Světlo

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 19. 11. 2018

Světlo

Jen málokdo má to štěstí potkat v tomto životě
sám sebe. Je to veliké štěstí a počátek moudrého
přístupu k životu. Smysl, vývoj a výsledek je tím
předurčen a světlo může planout a ozářit vlastní.
mysl a předávat část světla do svého okolí.
Takový jedinci tvoří nezištně, obdarovávají
svou pouhou přítomností. Jistě se nedají přehlédnout.
Neboť nezapadají do všeobecné šedi soumraku.Každý člověk, jehož páteř je knot svíce září
a předává teplo hřejivých paprsků svému okolí
a jeho mysl je jasná jako jas plamene.
Světlo osvětluje cestu (příčin a následků)
a hledá další světlo poznání na cestě stoupající
k dokonalosti.

Každý jsme svící v tomto životě.
Plamen jednoho dne vyhasne.
Předaná záře duše však nikdy nezemře.
Energie nemizí, pouze se přeměňuje.