Výzva...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 26. 08. 2011

Předevčírem proběhla v noci nad ČR bouře s četností 36 000 záblesky. Místo pozorování Praha, kolem druhé hodiny ranní, s marnou snahou jev nafotit. Četnost záblesků mne inspirovala k pozorování této vyjímečné elektromagnetické bouře. Pro později narozené:

Dříve k nevidění, v současném dvacetiletí nejčastější jev. Nechci-li rovnou říci, že běžný.

Avšak - není až tak běžný.Výzva náhodným pozorovatelům

© Zdeněk Patrick - Praha 2011

© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick

Dovoluji si oslovit náhodné pozorovatele téhož jevu a zároveň tímto prosím orgonet.cz o nezávislé posouzení.

Pozoroval jsem záblesky směrem na sever od Jesenice, tedy ve směru, kde leží Pražský hrad.

Zatím, co záblesky směrem severovýchod protínaly plně celý obzor, právě v místech, nad Pražským hradem vybíhaly do prostoru skryty obrovským pravidelným kruhem o průměru cca 30 - 40 km, který zároveň osvětlovaly. Bylo jasné, že nad Pražským hradem a Vyšehradem trčí cosi nezvykle obrovského. Avšak nikoli hmotného. Přičemž se zdálo, že blesky vyletující zpoza objektu, byly součástí nezvyklé podívané. Aniž procházely vůbec skrze pozorovaný jev. Hovořím-li o obrovském kruhu, měl bych dodat - mračném (nikoli hmotném). S přesně ohraničenými okraji. Světlejší disk, zdálo by se že prostupná substance, avšak bez šance, aby ji blesky prosvítily. Byl v mírném náklonu 15 stupňů s myšleným horizontem ve výšce nízko položených tmavších mraků.

Prosím náhodné pozorovatele téhož jevu, aby se mi ozvali.

PS

Ubezpečuji případného náhodného pozorovatele, že jsem ryze soukromá osoba.

Nikoli státně infiltrovaný, ale i jinak zcela nemohoucí agent KPUFO.

Zdeněk Patrick