Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí!

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 24. 06. 2011

Už moje prabába z rodu Patrickovcov říkávala:

"Kopou-li ťa neprestajně do riti, je to dobré znamenie

: Jsi dva, tri kroky pred nimi."

Nepopírám, že jsem dlouhý čas takový zcestný pocit mohl i mít, ale všeho do času:

Snad pocitově, co bídně nabarvený trpajzlík z mamčiny zahrady, mající z nízkého na vysoký přesně takový vliv na události, jako pan chudokrevný Pepča Vonásek z Dlouhého Kocourkova na ekoterorizmus, ač právě jeho mocný, nevlastní miliardový strýček odlétá s poctivě nabytým tunelážním lupem ze Seyšel na Havaj Kiki ve vlastním Force One.

Jsem však velmi rozhněván, aniž hodlám dnes ubrat jediné slovo, které z hloubi své sangvinig - cholerické podstaty určitě a okamžitě napíši, abych sám sobě, pro tuto ukrácenou chvilku, jasně a po pravdě vykázal své skutečné pocity z nedávno viděného a slyšeného. Ač vyplývající z krajně cizorodého elementu, jenž se drze vyměšuje do ryze domorodých záležitostí. Činíce tak skrze okamžitou soudružskou výpomoc vždy prodejné prostituce, abych konečně i já nabyl nezvratného dojmu marnosti ze zlověstně zrůdných forem okolitého matrixového myšlení, že již i sám můj prostoduchý rozum "béře do zaječích". Kvůli důkladnému poučení z vítězných únorů i listopadů korunovaných zdánlivě neživými, nicméně lstivě nastavenými doktrínami internacionalistů, globalizátorů, ekoteroristů, humanitárních bombardérů a zemských škůdců, vybavených nenápadně nevydatnými, ač milionovými prográmky, s úmyslem rovněž se nějak přiživit na černém díle při ničení své vlasti. Díle, kterým se navíc, při bezostyšném drancování naší... říkám stále ještě naší rodné země - netají. Možná se, směrem do evropského sovětu, snad i vychloubají svými neslavnými vítězstvími nad vyděšenými(?) domorodci:...Ženevský výbor při OSN a jeho prazvláštní touha zoufale vyslat zcestnou kritiku v nepříhodném a nepříčetném čase pána Nečasu

Stále ještě pokorně z celého svého srdce.

Jak na to? Nejdříve, jsa Ničemou, vydám příkazy k eliminaci národa, poplivu skrze mediální prostituci vše, co i vzdáleně souvisí. Překroutím a nechám odborníky na dezinformace vytrhat z kontextu časovosti a pravdy veškeré příčinnosti a důsledky - zásadních historických událostí. Vždy ve prospěch Lži a dodatečně vyhrané druhé světové války. Zpochybním jakékoliv ruské oběti při osvobozovaní Československa a Prahy zejména.

Nechám idioty opět vytáhnout relikvii ubohosti, či symbolicky klacek Humanitárního bombardéra, a nechám jej mediálně přebarvit na růžovo. Nikoli však z čestných pohnutek, ale jen proto, a proto jen, abych mohl i nadále drancovat a nerušeně lhát o soudružské internacionální pomoci Čechů na zrůdných křižáckých výpravách proti okolnímu světu. S mediálně protektorátním břeskem úporně prosazovanou nenávistí proti přirozeně blízkým a zejména nejbližším slovanským národům.

Zkrátka vytáhnu vše, co je pro Čechy nanejvýš urážející a ponižující - abych okamžitě i kampaňovitě použil proti nim.

Pošpiním!

Překroutím a zalžu! A nazvu je extrémisty. Ač sám samozvaný náčelník planety a král velmi nebezpečných extrémistů.

A při každé příležitosti pomluvím a tisíckrát mediálně poplivu!

Na základě nesmyslných posvátných dogmat propracuji zdravému rozumu odporující doktríny, abych jimi, skrze globálně prosazované nepravé zákony, okamžitě zdevastoval cokoli lidskému duchu vstřícného a rozumného. Dokonce... Z důvodu mně blízkých a zřetelně lidsky nízkých, denně napáchám třikrát více zla, abych zbytek dokonali vždy připravení nepříčetní hulváti!

Vytvořím neúnosné ekonomické a politické, výsledně asociální podmínky zvůle, nutné pro konečné řešení likvidace postižených a zcela cíleně faš_systémem zbídačených menšin. Abych tyto obratem, skrze chorobně, nicméně profi vlající rty mediálního prostituta, použil proti nic netušícímu a kdysi majoritnímu etniku. S poukazem na "českou", mnohonásobně mediálními triky zvýrazněnou, (byť neexistující) nevyléčitelnou xenofobii, neonacionalizmus a rasizmus.

Neboť takové Čechy potřebujeme představit světu skrze mříže Sovětského evropského svazu, aby i Češi viděli beznadějnost počínání směřující k nebezpečné nápravě věcí obecných. Jak za časů vyhlazovacích středověkých křížových výprav. Musíme konečně prosadit dávný Dagobertův koloniální sen o Velké Frankónii: Rozkazovat na Staré slovanské Moravě a odvozeně konečně i ve slovansky kacířské Praze.

A tak z dovozu zabezpečíme a mediálně podpoříme, skrze stále a stále škodící, programově námi financovanou a proti oprávněným domorodcům nepřátelsky orientovanou TV, takové téze nepoučitelně posedlých, naočkované naší krajně extrémistickou vizí dodatečně vyhrané druhé světové války, vyšleme příkazy pseudo zeleným ekoteroristům a pseudohumanistům, aby společně, s dalšími skupinkami neuvěřitelně orientovaných podvraťáků:

Jednak... Propagovali další a další neuvěřitelné zvrácenosti, drogy, či dovozem zabezpečovali pravidelný přísun německy hajlujících "českých nacionalistů".

Hajlujících na počest Adolfa Hitlera.

Neuvěřitelné?

Skrze mediální prostituci znásobím slůvko rebel, buřič a nacionalista v přímém útoku na jakýkoliv projev lokálního patriotizmu a nedej Satan i vlastenectví.

U nechápající mladé generace vytvořím nezvratný protektorátní dojem, že druhou světovou válku vyprovokovali suroví Benešovi čeští zločinci.

Zkrátka a dobře:

Vytvořím takové kruté a neživotní podmínky pro budoucí populaci, skrze nezkušené dívky a maminky, výsledně i jejich zcela bezbranné rodiny, že rudá Čína žasne a její komisaři ještě více rudnou nadšením (povšimněte si prosím, že o mužných dorostencích, kteří zůstávaji nerozumnými dorostenci až do hlubokosti svých pozdních let - raději mlčím, neboť vše co napíši bude okamžitě a přiznávám, že oprávněně, použito domácí osadnicí, spadající pod přímé velení sedmihlavé tchýně - proti mně.).

Je to pro mne stále více a více nepochopitelná obdoba dob dávno minulých a nijak zvláště nepokročilých, ač znám cíle těchto úporností.

Kriminalizace maminek, které odmítnou nepříčetně plánované nepočetí, registraci mateřství (tedy podmíněně i další osudy ještě nenarozeného dítěte, skrze věčné šmírování a manipulace již od narození), či porod v potratnici. Cíleně praktikovaná státní politika nerodičovství (Nevaž se - odvaž se, propagace plánovaného rodičovství "až po čtyřícítce, kdy již biologické hodiny bezpečně dotikaly.") plně souzní s "likvidační malou" důchodovou a zdravotní reformou, neboť nosnou a nedílnou součástí vyhlazovací taktiky, když předem naplánovaný nedostatek dětí je pro globalizátory jednoznačně nejvyšší prioritou. S tím pak souvisí i diskriminace mladých žen a maminek vůbec. Včetně sprosté propagace neúplných rodin, či zvenčí přikázaná výchova dětí buzeranty. To vše, i s povinnostmi procentuálního zastoupení všech vymyšlených zvráceností v každé povolené knize, v každém šotu, v každém filmovém díle, řídící se jen a jen příkazy sledujícími urychlenou destrukci lidství, potažmo směřující k přímé genocidě veškerého lidstva. Skrze umělé krize, zotročování mladých mužů a žen nepřirozeným a proti přírodě i vědeckým poznatkům odporujícími pracovními podmínkami, ale i na hlavu postaveným intervalem pracovní doby. To vše na příkaz cizorodých vyměšovatelů, jimž je trnem v oku, opět a zejména - česká státnost.

Kritika, jakéhosi samozvaného ženevského výboru při OSN skrze prý nezákonné babyboxy, přichází v Nečase, kdy protičeská vláda schvaluje jeden podraz za druhým, včetně podvodné tzv. "malé penzijní" a zdravotní reformy, jež má český národ cílevědomě, opakuji lstivě a cílevědomě zavést do pekel blízkého vyhlazení. S drzostí potomků lidických vrahů, žádajících nedávno, v den výročí lidické genocidy, na českém národě, okamžitou omluvu za zločiny, které spáchali Oni, či jejich otcové.

O své... zdůrazňuji... O své vlastní vůli a chtění!

Zpráva OSN poukazuje na nedostatečnou osvětu proti tzv. neplánovanému početí a neuváženému zakládání rodin, aniž slůvkem zmiňuje pravdivé, a jedině pravdivé skutečnosti:

Uměle vygenerované válečné zločinné akty, mocensky usilovně posunující sociální a mravní úpadek, k němuž vyzývali nejen dobře zaplacenou reklamou na bilboardech, ale i skrze drogové bosse z UCK na Václavském náměstí - plně pod kontrolou policie ČR:

Zločin se jmenuje "Bansksterizmus". Tentýž, jenž si poručil a pohrůžkami vynucoval povinně zadlužit nejen ČR, či Řecko, aby zpětně pro sebe získal dotace z kapes otroků v EU, aniž jediný penízek se kdy o milimetr pohnul v betonových sejfech, aby byť jediný z EU balíčku pomoci, směřoval na rozvoj ekonomiky Řecka. Nýbrž vždy, jen a jen, na další drancování, obrněnost, neuvěřitelné šmírování každého, kdekoliv a v kteroukoliv hodinu, ale i na nákup zvláště nelidských zbraní, placení škodné a jejich špidlounů, či provokatérů. Skrze námi přikázané zadlužení právě ničené státnosti, zabezpečím předražení povinné masivní vyzbroje silových složek, aby se zúročené daně z daní propojené se zisky z uměle vyvolaných a předem prohraných arbitráží, co nejdříve usalašily, jak Satan v římsko katolické církvi, na účtech týchž banskterských rodů, kterým na úkor Pravdy, vždy přisluhujeme.

Jakkoliv jsem nepotěšen sledoval zavádění tzv. babyboxů i osudy na smetiště odhazovaných děti, chudobou, či cizinkami z dovozu, nebo porodem dezorientovanými matkami, či dokonce narkomankami, musel jsem uznat, že soukromý počin záchrany dětských životů pomocí babyboxů, v této tak neutěšené době zločinců, ekoteroristů a banksterů, praktikujících mravní, sociální i fyzickou genocidu, tak blízkou válečným zločinům a uvraždění euthanázií, je pro zachování práva dítěte na život, prospěšná a žádoucí. Alespoň do té doby, než se vypořádáme s nositeli a mediálními propagátory tohoto zrůdného uskupení, očividně praktikujícího fašistický systém genocidy v neokolonialistickém ritu. Oděných v šarlatové záři Reality Show skrytého novofeudalního otrokářství, oslavujícího své mrzké zločiny při světle explozí pum a raket, vraždících právě nejen civilní obyvatelstvo v Lybii.

Zdeněk Patrick