a spěchá dále, v souladu s proroctvími, zalo?it Lácio (Látijo, Lacino), neboli později dne?ní Řím. Ten Řím nech? vezme vá?ená čtenářka i stejně vá?ený čtenář na lehkou váhu. Nebo? tak se Ajná?ova právoplatná man?elka určitě nejmenovala. Nanejvý? její královský otec jménem - Lacina?

(Dle bájného Latina, jeho? jméno čteme dle archaického vzoru Lácio Roma - Lacina?. Nikoli tedy Laccio (Lačio), nebo? na své ?ivotní pouti potkáváme nikoli plémě lačinské, nýbr? latinské. Ačkoliv ani to neexistuje, co Origins.).

A kdo tedy v té době, ale i dávno minulé, velmi dávno před Vjeničany / Féničany, od časného neolitu (tzv. doby kamenné) byl zcela prapůvodním obyvatelem kontinentu, zvaného dnes (Vlastně teprve od pseudoromantického 18. století...) Jevropa, jsem si dovolil připomenouti v jiné rozpravě.

Autor Iliady znal zdroj?

Pak socha patří mezi komiksové postavičky starověku s velkou ?petkou humoru na ramenou.

Komiks je ryze zále?itostí československého nářečí? A co je?tě? Třeba celý panteon bohů, který se postupem času bitvy o Tróju účastnil, tak jako Kuru?etry. Podotýkám, ?e Aeneá? a Sybila, byli v podstatě také spoluzakladateli i starověkého Říma, který svou architekturou připomínal spí?e Ninive, Vavel a On na Nilu, který má díky slovanským stavitelům velkou podobnost s Vltavou v Praze. Zmínka o původu Čechů je i v ?ivotopise Vitae Caroli