Vím, žes přítel můj...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 26. 10. 2015

Zamyšlení nad státním svátkem ČR – 28. říjnem, výročím vzniku Československé republiky. Dnes, v čase systémově páchané genocidy Českého národa s viditelnou vše světovou krizí logiky a člověčenství...

.

Volím prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Přesněji: Jeho odkaz o potrestání vlastizrádců a lhářů. Zdeněk Patrick Šmitmajer / 45, Praha 2018

... --.. -Z dopisu svému nejlepšímu příteli
©Zdeněk Patrick, Praha 2015

Na Tvůj dotaz, zda se skutečně jedná o pravé Československé povstání, myslíš tím duchovní nebo praktické? Jak příteli víš, jsem přirozený Čechoslovák. Má mateřská řeč je slovenština a má rodná řeč je čeština. Vojenskou přísahu jsem složil své rodné zemi a vlasti – Československu, které miluji až k zoufání.

Nikoli EU, aniž zločinecké organizaci NATO. Je mi divné, že se obáváš možného a přeposíláš mi onu výzvu s dotazem. V čase, kdy je každému jasné, že vlna utečenců je sofistikovanou zbraní, na úrovni foederátů tlačených Idioty Římského Imperia. Ještě tu není a již nám skrze zeměškůdce přísně rozkazuje, co smíme a co je zakázáno.

Leč nedělám si iluze, že méně rozdrancované Slovensko se spojí s tak dokonale rozvrácenou zemí, kterou se dnes jeví pseudo_protektorát Böhmen und Mähren, kde vlastizrádci a zeměškůdci pilně spolupracují s rozvraceči národních států a falsifikátory nejen českých, ale již i světových dějin. Čas bohužel velmi pokročil a není synchronizován. Vše beznadějně uspěcháno a přesto příliš opožděno. A pokud by Česká republika skutečně mohla být vítaným partnerem (právně stále trvajícího Československa), pak bychom potřebovali 20 let svobodného, spravedlivými moudrými muži a ženami metodicky dokonale zvládnuté obnovy podstaty rodin, hospodářství i obrany země. To znamená překopat celé, všeobjímajícím havloidním záštím rozvrtané školství i zákony, od samého základu. Což je úkol nadlidský a v současném Lži světě téměř neuskutečnitelný. Bez smysluplné všenárodní diskuze.

Jinými slovy: Slováci na nás tak dlouho nebudou čekat. A tak se vystavují nebezpečí, že je stejně rychle a bezpečně pohltí a rozemele velkopolský a Ungarn šovinismus. Za bukem s rozvrácenou Ukrajinou, vše v souladu s vadnou Brzežinského doktrinou o přirozeném spojení části Slovenska, Moravy, kousku Čech s Polskem. Na zbytek si brousí zuby nestydatý atomový kníže a jeho sluníčková sběř úzce spjatá s někdejší slovanskou Bojov Arii. A s rukou nataženou ostatní zeměškůdci, vrtači náhodných děr, vlastizrádci a neoddiskutovatelní váleční zločinci, pseudo_mírotvůrci.

Suše konstatuji, že NATO je zločinná organizace a Spojené státy od 11/9 2001 hůře, než nic moc. Přesněji od válečných zločinů a nelidského humanitárního bombardování v Jugoslávii, Iráku, Lybii a rozvrtání Syrie. Ty Spojené státy, tak pověstné svými touhami po sibiřském bohatství, pocity podivného mesiánství a odvozeně i svoji důslednou podporou fašistických band.

Evropský trockistický sovětský svaz je výhledově pro ČR nepřijatelným. Neboť pokračováním hybridu bolševicko trockisticko fašistického hnutí, jehož krvavé konce již nyní lze lehce dohlédnout. Nejsem-li nějak osudem potrefen.

Uvážím-li, co dokáží hněv a nenávist, snažím se téhož vyvarovat. Přesto, že byly na moji rodinu páchany ty nejsprostší ataky. Vlastně beztrestné pokusy o bezživotí. Vše nasíleno do nebe volajícími a přesto Ičkařem podporované, neboť pravděpodobně z jeho podnětů kádrováci z lidových komisařů mohli i na rozhraní tisíciletí páchat a zištně páchali organizovaný mobing, mikrovlnné a životu nebezpečné šmírování soukromí, organizované krádeže s křivými obviněními a markýrovanými, leč úředně potvrzenými hrozbami několika exekucí (mohu dodat dokumentaci onoho divného projektu).

A tak nemaje důvěru v současný zločinem prorostlý vazalský EUsystém, neštítící se již ničeho, necítím jinou potřebu, než připomenout zákeřné odstřelovače i infiltraci připravenými a všehoschopnými agenty, kteří tak bystře naskákali, co falešní Syřané, nejen z dobře zakrvavené Lybie, Iraku, Erytreje a Kosova, jejichž „trvalá svoboda“ je přesně tak nejistá, jako je jistý zvláštní dar po uši zadlužené České vlády Spojeným státům: Poslední zbraně v ceně 18 milionů z dokonale vybrakovaných vojenských skladů. Dar vydrancované ČR nejbohatšímu státu světa? Aby snad nepadly do rukou možných vzbouřenců? Nýbrž do těch, které podřezávají krky jemněji a decentněji? A tyto ubohé západní merkelovské hodnoty, neuvažuji-li falsifikaci dějin, upalování čarodějnic, programově nelidská mučení (při nichž písaři hrůzou omdlévali), vyvražďování slovanských kmenů, křížové výpravy na vyhubení českých "kacířů", navíc hodnoty protičeské, deklarované havloidním umělcem v pasáži Lucerna, bychom měli hájit?

Mám já za zlé Palachovi, že nežil pro rodnou vlast a neměl alespoň pět, šest dětí. Mrtví hrdinové se sice narodí znova, leč do jiné a obtížnější doby. To neznamená, že si nesplním svojí přísahu, až do těch hrdel, či koncetračních táborů, které nám byly nedávno ohelmenou Sběří beztrestně naslibovány.

A co vím zcela jistě: Svobodné a prosperující Československo nebylo ani pro tehdejší Evropu (roku 1968), odvozeně i Globálního Prediktora vítané, neboť obrany i konkurence příliš schopné. S vyspělým průmyslem, potravinově více, než soběstačné, solidně motivované a akce schopné. Podobně jako Jugoslávie.

A věřím, že mimo zavilého Hönecker_landu, se do nejistého vojenského dobrodružství nikomu příliš nechtělo. Proč tedy sovětčíci náhle, sotvaže přijeli, stříleli na střechu muzea? Na smyšlené(?) majdanské odstřelovače z drzého Hönecker_landu? Kterým bylo naopak přísně přikázáno sedět doma a postit se u hrobu svého přísného strýčka Adolfa.

Globální prediktor, či jedno z jeho biblických křídel, není ani v současné době, myšlence svobodného Československa příliš nakloněn. Spíše se zdá, že radostně očekává krvavé masakry, pod cizí vlajkou, v konzervě sardinek, jenž prý spontánně vyrobí dlouho očekávaný typ člověka ještě hloupějšího. V souladu se zbožnými přáními otrokářů, vysokých lidových komisařů a nikým voleného Global_prezidia.

Situace o to horší, že kapitulace, nikoli smlouva, s unikátními vetřelci, má být automaticky, skrze instalaci celosvětového fašisticko otrokářského systému, delegována i na vojensky obsazená východní uzemí, či kolonie. Potěš pánbů, jestliže ano.

Zeptáš se nyní určitě, kdo je vlastně Globální Prediktor. Vím jen to, co se neurčitě šušká. Špička pyramidy (Duku / posvátný pahorek z dob egyptského Amona.), přičemž tuzemské elity, tvořící prý jakýsi přirozený interface, jsou prý jen hnojem u jejich perek, které k svému vyniknutí nad okolním svrabem, naopak seskupily pod sebou jakési mizerné pozlátko VIP komediantů a mediální presstituce pochybné pověsti, sprostého výrazu i nepřirozených zvyků.

Jistě si pamatuješ, jak jsme kdysi hodnotili schopnosti a kulturu jednotlivých národů a států vést lidstvo. Čína, ani technologicky vyspělé Japonsko mezi našimi koňmi nebyli. Anglii zlomila krymská válka, ačkoliv použila Turecko, Sovětský svaz určitě nalomil rok 1968, Spojené státy lež, podvody, agrese, násilí a vynucené šmírování.

Povšimni si prosím skutečnosti, že i místní všeobjímající zášť kavárenských mektalů, si nedovolila ani šeptem zamektat, když si Globální Prediktor veřejně přeje, co jedničku světa, Čínskou lidovou republiku. I anglická královna, či mrtvá prasata píchající Cameron (jenž ještě nedávno, před členy amerického senátu hodlal statečně vyvraždit všechny ty, kdo odmítájí válčit v nově vyvolané světové potopě krve), vytrčenou paži rázně zatrčil, jakoby vůbec nikdy nebyla a možný klon Blair se konečně, a raději již dnes, přiznal ke svým válečným zločinům, které páchal s Buschem...

Je to divné, že ČLR?

Protože nejlidnatější a nejprůmyslovější krajina, schopna potlačit jakýkoliv odpor? Kdekoliv a kdykoliv? Tedy i střety s nadelegovanými „uprchlíky“ ISIL, řezajícími prý krky o něco přívětivěji, snad i ozbrojeni darovanými zbraněmi z vydrancovaných vojenských skladů ČR? Opravdu nevím... Bude to snad ČLR, které budou předány nejen veškeré seznamy spáchaných válečných zločinů proti lidskosti, ale i válečných zločinců, v čase mezinárodního soudního tribunálu, který bude národy světa na konci časů, tedy relativně časněji, než válečnými zločinci očekáváno, uspořádán? Ačkoliv, nebo právě proto: Vše beznadějně uspěcháno a přesto příliš opožděno? Zda žalobcem bude lid TeramiDarijia opravdu nevím...

Prediktor a predikce: Lze si představit varovný, plně zautomatizovaný systém, jenž nahlíží v čase a vykazuje jistý, nikoli však stoprocentní, stupeň spolehlivosti? A zároveň však srozumitelný i anglické královně? Nikoli však místním trdlům, šamanům a vlastizrádcům? Ano Globální Prediktor je sice sovětský poznatek, leč od dob egyptských faraonů, plně funkční.

Jak víš, zabývám se nikoli historii, ale dějinami a přiznávám, že jsem zděšen, jakým směrem se Lež vydala, již od poslední, pravděpodobně uměle vybuzené planetární katastrofy. A vidí se mi, že ač mám pochyby k samé autorizaci deklarovaného Československého povstání, nemusí to být poslední šance zůstat svobodnými slovanskými duchy. Kdyby se nudící odstřelovači na střechách, ředitel CT (háček je prý zbytečný) a jeho debilní váleční štváči naučili rusky a pochopili, o čem Putin vlastně hovoří, sklapli by krovky a mnozí by samovolně močili strachy, či naopak radostí, jsa moudřejšími:

Evropský trockistický svaz is over. Aneb, kam tak náhle zmizel metodický list, jak se státi nejrychleji miliardářem (Rozprodat svoji rodnou zemi na cimpr campr?)

Ahoj Zd.

PS. Prezident Václav Zeman mile překvapil a vykouřil stranu protivnou v indiánské dýmce míru, ve které nás chtěli vyhulit, tak jako kdysi "své" Indiány. Blahopřání F. R. Čechovi za úsměvy, které nám rozdával, stejně tak i Pavlu Nedvědovi za nádherné chvilky a motivaci. Poctu Za hrdinství in memoriam studentu Petru Vejvodovi. A s přáním zdraví krasné paní Libuši Šafránkové a s obdivem k panu Janu Petránkovi...