Gibberish

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 01. 04. 2011

Gibberish je jeden z nejvědečtejších způsobů, jak si prý můžete vyčistit mysl a prolomit návyk neustálé vnitřní verbalizace...vyřčením všeho, co se pohybuje ve vaší mysli. Je to velmi silná metoda, která vás údajně spojuje s va?ím centrem hara za použití moudrosti sufijského víření a pohybu.Gibberish má být jedním z nejvyspělejších způsobů, jak si prý můžeme vyčistit a prolomit napětí způsobené vnitřní verbalizací: Rozporem mezi skutečně myšleným, mluveným a obranou proti odhalení Vaší pravé podstaty, kterou skrýváte před nepovolanými šmíráky. Propagaci této metody jsem zahlédl v závisle neprávní TV: Vysílání pro základní školy, kde "pedago?ka" nutí, nic netušící děti, hovořit a psát nesouvislé věty a slova. Jednoduše odříkavat, co je právě napadne. Prozradit, co bývá hluboko ukryto, neboť velmi soukromé myšlenky. Drmolit, aniž věta dává smysl? Co vlastně zmíněná pedago?ka chtěl (a pí?i chtěl s konkrétním úmyslem...) na nic netušících dětech praktikovat? Systém zvaný ?gibberish? Vás prý propojí s nejniternějšími centry Vašeho hara, prý v moudrosti sofijského víření a pohybuž

Spíše však s nezákonnými úmysly praktikujícího, jenž bezzákonně zneužívá mediálně propagovanou doktrínu směřující k "nezákonné kontrole Vaší mysli, aniž co tušíte - skrze Vaše děti".

...Od kdy vlastně? S neurčitostí možné vývojové varianty

Jiří Orwell a Janova Apokalypsa? ...Slaboučký odvar současné virtuální reality

Pozoruhodným faktem bylo, že většině dětí se tato metoda, co výuka nelíbila. Vzpomínám si zároveň i jisté vystoupení Georga Bushe před TV kamerami. Nebyl po schopen říci dvě slova, dávající smysl. Jeho projev skončil bezmocným mávnutím ruky a rychlým odchodem. Nebyl opilý a nenazval bych jeho řeč tak, jak si dovolil autor snímku, ač prezident významné mocnosti nebyl schopen souvislého slova! Očividně pod velmi silným mikrovlnným atakem. Pokud ano, víme kdo vlastně stojí v pozadí sprostého a surového projektu "Kontroly mysli" (Mind Control)?

Jako policejní nasílená vy?etřovací metoda, či cenzura nepříliš bansktery milovaného rebela, či odrovnání politické mrtvoly? Mů?e být.

Sorcha Faal přiná?í další zajímavou zprávu stojící již za hranou možného a mnohdy i tuženého, dokonce podpořenou některými archivním záběry reportérů, či vrcholné soudkyně hovořící věty nemajících logických souvzta?ností nesmyslně pospojovaných slov, kteří v přímém přenosu vykazují důsledky bezprostředního ataku mikrovlnnými pulzy primitivně pojatém Mind Control systému (mikroelektronická kontrola mysli).
Podívejte se nyní, na čem staví své politické ambice lidští zmetci a co se vlastně skrývá za vykrádáním a zadlužením Vaší rodné země:

Zdánlivá zmatenost mediálních pracovníků, na kterých je očividně praktikována nebezpečná elektronická zbraň, vede k okamžité specializované hospitalizaci, kde se zřejmě v pokusech neruženě pokračuje. Zasa?ený člověk okamžitě ztrácí možnost souvislé komunikace a je-li poblíž antenní vodič s jednoduchým rezonančním obvodem (cívka - kondenzátor), můžete zaslechnout monotonní zvuk o frekvenci, na kterou jsou kupodivu naladěny všechny el. motory (např. sekaček), s pocitem, jakoby zvuk po dobu ataku obíhal v kruhu o poloměru max 300 metrů. Viděl jsem několikrát okamžité výsledky ataku s podstatně nasílenějším dopadem. I slyšel jsem...

Po kamerizaci a mikrovlnném opekání systémem Kapsh na dálnicích, mikrovlnném ?mírování sousedů, včetně trestajících vysokofrekvenčních pulzů praktikovaných v ČR soukromými osobami a polosoukromými ?mírovacími agenturami, nezákonné a protiústavní sčítání. Navíc umocněné s drze nezákonným mediálním vyhro?ováním nesmyslně přemr?těnými peně?itými pokutami, odmítnu-li zotročování skrze domorodé Idioty, kteří jedním dechem přeplněným l?í, lstivě a podle, dle příkazu sovětu, připravují na pozadí elektromagnetického a mikrovlnného smogu, čipizaci podkožními nosiči dat. A další nebezpečné technické hračky v rukou lidských zmetků, které jim prý musíme, ze svých prázdných kapes, několikanásobně skrze jejich dluhy z dluhů - zaplatit, jsou již rovněž na obzoru.


Psychotronická občanská válka...