Apophis

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 08. 01. 2016

Egyptský Apop Ničitel (řecky Aphopis) a jeho vazalský agregát Démónů prý vystupuje ze své slizské a bezrozměrné Temnoty, aby pod rouškou celé palety "humanitárních" bestialit, ničil, i podlými krádežemi svitu Slunce, veškeré lidské společenství. Tento fantom konečně, 19. června 2004, vystoupil z legend, aby pod číslem 99942 jeho jméno převzala planetka 2004 MN4, která se prý konečně, kolem roku 2036 srazí se Zemí.

Konečně...
Tu mne napadá:

Kouření zabijí, tvrdí licoměrní ministři genocidy, aniž si kdy povšimnou smrtících chemtrails? Aniž nehodní vídí bídu svého lidu...
©Zdeněk Patrick, Praha 2016

Kam a čím vlastně zavčasu odletí velcí oteplovači, znachaři, politruci "Vše objímající zášti", vážení prodejci válečných utrpení i moudří banskteří, jakož i velcí parazitující Globálové, se svými sny o zničení lidských bytostí, nemají-li "čím odletět, ani kam".

Na Mars snad?
Hoří-li jim již dnes, jimi úmyslně zničená Země, přímo pod nohama?
Ačkoliv dlouhodobě opásáni Strachem, ozbrojeni Hrůzami, visícími vždy proklatě nízko u pasu, v časech kdy není již nic jisté, aniž to, kdo vlastně Hrůzou zkamení...
Strach snad?

Video: © Z. Šmitmajer 19. 10. 2015

Na svých toulkách Sedlcem, Levým Hradcem, Turčou jsme u mohyly Vítěze vyzkoušeli kamery našich čtyřtulek. A právě toho dne jsme malou čtyřtulkou, se zabudovanou kamerkou, natočili snímek, se kterým si opravdu nevíme rady.
Slunce se tenkrát, pod oficiálně neexistujícími chemtrails, změnilo v mizernou sodíkovou lampu, v níž se objevil temný kruhový stín, který se, na rozdíl od poskakující reflexe kamery, pomalu přesouval přes terč, pod chemtrails skrytého Slunce. Temný kruhový stín, jenž může být cokoliv, jsme později, po vyfocení a zkušenostech s tzv. letní Venuší Večernicí, pracovně, nechť nám odborníci na letní Venuše Večernice, nemístný náš žert prominou, nazvali Apop.
Připomínám váženým čtenářkám a čtenářům, že rok nato byl rokem podivně rohatého zatmění Slunce. A mezi námi amateury: Stejně tak podivného, jako byla na slovo vzatými odborníky vyhlášená, co třetí nejjasnější světlo jihozápadní večerní, navíc letní oblohy: Venuše Večernice". Nu, co se dá dělat? Než říci... Ach?

A dovolím si na okraj svých smělostí nesměle poznamenat:

1. Nebyla-li to Venuše, a již vůbec Večernice?
2. Je náš, v pořadí druhý bezradný snímek, tentokráte "černého stínu" na Slunci, jen nekalým žertem, neboť Slunce samo, či vzniknuvšího hrou přílišného slunečního osvitu čipu zabudované kamerky?

Poznámky pod čarou: V okamžiku filmování vál velmi silný vítr, který posléze přinutil čtyřtulku hodit sebou raději o zem. Ta i ona, ve zdraví, zatím i takový, nepříliš vlídný manévr - přežily.

Egyptský bůh Slunce Ra / Re - koptsky Hrej, se objevuje, nikoli náhodou, i ve slovanských slovech ve významu svit, teplo, životní energie: Ra_dost, Ra_da, Ra_da_va. Nedostatek svitu Slunce, trvale oslabuje organizmus s výsledným nedostatkem zásadních el. chemických pochodů a látkových přeměn (vitamínů) s výslednou nedostatečnou funkcí mozku.

Egpytský bůh Slunce Ra / Re, nejpůvodnější vzor osévačů zničených planet. Team, který lze, při dobré vůli, nazvat vzorem Globálního Prediktora. Pseudo Horovo oko, je pak jen mrzkou napodobeninou, či přímo zásadním výsměchem zákonům Univerza i Tvůrcům.

"Nemají čím a kam odletět": Mars byl totiž již jednou, obdobným způsobem, jako Země, vydrancován a stáhnut z kůže. Jedinou možností, jsou lodě divých démonů, ale i tam pouze, jako nepříliš chutná potrava výše jmenovaných?