Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 09. 04. 2011

Refrén hitu, pro mne stále neznámé, vynikající country skupiny. Cituji:

?Já bych to neviděl, zase až tak černě,
já bych to nevzdal ani náhodou,
dokud se otáčí matička Země,
dokud je ještě hlava nad vodouž...

"Vlivem internetu se podle katolické církve rychle šíří uctívání Satana, což nebývale zvy?uje poptávku po vymítačích ďábla - exorcistech. Růst satanismu znepokojil katolický klérus natolik, že kvůli němu podle listu The Daily Telegraph uspořádal v Římě speciální šestidenní konferenci."

Citát převzat z článku: viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/230276-satan-na-internetu-zvysil-poptavku-po-vymitacich-dabla.html

Funkční odkaz viz ní?e...Je jim cizí pravda i dobročiní...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011
Nezávislé dějiny slezského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Plameny pekelné opět, tak jako za skvělých časů středověkých honů na čarodějnice a další nepřizpůsobivé (rozuměj neposlušné nárůdky), jsou v nadmíru utěšeném kurzu.

Sympatická zpráva inspirovaná nepochybně ?pravdoláskou, co nejpodleji ?kodit bližnímu svémuž přichází po internetu až do, skrz naskrz, bezbožné ČR. Skrze moudrý článek článek: ?Satan na internetu zvýžil poptávku po vymítačích ďábla?.
Doporučuji, neboť v časech třetího tisíciletí téměř neuvěřitelné téma!

Zapomenu, že se na počátku třetího tisíciletí, opět objevují praktiky opra?ující koncentrační tábory, fašistickou metodiku surového mučení, ale i praktické zkušenosti historicky ověřené zkušenými devianty Svaté inkvizice, kteří tentokráte ve spolupráci s psychiatrickými odborníky, budou řešit, kdo je posedlý Satanem, kdo nikoli.

Podobnou taktiku, když posedlost Satanem zaměnili za tě?ce nepříčetnou a nevyléčitelnou posedlost antikomunizmem, řežili psychiatrickými výzkumy i minulí velcí páni celého Vesmíru a na věčné časy podivné provenience.

Spíše se zdá, že nesvatým Svatým otcům jde na nervy, spíše než hojně rozmno?ený globální Satanát vládnoucí "nad mnohými vodami", pomalu postupující cenzura internetu.

Jakkoliv musím souhlasit s faktem, že satanistické praktiky: ?mírovat, vyhledat a zničit, stále ?kodit, nepříčetně drancovat a lhát - se velmi rychle, od roku 1990, a utěšeně roz?ířily (Jakkoliv se i v předchozí etapě slibně nelenilo.). Avšak, a na tom si trvám, nikoli díky internetu. A pokud ano, pak skrze infiltraci ?mírovacích polosoukromých služeb, které bez ostychu používají sprosté satanistické praktiky. S cílem vytvářet pocity marnosti a beznadějné bezvýchodnosti.
Na cestě ku zlatému věku Sběře.
Svatým otcům tedy již zcela očividně nevadí agenti nastupujícího Zlořádu, v patách následovaní velko distributory s vynikajícím logem: Skrze lehké drogy - tvrdé drogy dětem, aniž multi kulti - stojící skrze propagaci celé škály vzorných nepřirozeností v příkrém rozporu nejen s přírodou, ale i samotným Kristovým učením.
Nevadí jim ani sprosté masové vyvražďování ?bezbožných zemiček?, bývalé i novodobé křížové výpravy za ropou, zlatem a fašistickou světovládou, aniž nepříliš promy?lená hra banskterů na Janovu apokalypsu, kterou je nutné považovat za neškodnou alegorii. Nicméně postupující čile vpřed, skrze programovou genocidu lidstva.
Svatí nesvatí otcové, programově nevidící a nesly?ící, nejsou ani v nejmenším rozporu ani s démonickým projektem celosvětové čipizace.
Suže konstatuji: Vadí jim jen nezávislá část internetu. To ostatní, mnou vyjmenované - nikoli.
A to vše z neinformovanosti? Ale protože Satan není jen na internetových stránkách, ale již bystře píše i o vymýtání ďábla (Povšimněme si náhlého obratu: Ze Satana náhle jen proti ďáblu - protivníku. Při obráceném znaménku absolutních hodnot!), provádí školení jak svého protivníka nejsnáze eliminoval, můžeme se tě?it na další věrohodné příznaky netmářského prokroku.

Nebudu nyní řešit, kde se právě nachází satanova Sběř, aniž dlouho římsko katolickou církví ututlávané třetí fatimské poselství, jež hovoří o Satanu, který nedávno s konečnou platností pronikl, skrze gangsterizmus nejhrubšího zrna, do vysoké i nízkointelektualní politiky, aby zcela ovládl římsko katolickou církev.

Jen si dovolím faktickou poznámku: Skutečná satanova Sběř se zcela jistě netrmací levně předraženým, téměř již neprůchozím Internetem a navíc:
Nebezpečí při vymýtání Ďabla spočívá v rizikovém, z vesela očekávném počinu:

Mohlo by se dobře tak stát, že velká část nesvatých otců Vatikánu a porůznu infiltrovaných agentů Zlořádu, se vlastnoručně vymýtí skrze dobře pro?kolené exorcoristy. "=))

Houž? a větší kapky říkám si nakonec - vymýtejte Satana a jeho skutečnou Sebranku, "dokud je ještě hlava nad vodou"...

Tento mnou upoceně uspěchaný článek si nedělá žádné iluze o valné konstelaci hvězd ovlivňující bystrosti autora.

ZP.
A proto doporučuji váženému čtenáři skvost:
Satan na internetu zvýžil poptávku po vymítačích ďábla...

PS.

Satanistické praktiky a religiozita blízká tomuto směru, se skutečně šíří skrze I_net. Domnívám se v?ak, že skrze agenty téhož podlého systému, aby mohlo být voláno po cenzuře. Jakkoliv je primitivní satanizmus součástí skupinových mobingů, mikrovlnného terorizmu a čile bujícího pronásledování a ?mírování, nikdo nic nesly?el, nikdo nic neviděl. Aniž školní ?ikana není nic jiného, než prosté dětské napodobování gangsterizmu, v podobě nejen mikrovlnného a skupinového mobingu, na tvrdo praktikovaný rodinou dítěte, kteří se "jen" nechali (viz zvukový záznam školení v systému "Vít Barta") "nasadit na zákazníka" z něho? kápne profit...


Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část...Právě čtete
Když nikoli ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3