Říkají nám Terče?

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 13. 06. 2012

A jim pro změnu Kačeři

Čas od času některý z nich zahyne, ale takový je již těžký život dobrodruha...
Sci - fi

Je to již hezkých pár let, co jsem si povšiml podivných, očividně nezaměstnaných, avšak nikterak strádajících mladíků i dívek, později i starších mužů a odkvetlých krasavic, postávajících na autobusových stanicích, s relativně nelevnými GPS přístroji v tlapce, nasměrovanými vždy, co nejpřesněji na jistou část......Jindy nás rozli?ují i podle křestních jmén

Sci-fi, Main UFO © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © dmk 2012

mého oblečení, či automobilu. Nedalo mi a jednoho obstaro?ního lovce RFIDů jsem po jistou dobu pozoroval, tak jako oni dělají: Zjevně a drze, aby viděl.

Dříve, než záhy, zcela znervozněl, vytáhl z kapsy mobil a protože netužil, že sly?ím, jak za mlada, trávu růst, vyslechl jsem jeho volání o pomoc. Za několik okamžiků přijíždí limuzina, na kterou bych neužetřil ani za 10 stejně kvalitně vyvíjejících se životů. Zastavují a přičmoudlí očividně cizokrajní gangsters, zpoza otevřené okénko vydávají břitké pokyny a muž se dává okamžitě na zběsilý útěk. Nalezám jej později, ve stejné funkci, na další autobusové stanici. Mezitím limuzina v protisměru přijíždí k mému autu na samém okraji komunikace, aniž jim překá?í plná čára na silnici...
již o sebe brnkají naše zpětná zrcátka, okna u řidiče i cestujícího na levé straně se tiše otevírají, abych zjistil, že čtvero zářících zrcadlovek si mne pozorně prohlí?í.
Ne, jsem velmi zklamán: Nejsou to muži v černém.
Bůhví, co to je... Snad dokonce ti nedobří Kolumbijci z drogového kartelu, nebo snad utajení vyřezávači orgánů z UCK? Nelením a fičím dále, jakoby nic, já muzikant.
Zkrátka jsem se rozhodl přijít záhadě na kloub.

Říkají jim Kačeři (Geocachers) a praktikují ušlechtilou hru zvanou geocachining. Je to vlastně hledání zbytečných věcí, kterým se říká ?poklad?, při nejlevnějším mapování naší rodné země... ??? Je to nezáludná hra, jejíž podstata spočívá v úkolu: Jak možnému nepříteli nejlépe zkvalitnit a zpřesnit sí? GPS naší rodné země, jež je tak důležitá při navádění útočných raketových střel i do těch nejnepřistupnějších brlohů.

V čase agrese do Afganistánu jsme v přímém přenosu viděli v předních pozicích předsunuté kačery, kteří statečně upřesňovali GPS souřadnice terčů, tak aby dělostřelci a raketová vojska (dnes drony) navýžili přesnost svých zásahů.

Souřadnicová sí? GPS byla však i tehdy ještě velmi řídká a děravá s přesností zásahu cca několik set metrů a po?adavek zněl několik málo metrů, ne-li centimetrů. Návrhy na opravu zněly různé, nicméně se ujal návrh vskutku geniální, hoden Jiřího Orwella:

Použít děti i ty hodně romantikou střelené, kteří v masové hře ?hledání pokladů a bůhví ještě čeho, dokonale vyspraví GPS sí?.
Posloužit měly i stovky tun vyrobených RFIDů a již se může hledat vhodný Terč.
Skvělá hra, která umožnila vyrobit zasí?ování, jaké tato země ještě neměla. Dobrý byznis, e obchůdky a vidina možného uplatnění pro flákače. U?lechtilá hra pro děti. ?mírovat, bonzovat a stoupat výš?
Postačí vymyslet pravidla, ustavit několik málo propojených serverů, vyrobit několik levlů a tajemná hra honby za poklady byla připravena na podpis prezidenta Spojených států Clintona. I stalo...
Honba za nádhernými poklady dětské fantazie vybuchla i v ČR. Stovky, možná tisíce lovců na autobusových stanicích, či v metru, při silnicích, aniž ?luklí sousedé, praktikující organizovaný mobing, se v návaznosti na příslušné prozákony museli skrývat za hledáním dětských pokladů. Nakupují a mezi sebou prodávají své terče ve velkém?

Jedním z prvních úkolů prostého adepta na geokačera je zmapování cesty k terči, včetně odeslání fotodokumentace neznámému ownerovi cache, k ověření pravosti Terče. S příslušným potvrzením obtížností úkolů.

To již není hra.
Na jakém Serveru si své terče rozdávají? Je jen několik málo serverů, které řídí tuto ušlechtilou a povznášející zábavu a vystavují cvičné cíle.

Zatímco prostí kačeři teprve loví své prímky GPS zasí?ováním teroristických kulometných hnízd v mostních pilířích pra?ských mostů v levlu (obtí?nosti) Terč 5, jiní pokročilejší již mapují útěk třídního nepřítele s přilepenými RFIDem, ti na autobusových linkách naopak mapují Unknow Cache vytypovaného vozidla, možná možného zlotřilce, jehož fotodokumentaci vzápětí odesílají na příslušný server neznámému ownerovi (majiteli) informací.

Ó jak záslužné a povzbuzující.
Jiní, ti spolehlivější, sledují na googel mapách, kam až např. dojedu na upravených sedlářských nýtech zatnutých v bezdužových pneumatikách. Možná, že při tom hrají i hazardní sázkové hry. Ač mnohem později ke svému překvapení původce zjistí, že všech pět ?pro věc? upravených sedlářských nýtů, postupně nechal zatnout do zcela jiného vozidla, jiného majitele. Drze kontrolní otázkou u mého malého syna zjiž?uje, zda jsme neměli havárii. že nikoli? Zmateně a divoce pobíhá se svým GPS přístrojem před mým vozidlem, aby na poslední chvíli sejmul z mého autička nově dodaný ERFID.
Ten jsem nalezl přilepený v skrytu náprsní kapsy své staré kožené bundy a jeliko? měl dobrý lep, přelepil jsem jím ERFID starý a v pokročilém stavu rozpadu, neboť mnou vztekle rozdrápaný, dodaný v jiném čase, stejnými owners informací i jejich pochvaly ?ádoucími kačery.

Mé podezření, že o mých příchodech a příjezdech skvěle a na vteřinu informovaný zap?klý soused - rudý kádrovák, je rovněž napojen na stávající kamerový systém, jenž rozbujel v širokém okolí do závratných mikorovlnných modifikací, se nakonec potvrdil.

Říká se tomu ?organizovaný mobing? s nekalými záměry. Nicméně se jistě mýlím, neboť je prý v souladu se zájmy Krejčířů a jejich zákony podpořené trhací soustavou, které posmě?ně říkají Ústava. Čí ústava? copyright Schola ludus.

PS Tyto ušlechtilé zábavy ?na organizovaný mobing s nekalými záměry On Line?, lze praktikovat i ve větším počtu vlastních autíček, honících se za možná možným zlotřilcem. Vše On Line. Postačí zakoupit několika licenční softwarový balík a máte tuto ušlechtilou hru, jak ve filmu. Aniž pronásledovaný zlotřilec, co kdy tuší.

Jinou ušlechtilou a velmi starou zábavou amaterských lovců lebek je verbální kačering. Mapování verbálních projevů odpůrce, odmítače, popírače - zkrátka třídního nepřítele, které se dají snadno libovolně vytrhat z kontextu, zasadit do hrozivě neře?itelné konstelace. Zkrátka sestavit pro ?ownera informací? do velmi výhodných pozic a pak říci: - Vy jste nic takového neřekl? Hle, máme stovky svědků a zde záznam. Sice pochybný, ale ná?...nedotknutelný a tedy i pravdivý.

A vaší rolí v této povznášející, nicméně cizí hře hrané na Vá? úkor, je vynalo?it neskonale mnohonásobně větší množství energie na své očistění, než bylo energie vloženo do otázky, na kterou nemáte náladu, aniž ctnosti, či dokonce znalosti k pravdivé odpovědi.