Značková smrt nebo neprodejné zboží?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 24. 08. 2011

Včera i předevčírem jsem vedl skrze komentáře rozhovor s zřejmě nenáhodným čtenářem, jenž je názoru, že uměle řízená devastace společnosti postoupila tak dalece, že by nebylo na škodu, kdyby nastoupily trestné andělské sbory, či kladní mimozemci.

Co Boží trest?

Vážená spoluzombie: dovoluji si tímto upozornit, že to, co si dnes zákrytně a samozvaně říká "Boží trest", již po celý dlouhý čas a zcela k nedosažení, beztrestně páže genocidu lidstva. Pod rouškou hysterie o možná možné invazi zlých mimozemců. Nikoli sice nemožné, avšak v nasílené doprovodné vidině, tajnými službami vnucovaného Dooms day (Holywoodským trilerem o Konci světa) a nebezpečném roku 2012.

Vážená spoluzombie:Planeta, kde slovo dnes znamená beztrestné genocidum?

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick

Vážená spoluzombie, Vážené Andělské sbory:

Nikoli, že by to bylo zásadně nezajímavé dilema, neboť při pohledu na stávající syčáky mívám tutéž marnou potřebu mocných nebeských sil urychleně juchajících, společně s věčně ospalými a jak se domnívám i nahluchlými blanickými reky, neslyšícími nářek své Čeledi - konečně na pomoc. Nic takového se, ani v náznaku nekoná. I když... ale o tom později.

Udatní spáči, zmateni argumenty pana Husáka (Posledního prezidenta Československa), který vyzradil sv. Václavovi jednu z utajovaných skutečností, že možná bude ještě hůře, se vrátili zpět do svého skalního vigvamu a svatý Václav zpět na podstavec. Snad skutečně nahluchlí, snad...

Připravme se všestranně na tuhou zimu. Indiáni prý sbírají dříví. Zřejmě bude ještě mnohem hůře.

I přesto vše, co pozitivního ve svých marných snech očekáváme...

Stav matche vyznívá 32 : 0 v náš neprospěch a bohužel i sil kladných. již jen chabě vzdorujících novému Temnu a času infikovanému insektoidními jezuity, apostaty a pravdoláskovci.

Mimochodem: Obrázek ošklivě až odpudivě vyhlížejícího vychrtlého pána, který právě na vážená spoluzombie čučí z nechutného obrázku a je právě hulící nás ve své vyklepané neznačkové partyzánce, není ani poslanec ČR bojující proti kuřákům, snad ve značkovém rouchu nadstátního terorizmu, ba ani zlý mimozemec typu šedivec, jak bychom se mohli mylně domnívat. Na podkladě zjevně a zásadně, v rozporu se všemi tolerantními normálni krásy, očividně nesličného vzezření. Ba není to ani vládní zástupce páté kolony modifikovaných Greys pan KRL, ale prý jen karikatura kuřáka, jenž zcela a nezákonně propadl osudu. Zdrogován levnou neznačkovou partyzánkou... Nikoli tedy, přísně kontrolními věž emi, pečlivě střežený fešák iso normou autorizovaných, odvozeně prezidiem nejvyššího sovětu rady ministrů EU povolených výhod. Vyplývajících do povolené konzumace značkových cigaret značky:

"Ministr zdravé EUthanaise a ostatního nelehkého umírání varuje:

Něvyfajčí? Zomrie? Vyfajčí? - zomrie rovnako. Jasně, že s pořádně navýšenými daněmi i účinky. Účinky dodávanými, nikoli jak bylo doposud dobrým zvykem - skrze plíce, ale horempádem - přímo do umdlených mozkových buněk. Skrze příjemně mozek ničící tajné esence. Vyrobené z nejsmrdutějšího kravského humusu a hrůzně zapáchající močoviny.

Umělec neznámý. Aniž je znám umělec podílející na zvápenatění pana mimvelvelvyslance Krl.

Když legendu vzniku i veškerá vážící se autorská práva na hrůzou zvápenatělého mimozemce - nevyléčitelného kuřáka, vlastním já. Prý, podle dárce, zvápenatěl úžasem nad lidskou blbostí. Soška, či pozůstatky mimozemce jsou k vidění za vchodovými dveřmi mého příbytku. Tímto přiznáním se zbavuji veškeré zodpovědnosti za srdeční a mozkové příhody nezvaných hostů, či pomocných stráží tvořených tvrdým jádrem někdejších STB a kádrováků.) Vyzbrojených účinnou mikrovlnnou špehovačkou pana soudruha Ivana Delšího.

Při vstupu je nutné říci zaklínadlo, čili login: Nazdar Adame...pasword: Osobní poplach!

Za výsledek neručím.

Dlouhý čas mi nešlo do hlavy proč taková propaganda kolem značkového zboží. Proč tak úporně nasílená likvidace prodejců s neznačkovým zbožím za asistence přepadových komand. Jakkoliv naopak na václavském václaváku volně bujel UCK drogový kartel.

Proč?

Včera zcela překvapivě proběhlo na jednom z TV kanálu kratičké asi tříminutové info:

O zločinném a organizovaném spiknutí s cílem vyhladit domorodé obyvatelstvo planety:

vše úzce propojené s již známými doktrínami "humánější" likvidace domorodého obyvatelstva sterilizací a pozvolným vyvražďováním vytvářením genocidních podmínek. S ideově nasílenou a bohužel i praktikovanou plošnou sterilizací obyvatelstva a fašistickou propagací EUthanasie .

S pravděpodobným cílem postupně a nenápadně nahradit autochtonního občana, občanem multi kulti, jehož práva rozhodovat o naší rodné zemi, vzhledem k mezinárodnímu právu, budou natolik omezená, že veškeré pravomoce rozhodování budou, za fyzické nepřítomnosti původního obyvatelstva, delegovány na nové majitele - bankovní rodiny cizí provenience.

Tato destruktivní činnost otrokářských svazů je praktikována v Evropě již od dob Římské říše, ale i dalšími nástupnickými systémy. V ruku v ruce s falšováním dějin a to v takovém rozsahu, že skrze výsledné efekty je lze úspěšně považovat za nepromlčitelné válečné zločiny organizovaného spiknutí proti původnímu obyvatelstvu Y-chromozomu Hs R1.

Do téže kategorie nepromlčitelných zločinů, neboť stále v nasílenější podobě praktikovaných týmiž uskupeními patří:

Vyvraždění polabských Srbů, vyhlazovací křížové výpravy proti českým kacířům, s cílem vyvraždit slovanské etnikum v Čechách, Vyvražďování českého obyvatelstva po roce 1621, vyvražďování a plánování genocidy českých a československých občanů skrze německou válečnou mašinerii, fašistickou ideologii a tzv sudetismus.

Zpráva, která se včera objevila na jednom z TV kanálů hovoří o chemických látkách, jimiž jsou nevratně a se zlým úmyslem napuštěny veškeré značkové výrobky, značková oblečení i modní doplňky. Napuštěny laboratorně vyvinutými chemickými látkami, jež jsou cíleně neslučitelné se životem a zdravím lidských bytostí. Zejména svým působením:

Chemickou sterilizací mužů a žen, kteří si takové oblečení, obuv, či modní doplněk oblečou. Uvážíme-li, že povědomost o této zrůdné a zákeřné genocidě všech obyvatel planet je stará více než třicet let, aniž je možnost zakročit, pak jak jinak lze hodnotit tvůrce, výrobce i prodejce téhož. Jako válečný zločin proti lidskosti a lidské přirozenosti.

Navíc chemičtí výzkumníci pojistili svůj výrobek i pro případ praním odstranit smrtící účinky. Sterilizační a smrtící účinky se naopak při praní několikanásobně znásobí.

A vážená spoluzombie nekupující si značkové zboží, neboť insektoidní jezuité a pravdoláskovci s retorikou barových povalečů, vás vysáli až do morku kostí, takže jste potencionální bezdomovci? Ani vy o nic nepříjdete.

Chlor a fluor ve vodě, v lécích, v potravinách atd?

Říkám-li třicet let - brožurka vydaná pod záštitou OSN, mimo jiné (útoky těžkými kovy a rtutí a navýšením životu nebezpečné chemie v předražených potravinách vypráví o pracích práčcích, mycích saponátech, mýdlech i dalšími výdobytky válečné chemie, která je schopná rozpustit nejen mastné kyseliny, ale i sperma vašich mužů a synů, přesně tak jako odborně indikované antikoncepční prostředky zničí vaječníky vašich žen, dcer a dívek.

Podávané s lehkostí gazelích nožek nezletilým a mladistvým děvám. Vaše sperma bude lehce a bezpracně a při teplotách nižších.. považte jen vážená spoluZombie.. nížších než pod 40 stupňů - hravě a rychle rozpuštěno, jako jiná běžná nečistota a mastná kyselina na vašem prádle, ve vaší kuchyni, na vašem nádobí i ve vašich útrobách. neboť lehce prostupující pokožkou jako dotykový jed středověké jedubaby. Pak není ani narození poškozených dětí až tak neočekávatelnou výjimkou, ale pravidlem. Aniž jsou vody vodní živočichové, podzemní zásobárny pitných vod a vše související s potravinovým řetězcem lidstva vyjmuty z tohoto idiotského útoku. Naopak zcela přesyceny a mrtvy. neboť biochemickým odpadem přesyceny nad únosnou mez, neslučitelné s dalším životem na této planetě. S nebezpečnou vizí, že lidsto může být pokládáno, pro okolní vývoj vesmíru tak nebezpečné, že rozhodování o konci lidského společenství může být snadnější, než jsme si kdy mysleli.

Podle TV kanálu se jisté občanské společenství, znalé této zákeřně vražedné technologie pokusilo spojit s výrobci těchto látek i výrobci značkového zboží, které se vlastně stalo nejzákeřnější chemickou zbraní používanou v právě probíhající třetí světové válce proti domorodému obyvatelstvu vedenou globalizátory, vlastizrádci, extremistickými skupinami EU nácků atd.?

Na výzvu celého nepřehledného množství viníků odpověděli jen dva zanedbatelní výrobci značkového zboží s příslibem, že pokusí o nápravu. Nikoli však osnovatelé celého válečného zločinu.

V této souvislosti vyzývám všechny svobodné vydavatele web stránek: Nepodporujte hysterii distribuovanou pomahači válečných zločinců, nepodporujte neověřené polopravdy úmyslně šířené po internetu. Polopravdy a mezipravdy o nadcházející (jakkoliv možná možné) agresi a útoku zlých mimozemců. S cílem zastřít a odůvodnit smyšlenostmi ustavení extrémistického NWO a mektáním o přicházejících obludách z kosmu, zastírání svých vlastních válečných zločinů proti lidskosti a lidské přirozenosti. Tedy ze zásady zločiny hrdelní a nepromlčitelné.

Jakkoliv... A nyní jen suše konstatuji..., že do našeho časového prostoru s podivnými efekty vstupující monitorující netuzemské jednotky, jsou již dlouhodobě aktivovány.

Kým?

Není známo.

Rozhodnutí je, vážená spoluzombie, jen na nás, při zásadním odmítání násilí a jakéhokoliv rasisticky motivovaného, odvozeně fašistického extremizmu, které jak sovětský mráz, v přesně načasovaných impulsech a přesně zkoordinovaných časových intervalech, zasílá k nám protentokrát nikoliv Kreml, jak tvrdí stále tentýž a stále stejně prodejný mediální prostitut a vlezdobruselista, nýbrž ...... právě Brusel!

PS

Mohu-li se zeptat, stále ještě jako svobodný občan ČR: Vojenské, silové a policejní složky monitorující, pravděpodobně z nedostatku jiných příležitostí, jen invalidní chudáky, stále ještě reflektují na svoji nezružitelnou vojenskou a Ústavní přísahu danou suverennímu lidu ČR a Československé státností? Přísahou danou a směřující k obraně vlasti!

Odpověď si nežádám, jen zamyšlení se nad všemi skutečnostmi a okolnostmi současných zásadních dějů světového společenství. S prosbou, aby si zkontrolovali svoje slavnostní a pracovní uniformy, zdališ jsou jedu prosty, či naopak přesyceny bojovými chemikáliemi s výše popsanými efekty sterilizace a jak již řečeno při dlouhodobém působení neslučitelné se zdravím a životem reka připraveného vždy k obraně vlasti. Zkontrolujte si prosím, podle které ISO normy a kterým výrobcem a prodejcem byla vaše povinná výzbroj a výstroj dodána.

S pozdravem Světu Mír, Míru zdar, násilí zmar :=)) Zdeněk Patrick vr.