Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 09. 04. 2011

Refrén hitu, pro mne stále neznámé, vynikající country skupiny. Cituji:

"Já bych to neviděl, zase až tak černě,
já bych to nevzdal ani náhodou,
dokud se otáčí matička Země,
dokud je ještě hlava nad vodou"...

"Vlivem internetu se podle katolické církve rychle šíří uctívání Satana, což nebývale zvyšuje poptávku po vymítačích ďábla - exorcistech. Růst satanismu znepokojil katolický klérus natolik, že kvůli němu podle listu The Daily Telegraph uspořádal v Římě speciální šestidenní konferenci."

Citát převzat z článku: viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/230276-satan-na-internetu-zvysil-poptavku-po-vymitacich-dabla.html

Funkční odkaz viz níže...Je jim cizí pravda i dobročiní...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nezávislé dějiny slezského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Plameny pekelné opět, tak jako za skvělých časů středověkých honů na čarodějnice a další nepřizpůsobivé (rozuměj neposlušné nárůdky), jsou v nadmíru utěšeném kurzu.

Sympatická zpráva inspirovaná nepochybně "pravdoláskou, co nejpodleji škodit bližnímu svému" přichází po internetu až do, skrz naskrz, bezbožné ČR. Skrze moudrý článek článek: "Satan na internetu zvýžil poptávku po vymítačích ďábla".

Doporučuji, neboť v časech třetího tisíciletí téměř neuvěřitelné téma!

Zapomenu, že se na počátku třetího tisíciletí, opět objevují praktiky oprašující koncentrační tábory, fašistickou metodiku surového mučení, ale i praktické zkušenosti historicky ověřené zkušenými devianty Svaté inkvizice, kteří tentokráte ve spolupráci s psychiatrickými odborníky, budou řešit, kdo je posedlý Satanem, kdo nikoli.

Podobnou taktiku, když posedlost Satanem zaměnili za těžce nepříčetnou a nevyléčitelnou posedlost antikomunizmem, řešili psychiatrickými výzkumy i minulí velcí páni celého Vesmíru a na věčné časy podivné provenience.

Spíše se zdá, že nesvatým Svatým otcům jde na nervy, spíše než hojně rozmnožený globální Satanát vládnoucí "nad mnohými vodami", pomalu postupující cenzura internetu.

Jakkoliv musím souhlasit s faktem, že satanistické praktiky:

Šmírovat, vyhledat a zničit, stále škodit, nepříčetně drancovat a lhát - se velmi rychle, od roku 1990, a utěšeně rozšířily (Jakkoliv se i v předchozí etapě slibně nelenilo.). Avšak, a na tom si trvám, nikoli díky internetu. A pokud ano, pak skrze infiltraci šmírovacích polosoukromých služeb, které bez ostychu používají sprosté satanistické praktiky. S cílem vytvářet pocity marnosti a beznadějné bezvýchodnosti.

Na cestě ku zlatému věku Sběře.

Svatým otcům tedy již zcela očividně nevadí agenti nastupujícího Zlořádu, v patách následovaní velko distributory s vynikajícím logem: Skrze lehké drogy - tvrdé drogy dětem, aniž multi kulti - stojící skrze propagaci celé škály vzorných nepřirozeností v příkrém rozporu nejen s přírodou, ale i samotným Kristovým učením.

Nevadí jim ani sprosté masové vyvražďování "bezbožných zemiček", bývalé i novodobé křížové výpravy za ropou, zlatem a fašistickou světovládou, aniž nepříliš promyšlená hra banskterů na Janovu apokalypsu, kterou je nutné považovat za neškodnou alegorii. Nicméně postupující čile vpřed, skrze programovou genocidu lidstva.

Svatí nesvatí otcové, programově nevidící a neslyšící, nejsou ani v nejmenším rozporu ani s démonickým projektem celosvětové čipizace.

Suše konstatuji: Vadí jim jen nezávislá část internetu. To ostatní, mnou vyjmenované - nikoli.

A to vše z neinformovanosti? Ale protože Satan není jen na internetových stránkách, ale již bystře píše i o vymýtání ďábla (Povšimněme si náhlého obratu: Ze Satana náhle jen proti ďáblu - protivníku. Při obráceném znaménku absolutních hodnot!), provádí školení jak svého protivníka nejsnáze eliminoval, můžeme se těžit na další věrohodné příznaky netmářského prokroku.

Nebudu nyní řešit, kde se právě nachází satanova Sběř, aniž dlouho římsko katolickou církví ututlávané třetí fatimské poselství, jež hovoří o Satanu, který nedávno s konečnou platností pronikl, skrze gangsterizmus nejhrubšího zrna, do vysoké i nízkointelektuální politiky, aby zcela ovládl římsko katolickou církev.

Jen si dovolím faktickou poznámku: Skutečná satanova Sběř se zcela jistě netrmácí levně předraženým, téměř již neprůchozím Internetem a navíc:

Nebezpečí při vymýtání Ďabla spočívá v rizikovém, z vesela očekávaném počinu:

Mohlo by se dobře tak stát, že velká část nesvatých otců Vatikánu a porůznu infiltrovaných agentů Zlořádu, se vlastnoručně vymýtí skrze dobře proškolené exorcoristy. "=))

Houšť a větší kapky říkám si nakonec - vymýtejte Satana a jeho skutečnou Sebranku, "dokud je ještě hlava nad vodou"...

Tento mnou upoceně uspěchaný článek si nedělá žádné iluze o valné konstelaci hvězd ovlivňující bystrosti autora.

ZP.

A proto doporučuji váženému čtenáři skvost:
Satan na internetu zvýžil poptávku po vymítačích ďábla...

PS.

Satanistické praktiky a religiozita blízká tomuto směru, se skutečně šíří skrze I_net. Domnívám se však, že skrze agenty téhož podlého systému, aby mohlo být voláno po cenzuře. Jakkoliv je primitivní satanizmus součástí skupinových mobingů, mikrovlnného terorizmu a čile bujícího pronásledování a šmírování, nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Aniž školní šikana není nic jiného, než prosté dětské napodobování gangsterizmu, v podobě nejen mikrovlnného a skupinového mobingu, na tvrdo praktikovaný rodinou dítěte, kteří se "jen" nechali (viz zvukový záznam školení v systému "Vít Barta") "nasadit na zákazníka" z něhož kápne profit...


Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část...Právě čtete
Když nikoli ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3