Nic moc...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Chemtrails, Vydáno dne: 20. 08. 2011

Vážení čtenáři, dovoluji si upozornit, že tento článek zcela odpovídá svým obsahem i formou svému titulku. Jako obvykle: Nic moc... Přesto?e příběh původem z lůna TOP pařezových hájů, přesněji z oblastí někdejších jihočeských pralesů, může být i věrným odrazem právě měnících se skutečností, přestože kolem marně panuje medialně vyrobená virtuální realita.Nezávislá historie chajdy v podivně závislém Černohorském Orličansku...

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011
© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick

U?íváme si nezvykle krásných a slunečních dní. Právě jsme postavili další nezávislý ?větrák? na výrobu el. proudu a tě?íme se na lukostřelecké endorfiny. Co nemilého však opět zaznamenáváme, jsou přemno?ené a hladové vosy. Vzájemně se, s neobyčejnou zuřivostí, napadající ?ihadly. Nad talířovými GM zbytky a to tak zuřivě, že jedna z nich bez oddychu útočí ?ihadlem i na kovovou l?ičku od kafe.

Až do svého úplného vysílení.
Nepříliš radosti nám činí i přemno?ené hejno, v naší chajdě opět bytujících sr?áňů.

Předevčírem, jsme z terasy chajdy, v tentýž čas jako obvykle, zaznamenali nejen velkou sílu chemtrails letadel z SRN, ale i neobyčejné množství pomalu pohybujících se, nadmíru a očekávání svítících objektů. Přesně tak vypadala (již popisovaná) zelená koule, když vylétla vzhůru k noční obloze. Nemohu se zbavit dojmu, že nadmíru svítící objekty chtěji být při přeletu našeho údolí viděny.

Marně...
Ač krásný večer, sousedé tiše zalezlí v setmělých chajdách. Asi právě čučí, při dvou stupňovém "lahváči" na nezdravě, prý umělecky blikající vyvalovač očí.
Pozorujeme nyní let jiné světelné koule, kterak se blíží k jednomu z dalších chemtrails letadel. Vydě?ený(?) autopilot okamžitě reaguje na možné bezprostřední setkání s mimořádně svítícím objektem. Velkým obloukem se vyhybá svítícímu objektu. O celých devadesát stupňů mění směr svého letu (západ - východ) a již si to zlopověstný letoun, i se svým smrdutým chemtrails odpadem ze SRN, namířil na sever - přímo na Prahu.

Tentý? den, či spíše noc, je Měsíc pátý den v úplňku. Ráno snídaně v trávě a opět pln dojmů, pečlivě strážen hejnem sr?ňů z naší chajdy, pozoruji roj včel, sedících tiše kol dokola, těsně jedna vedle druhé, na okraji sudu s vodou. Když některé ze včel, o nichž jsem se zprvu domníval, že se topí, naopak hodnou chvíli plavaly - naznak?. ?Vykoupaná? včela v poklidu právě vylezla na okraj sudu a druhé ji svými těly zahřívají.

Myslím si.
A hup, již je v sudu s vodou další plavec s křidélky vířícími vodu a hbitě se pohybující včelka si ve sluneční pálavě očividně užívá vodních rozkoší a radovánek. Mocně pádlující křidélka dávají tušit, že si včelky velmi oblíbily plavecký styl ?znak?. A tak vyvádějí již několik dní. Neviděl jsem ještě nic podobného. A hup a již je ve vodě další a další včelka.
Očividně si užívají.
I přes záchranné prkénko, které jsem včelám do vody podstrčil.

Hovořím-li o sr?áních, lovících čmeláky a včely, pak si pochvaluji spolupráci s vla??ovkami.

Právě se potácím, na půl udušen ven z chajdy. Spěchám na čerstvý vzduch svi?ně pronásledován o?ivlým sr?áněm, jemuž byl biolit na hubení hmyzu, živou vodou nastříkanou s milimetrovou přesnosti přímo do papule.
Zatím, co sr?áň naopak nečekaně po biolitu zdárně prospíval, já nikoli. Odhodil jsem sr?ání životabudič, prodejcem lstivě nazvaný "účinný hubitel dotěrného hmyzu" a již hodnou chvíli smrtelně chroptím venku na trávě, kde zcela určitě zhynu. Ovíván sr?áními křídly. Ach...právě v okamžiku, kdy bídně hynu, zákeřně skolen chem_biolitem, pečlivě monitorován zrzavě oranžovým hmyzem, mne napadá nový akční plán.
Pře?iji-li živou sr?ání vodu made in IG Biolit, určitě svůj tajný projekt zrealizuji...
Přiznávám, že mi přemno?ení sr?áni, svoji bedlivou ostrahou a dotěrností, začínají lézt na nervy. Snad proto, že mi tolik svým chováním připomínají současné soudruhy estébáky, kteří se stejnou dotěrnou drzostí, vlezle a dlouhodobě pronikají do mého soukromí, aniž kdy služně pozdravili.

?Poplach?. Konečná ho?i, vystupovat!?

Bužím, popostrkáván svoji sangvinicko & převa?ující cholerickou vybaveností, na výdřevu chaty.
A hle?. čtyři strážní sr?ni okamžitě přilétají na kontrolu, co že si to dovoluji ve své vlastní chajdě.
Monitorující velitel zrzavě oranžové letky v?ak, v souladu s mým tajným projektem, bezhlavě vede své podřízené do předem připravené pasti. Nedoletí? Na římse čekají dvě vyhládlé vla??ovky a ty nedávají sr?ňům žádnou ?anci. Za několik málo okamžiku se objevují další a další vla??ovky. Nakonec celé velké hejno vla??ovek i jiřiček. Bužím tedy do výdřevy chajdy a průběžně vyhla?uji několik po sobě jdoucích osobních poplachů. Suže konstatuji tajný projekt je nadmíru úspěšný. Jde to i bez biolitu. Dlouhý čas jsem neviděl takové množství chytrých a vynikajících letců, jakými vla??ovky určitě jsou.

Objevuje se i nádherný mořský orel. Neobyčejný letec, kroužící velmi nízko a nebezpečně blízko vla??ovek. Necelých deset metrů od nás. Aby vzápětí ustoupil vysoko na oblohu. Popoháněn vzdužným komínem a hejnem bleskurychlých a statečných vla??ovek.

Je hluboká noc a opět sly?íme neurčité kradmé kročeje. Není to ani mimozemec, ani srnka, či dokonce divoká svině, ale lehce na?lapující zvědavec s nenechavými prstíky a velejemnými slechy. Myslím si: Zřejmě faš komunistickým břídilům opět vypověděla poslužnost mikrovlnná technika, nebo si sklerotik zapomněl veledůle?itou součástku, či sofistikovanější modul vyzvednout u lépe organizovaných soudruhů z pra?ské Ostrahy.

Již náš starý známý jemně bere za kliku.
Rozsvítím na schodech a vyhla?uji sr?ním strážcům bojový poplach.
Zabužím do výdřevy chajdy.
Otevírám krátce vstupní dveře, abych vyfoukl směrem k nevítanému vetřelci i mohutný oblak kouře z vítězného doutníku. Dýmající doutník, jak dobře vím, zaručeně nechutná nerudným mimozemcům, ni jejich zeleným koulím, ani hmotně zainteresovaným poslancům, ale ani zde bytujícím sr?áňům.
A hle je to tu... Dobře vím, jak zabolí sr?ání kousnutí - již se ozývá charakteristicky temně tlusté, až výhružné bzučení ve spodních frekvencích.
Strá?ní létající jednotka nezklamala.
Zpoza dveří kdosi potlačuje zachroptění. A v ten samý okamžik sly?íme vzdalující se lidské úpění, úsilovně klopýtající tmavým lesním porostem. Ano, řekl bych, že se cizí cizinec a vetřelec v jedné osobě, v rostlém terénu docela skvěle orientuje. Jako divoké praseš Či překrásná Vasilisa se svítící lebkou babužky Jagužky? Fungující, co vyspělé mikrovlnné GPS zařízení?

Jsem již pevně rozhodnut, že denním rozkazem velitele mírových sr?ních sil, po zvážení všech pro a proti, vyznamenáme "in memoriam", sr?ního velitele stráže, který ráno, sic zcela marně, přesto však hrdinně - obětoval svůj život ve prospěch a při obraně cizích zájmů.

Ač plně nepochopil vážnost situace, skrze licoměrnost cílené provokace a číhající vla??ovčí zobáčky. Bude vyznamenán nejvyšším Československým řádem za projevenou statečnost a věrné služby, panem úřadujícím ministrem "Cizího válečného průmyslu, Kří?ových výprav (V cizích službách, za cizí ropou a zadluženci a dalšími levnými otroky.), kterého si, pro tento slavný, nicméně kratičký okamžik vypůjčíme. Zřejmě zdarma. Od již vydrancované a urychleně krachující pra?ské konkurence. Přesněji: Za daně ze zubů a daně placené domorodci za cizí cizince, UCK dealery drog, prostitutky kteří jsou vyňati z obvinění za erozi způsobenou pro?lapáním pra?ských chodníků. Zároveň bude platba nasílena o pokutu splatnou při každém zločinném pokusu o překročení hranic mezi jednotlivými čtvrtěmi, či autorizovaném překonání cest obecných. Vesměs právě vybíraných v již krachujícím Pragitae. Souhrn daní vy?el skrze EUzákon známý názvem "Ber - Dej" aneb "Daň Robina Hooda", aneb "chudákům beru, bohatým 3x dávám.

Říkám Československým? Ano správně, všechny své pozemky jsem, krátce po věrolomné přísaze VHB ?na mou čest?, preventivně vyhlásil, tak jako mnozí z nás, za nedotknutelné svobodné Československé území. Mimozemcům a jiným nepovolaným osobám, levé i pravé ruce ďábla, všem EU náckům, odvozeně pak i pracovníkům ČT, tak jako TV a tlf mag. signálům, mikrovlnným šmírákům z pomocných stráží praktikujících pod taktovkou Dlouhého Ivana organizovaný mobing, tak jako zemským škůdcům, jako? i vlastizrádcům a Havlům vstup na území svobodného Československa, co nejpřísněji zakázán.

Bdělí sr?ni nad?eni.
Když se daří, tak se daří!