Chemtrails?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 22. 04. 2011

(Byl jsem osloven, tedy odpovídám. Ale nejen panu PN.)

Chemtrails - pro mne zcela neoddiskutovatelná jistota. Se všemi vizuálními a hmatatelnými dopady. S vědomím, že není mým úkolem přinášet, mimo souvislosti s novými poznatky, další důkazy téhož a ztrácet zbytečně čas s popírači, natož shánět viníky pod zákon:

Od programově infiltrovaných popíračů, hodlajících ze skrytu trochu si pohrát autorem a texty, kterým buď nerozumí, nebo si přečetli jiné a jinde. S okamžitou analýzou a jednolitě připravenou metodikou, ustavující možné odpůrce systémově krátkonohých "pravd" do poloh nepříčetných jednočlenných sekt. Povětšinou tvořených samozvanými a ješitnými zvěstovateli, které takto předoznačené lze snadněji, kdykoli si systém vzpomene:

O to více dehonestovat a kdykoliv, až nadejde vhodný hon, zařadit mezi odporné lumpy. Např. mezi "čarodějnice" nezákonně podnikající v šedé ekonomice.

A to navzdory neexistence, v lepším případě nejasného a celoročně (již od roku 2004) nepřirozeně utlumeného slunečního svitu, s trvalým negativním dopadem na vše živé. Aniž je nám příjemná nepřirozená změna lomu světla, či několikanásobná inverze. Nepovažuji za normální ani letecké vytváření pavučin umělých círů, až po systematické lepení téhož:

S důsledkem nepřirozeného zastavení vzdušné cirkulace, trvající někdy i několik měsíců. S následujícími smrštěmi a uragány, aniž se pohne několik minut před vzdušnou pohromou - jediná větévka, čí lísteček. Nemohu ustoupit ani kvůli těžko obhajitelným pylovým alergiím, dýchacím potížím, krvácení z nosu, podivně opakujícím se záplavovým dešťům, co výslednici umělohmotného a smrtícího "train efektu", kdy se pěti centimetrový a téměř neexistující potok, během několika vteřin změní na sedmi metrovou vodní smršť s nekonečně zdlouhavým odezníváním, při předem naplněných vodních přehradách...zcela neoddiskutovatelná jistota se všemi vizuálními a hmatatelnými dopady:

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Téměř nezávislé články v podivně ustavené závislosti ČR...

Připomínám nebohou trávu, kterou není třeba i po takto vydatných deštivých měsících sekat, než tři, čtyřikrát krát ročně (dříve po týdnu téměř po kolena.). Od shora usychající stromy. Podivně nehlučné blesky v různých a dříve neviděných substancích, včetně fyzikálních jevů souvisejících relativitou. Nepřirozené bouřky s pásovým krupobitím nevídané razance a opět nezvyklými elektromagnetickými jevy. Připomínám polomrtvé a mrtvé ptáky v hejnech padající z nebes (u nás převážně mrtví holubi na polomrtvé a k radosti lidských zmetků, již chladnoucí bezdomovce.). Připomínám vyhynutí několika milionů ptáků - a to jen a jen v ČR. V rozmanitém druhu, takže zbyli převážně kosi, sojky kulhající vrány a jimi živící se nemocní dravci. Vymizení hmyzu a masová hynutí včel - nositelek života skrze opylování. Znečistění podzemních zásobáren vod. Podivné a neprůhledné padající mlhy. Dunivými detonacemi cizích průzkumných letadel bez označení, drze rezonancí mapující podzemní zásobárny vod v jižních Čechách. Zřejmě podle map, jež se ponejprv dostaly do rukou zdejších zemských škůdců. Mrholení mazlavé (jak kdy) černo, hnědo bílé hmoty. Hnijící tráva dlouhodobě pokrytá, nejen v Praze nikdy neexistující sněhovou plísní. Chemický smrad z nebes: Od puchu taveného asfaltu - až po chlor (ale i jiných "netečných" - inertních látek.). Množství letadel rozsévačů čehokoliv neživotného, o jejichž masové přelety do trajektorie Slunce a Měsíce nedbá ministerstvo války, neboť se raději tváří, že právě spolukrade a drancuje zemi, nebo je na inspekci jedné z křížových výprav. Vše v ruku v ruce s nebývale úpornými dýchacími problémy a žvásty o prodlužování lidského věku.

V ruku v ruce s asociálními balíčky a nemravnými zákony, přibývajícími jako houby po Černobylu.

Dokonce i staré filmové pohádky, s kdysi nádherně modrou oblohou a téměř nakreslenými mráčky, jsou masivně ve studiích softwarově retužovány, aby vznikl dojem, že tak bylo vždy a odedávna. Nebo že prý je film značně poškozen?

Stejná jistota, jako výskyt čilých "psychologů" s téměř dokonalými plzeňskými vysokoškoskými dekrety, s "udivujícím" všeobecným přehledem, získaným krátkodobými školeními "jak monitorovat klienta, z něhož kápne profit a vykládajících, že jsme idioty, věříme-li na chemtrails. Ač jim rozeznatelně kráčí o zcela jinou a metodicky komplexněji zpracovanou oblast.

Snad, že sami trpí matrixovým komplexem?

V marnotratném snu, že je ze svých stránek s lehkým svědomím nesmím vymáznout? Ač vědí, že mírně sametové, až nečekaně přiblble chrochtající mírové časy vítězící pravdolásky jsou ty tam, neboť zpronevěřené jako důvěra a zlatý poklad republiky. A jistě tak udělám, nestanou-li se v pravdě a dostatečné míře kladně motivujícími a chválícími moji nezřízenou ješitnost, či naopak zlými, leč fundovanými oponenty. neboť tlačen rychle postupující nedostatečnou kapacitou stránek, přesněji: Narůstajícím nedostatkem kapacity zdarma přidělených wz.cz stránek, přemýšlím o úsporném uspořádání.

Oteplování a změna klimatu? Když v případě potřeby zaskakují: Konec golfského proudu, aniž je vyslovena pravá příčina - skrze ropné a odpadové znečistění, mediálně tuhé arktické zimy s běžnými teplotami. Motivované vidinami omezit i skrze tuto komoditu zbývající práva, nejen zeleno hnědým soudružským šmírováním, ale bez ohledu na levnější energie, bezohledně zdražit vše. S cílem obstavit nejen ropné, ale dnes i vodní prameny, na které si ukáže v Pravdě prohnilý prst Sebranky směřující všemi světovými stranami svých někdejších, ale i nově, na slovanském východě získaných kolonií. Dnes hlavně do Lybie. Prý skrze dostatečně vyměklého vůdce.

A přesto? Jakkoliv zlostně hudruji, něco nepříjemného se objektivně děje. Jakkoliv i v souladu s vypracovanými tézemi a metodikou "Jak nejlépe se skrze mayský Doomsday (mimochodem ten skončí nikoli roku 2012, ale již v roce 2011, aby se automaticky nastartoval do dalšího období?) dosíci Janovy Apokalypsy". Zatímco efektem mávnutí motýlího křídla, dnes mávající již jen skrze křídla modrých ptáků, odchází bídy tohoto světa do širokého kosmu. Zdá se, že ozvěna, dovolím-li si takového příměru, přichází zpět v nepříznivé odezvě.

Možná v modifikaci téhož.

Při sluneční neaktivitách nasílené kosmické záření v rozmanitém spektru (O němž je hovořeno odborníky na tajemno (Připomínám, že z chronického nedostatků jakýchkoliv pravdivých informací) "jako o kosmické plazmě", dopadající do naší sluneční soustavy. Se všemi zjevnými důsledky naružujícími někdejší rovnováhu. Ponechme zatím osudu ledovou neplanetu Pluto, která krátce po vyhlášení své astronomické neexistence, selhala a co ledový kus neplanety se prudce rozzářila. Saturnovy měsíce, s jevy vyskytujícími se jen v možném pásmu života sluneční soustavy, aniž dbáme na proměny Jupiteru, jevy nafilmované v těsné blízkosti Slunce, nebo nechceme-li uvažovat úzce nasměrované gama záření z pozadí souhvězdí Boothes (viz článek s tématikou nebezpečné Bož í konspirace: Jsem. Přicházím.), či naopak jeden z dalších mohutných a opakujících se výbuchů v oblasti souhvězdí Draka (duben 2011. (GRB - gamma-ray burst) 110328A - Údajně způsobené o černou díru na kusy se trhající hvězdy, vysílající dosud nevídané množství gama záření. Zřejmě k naší Sluneční soustavě.). Souhvězdí Draka - domovina nepřátelské "dračí entity", kterou známe v podání eposů, legend a ufologických sekt, žijících ze státní nadace pro střežení skutečné pravdy. V bažině nezodpovědných keců o neexistenci existence. Vysílající své nudné a lehce připitomělé "UFO případy" skrze nešťastně prezentující se odsudky a mírně načaté podruhy:

S cílem znehodnotit pravdu. Staré dobré zaklínadlo při zatýkání středověkých čarodějnic: podezření z profilace zvěstovatele... (A když jsem do komentáře, v dobrém úmyslu, marně vložil několik vzorců a výpočtů, mělo to být pochopeno, co směr možného hádání se o souvislostech (Přiložím k článku ve formátu pdf) vyjasňujícími možná i důsledky záření přicházejícího z kosmu a projevujícího se: nejen v chodu sluneční soustavy, ale - a to zejména - v subjektivně objektivních pocitech nezdravého životního prostředí odeznívající v čistě objektivních zdravotních potížích.

Pokud jsem tedy, pane PN, v odpovědi na Váš komentář použil zmíněné a na rychlo spáchané výpočty, pak jen: Co náznak možného směru nejen našich úvah, ale i proměn v dráze, vzhledu a chování naší "přirozené" družice.

Uvozovkami připomínám nejistotu, kdo, kdy - vlastně kdysi - ustavil Měsíc do tak výhodné polohy a oběhu, že této planetě sloužil nejen jako přesné a odevšad viditelné obří hodiny. Což se však změnilo: Nejen několika denními úplňky s jasně ozářeným povrchem, ale i proměnnou polohou. Nic není, jak bývalo!

Jasně ozářený povrch Měsíce, ani nahodou není, jak podle prezentovala média:

"Díky nebeské mechanice, jež umožnila při pravidelném přiblížení se Zemi, vidět Měsíc jasněji, ale proto, že na povrch Měsíce dopadá větší množství záření (Nikoli však ze Země).

Tak, jako ostatně na všechna tělesa v naší sluneční soustavě. Odvozeně: veškeré manipulace při mediálně prosazovaném oteplování planety, z důvodu jednoznačných lží, směřujících k dalšímu masivnímu umenšení našich práv a svobod, aniž bin Ladin i tentokráte viditelně hne prstíkem.

Cituji nyní neuvěřitelně spatlaný P&R systém, o němž je právě hovořeno: O neobyčejně vyjímečném přičinění se "Mechaniky nebeských těles"....

Autentická novinová zpráva:

Úplněk bude největší za dlouhá léta a až o třetinu jasnější:

17. března 2011 11:30

Nebeská mechanika nachystala na sobotu pozoruhodnou podívanou.

Úplněk nastane ve chvíli, kdy bude Měsíc na své oběžné dráze nejblíže Zemi. Pokud výhled nezhatí mraky a špatný stav ovzduší, naskytne se pohled na Lunu větší a svítivější než kdy jindy. Naposledy tento úkaz nastal v roce 1993.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/uplnek-bude-nejvetsi-za-dlouha-leta-muze-byt-az-o-30-jasnejsi-poh-/zahranicni.asp?c=A110317_102824_domaci_jw

Z nedostatku pravdivých informací pokračuji v symbióze denního tisku a dostupných fabulací:

Jedna z hypotéz hovoří i o zvýšené aktivitě Slunce, jež je nuceno pracovat na vyšší obrátky, kvůli "záření" přicházející zpoza naší sluneční soustavy.

Takže kosmické záření, od viditelného spektra až po neviditelné, přichází z několika směrů, ale o to nebezpečněji. Ponechme nyní stranou tvrdé záření Alfa, Beta a Gama a jeho množství pocházející i z četných "výbuchů" kosmických těles. Stejného efektu, jež z mladých těl vytvoří nebohého neduživce, lze docílit ultrafialovým zářením. Přesněji jeho energií (Skvělý doplněk sortimentů zbraní Vašeho pažravého souseda, již vyzbrojeného mikrovlnnou šmírovací a odpalovací technikou.).

Hovořím o UV záření, které nepochybně, ve zvýšené míře dopadá, jak na Měsíc, tak na Zemi. (V této souvislosti vzpomínám na systémově organizované urychlené odcházení z dosud používaných radiových frekvencí do digitálního světa kvalitních kostiček, aby radiové frekvence posloužily jen v prvních časech rozsáhlého projektu čipizace lidstva.)

Nyní si dovolím, částečně z našeho tisku, z větší části ze Sorcha Faal ( stránky, které vždy s předstihem hovoří o"šokujících" zprávách kolujících právě Kremlem), citovat text, jemuž můžete, ale vůbec nemusíte věřit (Což bude zřejmě nejlepší. Snad i proto, že mezi řádky zmíněného článku jasně cítíte fabulaci: Kdo postavil Měsíc a použil jako invazní plavidlo letící přímo do naší Sluneční soustavy...).

Cituji úvod:

April 21, 2011

"Awakening" Moon Shocks Scientists As Massive Asteroids Near Earth

By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers

Russian Federal Space Agency (FKA/RKA) scientists are reported shocked today after their discovering that our planet's Moon is "awakening" from within after being bombarded with "ultraviolet rays" by Asteroid 2010 SO16 and Asteroid 2005 YU55, both of which are approaching our Earth at incredible speed. Asteroid 2010 SO16, the largest space rock ever discovered so close to Earth, and Asteroid 2005 YU55, a round mini-world that is about 400 meters (1,300 feet) in diameter and which in early November will approach our planet within a scant 0.85 lunar distances, had previously caused President Medvedev to order air defenses around Moscow increased, and as we had stated in our April 10 report "Russia Orders Missile Alert After Mysterious "Vortex" Slams Into Germany."

Ruská federální vědecká vesmírná agentura (FKA/RKA) ve své zprávě, zveřejněné dnes, krátce po objevu, že Měsíc Země se probouzí bombardován ultra fialovým zářením vycházejícím z asteroidu 2010 SO16 a asteroidu 2005 YU55, které se neuvěřitelnou rychlostí přibližují naší Zemi (posledně jmenovaný zpozorovaný na počátku listopadu minulého roku ve vzdálenosti necelých 0,85 vzdálenosti Měsíce).

Asteroid 2010 SO16, větší skalnatý objekt, jenž byl objeven směřující k Zemi a asteroid 2005 YU55 zakulacený minisvět o průměru cca 400 metrů, kvůli němuž, či podivné UV komunikaci s okolím Měsíce i naší planety, byly prý uvedeny do pohotovosti ruské raketové zbraně atd...

Bůhví...

Nechme se překvapit.