Marťanské multi kulti...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 01. 07. 2011

Pravda vytržená z historických souvislostí příčin a důsledků se sice již dávno, v dobách mého mládí, odbelhala na smetiště Karl Marxe. Avšak aktivity poplatné marťanskému multi kulti, zřetelně již, skrze gangy, oděné do fašistického hávu EU pseudonácků, viditelně kulhají i na duchu. I s nezávisle oslepenou bohyní spravedlnosti, s mírami a váhami, případ od případu, tak pružně rozličnými.

A zvláště podivně nefunkčními při posuzování viny, či neviny, vlastizrady, či válečných zločinů páchaných ve stejném duchu, za který byli v Norimberku jejich předchůdci souzeni a odsouzeni.Nezávislá historie podivně závislé stranické nomenklatury

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Protější skalnatý masiv, na západ od Dobešky, severně od nedaleké barrandovské skály, vysoko nad levým vltavským břehem, který nebyl nikdy součástí trvalého osídlení? Ačkoliv se skalní masiv přímo vybízel k výstavbě Vyšehradu, nebo Hradčan.

Záhada, která nemusí být záhadou.

Jakkoliv se skalní masiv rýsuje na obzoru, jako ničím nenarušený a kompaktní vrch, obrovský šrám, zakrytý půdní a člověčí erozí, je zřetelný právě z protější Dobešky. Má tvar kruhové výseče o průměru asi 300 až 400 metrů. Když jiná hluboká rýha směřuje k Vltavě od jiho jiho západu.

Ano, kdysi snad zaoblený kopec se skalním podkladem, nyní na vrcholku uříznut obřím nástrojem. Rýha táhnoucí se z dáli jihozápadu dodnes vyznačuje cestu vesmírného objektu, který tečně upálil vrcholek skalního masivu. Aby se, po přeletu Vltavy, vypařil na velikost necelých 40 metrů.

Tak velký totiž byl "měsíční" kráter na úbočí Kavčích (Kančích?) hor, který bylo možné vídat z protějšího kopce, či z linkového autobusu.

Avšak jen do okamžiku, a nebylo to ostatně tak dávno, kdy neznámý avšak mocný politruk, zřejmě pokryt husí kůží i na chodidlech, vystrašen vším, co přichází z kosmu, nechal kruhový kráter na úbočí vrchu zasypat stavebním odpadem a a osázet jehličňany. V chraněné rezervaci vzápětí "vybudoval" i nedalekou TV, jež z nepochopitelných příčin sluje nezávislá a "česká".

Kdy dopadl vesmírný projektil na úbočí Kavčích (Kančích?) hor? Ač vzpomínkový registr zde usedlého společenství tuto katastrofu stále pamatuje!

Věrohodným příznakem mého hloupého tvrzení mohou být neobydlené stráně. Nejen v místech kam meteorit dopadl, ale i na protější stráně Vltavy. V protikladu Závisti, Modřan a Vyšehradu (na pravém vltavském břehu), Hlubočepy, Zlíchov, Dívčí hrady (viz "Dívčí válka") a Smíchov (levý břeh Vltavy) jsou naopak součástí přirozených lidských aktivit.

Pokud hovořím o obří rýze táhnoucí se na levém břehu Vltavy, pak popisuji kaňon Sv. Prokopa. Přesněji - Prokopské údolí. Ač ze strany Zlíchova na samém vrcholku rozeklaných skal bylo kdysi staroslovanské hradiště s nedalekou údolní svatoprokopskou jeskyní. Dnes již pečlivě zbořenou.

Podivné údolí s podivnou minulostí. Ještě podivnější přítomností a nejistou budoucností.

Když protagonista prokopského údolí z rané christianizace a také jeden z ústředních patronů země České sv. Prokop, byl zlikvidován nesvatými muži současné, cizím zájmům poplatné římsko katolické církve. neboť nežádoucí světec slovanského ritu. Byl zlikvidován stejně tak lehce, jak lehce je drancována naše rodná země, aby i někdejší oprávněné majetky ČR byly podvodně a nezákonně vydávány závislými "nezávislými" soudci potomkům NSDAP. Skrze podvodné protiústavní manipulace s historickou pamětí, skrze svérázné výklady zákonů ČR.

Pravda všeobecně vytržená z historických souvislostí příčin a důsledků se sice již dávno, v dobách mého mládí, odbelhala na smetiště Karl Marxe, avšak aktivity poplatné marťanskému multi kulti. Zatímco gangy oděné fašistickým hávem EU pseudonácků, již viditelně kulhají i na duchu. A nejlépe se zřejmě necítí ani "nezávislými" nevydařenci oslepená bohyně spravedlnosti, jejíž váhy a míry jsou, případ od případu, tak pružně rozličné.

A obzvláště nefunkční při posuzování viny, či neviny, vlastizrady, či válečných zločinů páchaných v duchu ismu, který byly v Norimberku souzen a odsouzen.

Páchaných v podivné přítomnosti a ještě podivnější budoucnosti, kterou zahlédneme v v odrazu fašistického drancování Řecka, v nesouvislém mediálním žvatlání ve prospěch zmaru a nicoty. avšak zuřivě mlčícím ve prospěch surových zásahů policejního gestapa v Athénách. Ale i při evropském a celosvětovém banksteristické manipulaci s tzv. balíčky EU pomoci. Aby opět a opět balíčky "pomoci" směřovaly jen do vlastních kapes. Nikdy na rozvoj hospodářství Řecka.

S