"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno".

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 23. 06. 2012

Bretonština - brezhoneg (brezonek) patří mezi tzv. keltské jazyky, kterým v současné době ještě hovoří již jen půl milionů Bretoňců. Potkal je stejný osud jako mnohé Podunajské slovanské kmeny, kterým bylo zakázáno hovořit rodným jazykem dokonce pod trestem smrti...Tchechische und politische Gespräche verboten...

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2012

Nedávno jsem navštívil pražskou hospodu, kde visely dobové C & K Ostereich Ungarn plagáty, společně s dřevěnými úředními "poutači", které silně připomínaly tajné Bretschnajdry a obrazy mocnáře s nebezpečnými mouchami, ohrožující císaře svojí přirozenou látkovou výměnou. Nicméně až taková legrace to nebyla a není dodnes.

Neboť i blbost zkvalitnila svoji metodiku.

Při pohledu na současnou Evropu, která mohla být, ještě nedávno, snovou skutečností.

Není.

Není však naší vinou, že není a nikdy již asi ani nebude.

Neboť to hlavní - svoboda, se neslučuje s vypočítavou pažravostí parazitujících banksterů a služebné sběře, která jim slouží a tyje tolerovanými masovými krádežemi i humanitárními agresemi.

Drzé úřední zákazy a příkazy, jak správně "politicky korektně" mluvit, či nemluvit česky, jsou zde opět. V policejním hávu (úředně sledované gender čistotě), co nedílná součást celé plejády chystaných šíleností a nekalostí.

Bretonština je, jak tvrdí odborníci, jazykem velmi podobným velštině a kornštině. Jazykům, kterými se hovořilo kolem 5. století n. l. na jihozápadě Velké Britanie. A skutečně z této oblasti byly v 5. století n. l. přesídleni předkové dnešních Bretoňců, kteří nemají s původními obyvateli, slovanskými Venety, zhola nic společného. Ani nemohou, neboť Veneti byli dílem tzv. "Římany" surově i se svými dětmi zmasakrováni, vyvražděni "popravami", dílem prodáni do otroctví.

Nikdo nepřežil.

A takto, plánovanou genocidou, zde i v dalších oblastech, tedy byly postupně ustavovány nemravné faš_základy součásné Evropy.

Zákaz hovořit rodnou řečí.

Nic, co bychom neznali ze své nedávné minulosti. Nic co by nás mělo překvapit ze strany fašizoidně motivovaných, možná možných válečných zločinců z nemravně ustavené EU (Evropského sovětského svazu).

Konečně je mi jasné běsnění německých mnichů římsko katolické církve nad "prokletým" slovanským jazykem, kterým si dovolila hovořit česká kněžna Drahomíra.

Běsnění kolem křižáckých výprav směřujících k vyhlazení všech kacířských Čechů, včetně nemluvňat.

Vše s požehnáním krvavého Boha sedícího ve Vatikánu.

Konečně je mi jasné, proč byly páleny slovanské knihy a zakazována slovanská liturgie.

Konečně je mi jasné vyvražďování a vyhánění českého národa po 21.6. 1621, kterému se říká rekatolizace, konečně jsou mi jasné cíle tzv. českých dragonád. S cílem:

Terorem na usedlém obyvatelstvu si vynutit urychlené poněmčení zbytku českého národa.

Páchaný zločinnými přišelci - raketýry a dobrodruhy, s jejichž potomky o další zradě jednají současní zkorumpovaní vlastizrádci.

To vše jsou základní kameny velmi nebezpečné komunisticko hitlerovsko rompuyovské vize urychlené demontáže státnosti skrze přikázané zadlužení, drancování země a likvidace národních států. S pravidelnými útoky na náš rodný jazyk a neustálým poukazováním na nechuž Čechů se učit cizímu (rozuměj německému) jazyku, jenž je prý jazykem světovým.

Není a nikdy nebyl.

Marná snaha! Ani být nemohl. neboť umělým jazykem vlekle věčných raketýrů a okupantů.

A z tohoto ničemného počinu a více než dvou ticícileté pozice plánovaného vyvražďování autochtonního obyvatelstva Evropy, spojeného s neustálým ponižováním a zotročováním, bylo státotvornému národu, z příkazu cizích státních příslušníků, konečně a opět, dokonce v našich časech, sprostě uzmuto i právo rozhodování o své vlastní rodné zemi (že prý není naše).

Bylo i uzmuto právo statotvorného národa, jenž nemůže mít v ústavě zakotveno nedotknutelné právo Českého jazyka.

Aby na nás navíc zločinci, ve své podstatě vlastně i hnusní pravdoláskovci, importovaní vykořeněnci, překrucovači evropských dějin, zloději a škůdci země, při svém drancování a zlodějnách, beztrestně z německého tisku špatné češtiny, plivali. Pokud právě nechrápou, tak i skrze své nesrozumitelné bláboly a organizovaně řízené televizní lži.

Aby se i tlačili dokonce na posty nejvyšší. Skrze svoji šílenou proradnost a drzou nemravnost.

A co mi však není stále jasné?

1. Jak a jakými způsoby se v českých, ryze protestantských zemích, domohla římsko katolická církev majetků, kterých se skrze vlastizrádce a možné defraundanty nyní dožaduje?

Terorem Temna I. po 21. 6. 1621!

Českými dragonádami?

Levnými konfiskacemi a exekutorskými bandami?

Podvody?

2. Komu a za co vlastně pane Kalousku dluží má rodina skrze přikázané zadlužování ČR (Váši hloupě drzou peněžní poukázku jsem si pečlivě uschoval.).

Poznámky pod čarou:

Odkazy k minulému článku:

Prameny:

Slovanské starožitnosti - Josef Šafařík

Velesova kniha

Dějiny národu českého a moravského - Palacký

Děje říše Velkomoravské - František Saleš Pluskal Moravičanský

Zeměpisné zlomky o zemích Slovanů - Dr. František Přikryl

Helmonda, kněze buzovského Slovanská kronika - překlad: Karel Vrátný