Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 12. 12. 2011

Zdá se, že 28. září je horká stopa vedoucí ke skutečné pravdě, nejen o dění před více než tisíci léty, ale i jako součást důkazového řízení o lžích směřujících až do dneřních dní. Prozradím jen tolik, že falšování těchto, pro Čechy tak důležitých datumů, se děje ve vztahu k dlouho utajované příčině i datumu zkolabování Jindřicha Ptáčníka, jehož smrt, či nemohoucnost, byla utajována více, než osm měsíců.Účelová církevní falzifikace úmrtí kněžny Ludmily

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick . Praha 1988

Není snad státním tajemstvím, že staleté "římské" a z téhož brlohu vyplývající austroasjsko - francké snahy o podmanění si slovanských území, povýšil Heinrich der Vogelsteller na neobyčejnou úroveň, když pro své programové vyvražďování Slovanů lstivě používal, rovněž tak, Bohu k nelibosti - podobně jako jeho jeho předchůdci, logo o šíření Boží lásky k bližnímu svému. Jakkoliv velice inteligentní, přesto přizemní barbar a věčný pohan z uhnilé větve starověrectví.

Po celý průběh českých dějin se setkáváme univerzálně použitelným falzifikátorským dílem, ve kterém nezdárně pokračoval i jeho syn Oton I. a jenž se projevuje papouškováním nesmyslů podstrčených skrze římsko katolickou církev, skrze objednané náboženské legendy, inspirované vůdčím systémem řezenské a pasovské marky, vždy plnící jen požadavky svých velkoříšských panovníků.
Včetně masové výroby falz tzv. historických dokumentů, jež mnohdy slouží dodnes, aby jednak mátly stále méně a méně pravdivě informovanou veřejnost, ale zároveň pragmaticky dokumentovaly, v okamžiku odhalení, špinavou hru římsko katolického kléru německého jazyka, pro něž šíření Pravdy a lásky k bližnímu svému, hrálo vždy roli podružnou a mnohdy až obtěžující.
Protože čeští i moravští panovníci a Slované vůbec, vždy tvrdě hájili svoji nezávislost, a tak nelze než připomenout, že němeth náčelníci se naopak vždy snažili o jakoukoliv, i jinou formu ovládnutí slovanského prostoru. Na samém počátku vyvražďování zejména skrze německé kněze římsko katolické církve. A v průběhu "studené války", vedené proti Slovanům, podsouváním falešných zpráv skrze tzv. "zpovědníky". Vlastně infiltrované agenty řezenské (české) pasovské (moravské) a srbské marky.
Ti si v rámci Christianizace postupně usurpovali množství jim nepříslužejících práv, mezi něž patřilo zakládání německých klášterů na starých slovanských územích, se stále "samovolně" rozšířujícími se pravomocemi. Do nichž spadalo i vedení matrik a kronik. Součástí této činnosti pak byly zápisy historicky "důležitých" zpráv v latině a zápis příslušných datumu římskými číslicemi, jejichž jednoduchá podstata umožňovala pravé "čáry a máry" ve falšování dějinných událostí. Kupodivu vždy v neprospěch slovanského plemene.
Nyní předložím jeden z několika přímých důkazů o těchto zavrženíhodných praktikách, jež se, vedle ničení slovanských písemností, německými panovníky inspirované, katolickou církví praktikované, jež bylo i nedílnou součástí úporného vyhánění slovanské liturgie a vzdělanosti. Když fal?ování historických datumů bylo a stále ještě je, součástí jejich zbraňového systému. Prozatím se v této části nehodlám probírat podivnými okolnostmi smrti české kněžny Ludmily. Mým prvním počinem bude jednoduchý důkazový rozbor a propočet skutečného datumu dne smrti kněžny, jež bylo církevně klamně stanoveno na 16. září, neboť i 15. září může prozradit Velký podraz.
Ve svým výpočtech se odvolávám na informace v příloze: Kalendář Slávů. Přičemž při počátečním výpočtu použiji rok zavádění Gregoriánského kalendáře tedy 1582 n. l. (Ve skutečnosti 1584), jenž zároveň určuje výchozí rok, ke kterému se výpočet Gregoriánského kalendáře vztahuje:

Jsem na přesvědčen, že datum 15. září, v časování smrti kněžny Ludmily, stanovené podle julianského kalendáře, nebylo přepočítáno správně. Tedy s kolerací celkové chyby, která narůstala již od samého počátku zavedení julianského kalendáře v roce 46 př. n. l. Nikoli, jak již řečeno chyby přepočítané pouze k roku 525 n. l.

Výpočet celkové chyby Julianského kalendáře k roku přechodu na gregorianský mod: tedy k roku 1584 n. l.:

46 př. n. l . + 1584 n. l. = celkem 1630 let,
rozdíl (chyba) od astronomického roku: cca 1 den/125 let.
Celková chyba 1630 / 125= 13,04 dní.

Sporné datum 15. září + povinné 3 dny (chyba juliánského kalendáře, která nebyla započítaná k roku 525 n. l.) = 18. září + 10 dní posunutých v roce 1582 (při zavedení gregorianského - respektive v Čechách 1584) = 28. září 921.

Opakuji: Celková chyba činí nikoli 10 dní, ale celých 13 dní. A hle.. Úmrtí kněžny Ludmily kupodivu rovněž vychází na 28. září. Tedy den, kdy téměř týdenní posvícení, s počátkem 22. září (dle podzimní rovnodennosti) končí 28. září starověreckými obětmi.

Byla-li tedy kněžna Ludmila, podle katolické církve, zavražděna 15. září 921, pak tvrdím, že kdosi v jejím případě úmyslně nepřepočítal astronomické (starověrecké) datum této smutné, nicméně významné události. A nejen na kněžími vynucovaný Julianský kalendář, ale co je na pováženou, ani přepočet na kalendář Gregoriánský. Naopak nechal původní nepřesné datum juliánského kalendáře.

Na upřesnění této informace dodávám, že starověrečtí Slávové se řídili podstatně přesnějším slunečním a měsíčním kalendářem, kde i východy Siria sehrávaly dominantní roli. Nebovidové a příslušní vlchevci přesně určovaly dny Svantovidových oslav připadajících z dnešního pohledu, vždy na ranní svítání 28. září. Den zástupné Svatovidovy oběti a to vždy v místě, kdy se první svaté sluneční paprsky dotkly matky zemlji.
Neuvážuji-li další proradnost - úmyslné posunutí tohoto pro Čechy významného dne na následujícího 16. září, neboť římsko katolické církvi německého jazyka se prý nedostávalo volných dní pro dalšího světce.
Lehce dokáži, že skutečný den smrti kněžny Ludmily je tentýž, co den úmrtí knížete Václava, tedy 28 září. Den Velké oběti sedmiletého cyklu posvátného Orákula.

15. září - den smrti údávaný římsko katolickými analysty

+ 3 - viz vypočítané dny
+ 10 - počet dní o které byl kalendář v roce 1582 povinně posunut o 10 dní
28. září - výsledný den smrti české kněžny Ludmily.

Jinými slovy: Přestože čeští Slované slavili žertvou, i v den smrti kněžny Ludmily, Svantovidův svátek, z dnešního pohledu odvozeně "28. září", zmatky nepřesného Juliánského kalendáře a přechod na Gregorianský kalendář, umožnil církevním falzifikátorům, a to i po rekonstrukci kalendáře, odečíst 13 dní a ponechat zmateční datum 15. září. A navíc tento pochmurný den lehce přesunout, prý kvůli přebytku svatých, až na 16. září. Aby se za tisíc let zcela zapomnělo a umožnila se tak další církevní falzifikace - tentokrát v určení roku smrtí Sv. Václava. Z roku 928 (ale postupně i roku 929, 933 atd?) až na dnes katolickou církví a mediální prostitucí propagovaný povinný rok 935 n. l.

Proč by to vlastně dělali?

Malé strpení.
Zakrátko se vše dozvíme v dalších kapitolách, tentokráte o falzifikaci skutečností v případě úmrtí knížete Václava. Abychom pochopili o co vlastně kráčí nabízím pohled na gotjskou rad?u
Každopádně si pamatujme velmi důležitý historický fakt, že kněžna Ludmila byla zavražděna nikoli 15. září, ale až 28. září 921. Na den přesně bude za sedm let zabit i její vnuk český kníže Václav. Jindra Ptáčník byl sedm let poté 28. září 935 stižen "mrtvicí" a vyřazen z projektu vyvražďování Slovanů. Sedm let po té, 28. září 942, zemřel vlastní rukou při rituálním obřadu i žrec, jenž se zůčastnil velké oběti knížete Václava. Sedm let po té, 28. září 949, se propadla dýmajícímu "ohnivému peklu", za přítomnosti římsko katolického kléru, i kněžna Drahomíra, která projížděla skrze někdejší pohanské pohřebiště žigom (pohřby praktikované žehem.). Ve výroční den "oběti Sv. Václava", byl 28. září 995 n. l. na Libici vyvražděn prakticky celý rod Slavníkovců.

Zdá se, že 28. září je horká stopa vedoucí ke skutečné pravdě nejen o dění před více než tisíci léty, ale i jako součást důkazového řízení o lžích směřujících do dnešních dní. Prozradím jen tolik, že falšování těchto, pro Čechy tak důležitých datumů, se děje ve vztahu k dlouho utajované příčině i datumu zkolabování Jindřicha Ptáčníka, jehož smrt, či nemohoucnost, byla utajována více než osm měsíců.


Sv. Václav - světec až panovník?
Kněžna Drahomíra
Praha roku 964/ 965 - Jako vždy jen zadarmo!
Arij Bojové...
na gotjskou rad?u
"šíření lásky k bližnímu svému" skrze barbary... dokončení
Několik slov o šíření lásky k bližnímu svému...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?