Fukužima 1?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 26. 03. 2011

Jsem prachobyčejný drn, vzhledem k jaderným silám, kterým vládne Ing. Dana Drábová, avšak nedůtklivý k domorodé mediální faktografii nejen "o průšvihu s atomovou elektrárnou", nedůvěřivý k ?přirozené? HAARP vzdužné cirkulaci a lhostejný k pokoutním zprávam ?z druhé Reuters? ruky, narychlo přelouskané odborníky ústřední domorodé tiskové agentury.

Navíc jsem již dávno ?zlomil hůl? nad neobyčejně zvadlými stream poměry: Cítím v kostech, že cosi visí i nad druhým mediálním ?Černobylem?. Spíše se zdá, že i nadále panuje příkrý rozpor mezi přirozenou vzdužnou cirkulací a odborníky na meteorologii. Sesbírám tedy zbytky svých chabých sil a pokusím se posoudit rychlost radioaktivního mračna, které konečně, se zanedbatelnou radiací, dorazilo i nad ČR, aniž se hnul na stromě jediný lísteček.
V následujícím článečku se pokusím shrnout několik podezřelých příznaků, které mi sice vrtaly hlavou, aby se nakonec ukázaly být lichými?...s neurčitostí možné vývojové varianty

© Zdeněk Patrick - Praha 2011
Glosy

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/smutek-v-cesku-namerili-radiaci-z-japonska.html

Státní úřad radiační ochrany v pátek 25. března 2011 na území České republiky naměřil první radioaktivní částice zanesené z Japonska. Sdělil to Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Fukužima 1 byla částečně poškozena v pátek 11. března při zemětřesení a zejména při následné přívalové vlně cunami. A protože v následujících dnech do?lo v elektrárně, skrze nefunkční chladící zařízení, k několika explozím vodíku ohlásili experti menší úniky radioaktivity. Ta podle činitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Jamese Lyonse stále uniká, i když se přesně neví odkud.

15. března 2011 zřejmě do?lo k mimořádnému úniku radioaktivní páry, která v podobě radioaktivního mraku (radionukleoidních častic) dorazil, za necelých deset dní konečně i nad Českou republikou. Když mediální zprávy nejdříve hovořily o Grónsku. Od pani Dany Drábové víme, že radionukleoidy mají omezenou životnost a v závislosti na času energeticky vysublimují do zanedbatelné úrovně.

Nad ČR se v té době líně pohybují círy a chemtrails mračna libovolným směrem, aniž se 100 metrů nad údolím hne lísteček, či stebélko, či jen zřídka. Tu a tam. Bezvětří a inverze trvá již několik měsíců. Prakticky od konce října 2010.

Zde mé zápisy o přehledu stavu ovzduží a vzdužné cirkulaci na Praze 4 v kritickém období:

Od října 2010 do 11. března 2011:

Vět?inou smog a chemtráils mračna.
12. - 16. března 2011 Pálení sliznice, průdužky na dranc, občasné krvácení z nosu, nepatrně sluníčka a vzápětí množství chemtrails letounů. Rodinní alergici 14. března otékají s velkými zdravotními problémy. Večer, jako vždy, chemtrails svinstvo padá do Krčského údolí, kde se mísí s kamionovými zplodinami v neproniknutelnou směs. Ráno není vidět přes údolí, Inverze. Ani lísteček se nepohne, větérek nezafouká.

Na 19. března má být mimořádné jasno a Měsíc jak rybí oko se zvýšenou svítivostí. až na tu svítivost se vše povedlo. Tužím, že v ten čas globalizované síly Zla někde chystají humanitární bombardování. Jistě libá činnost a mračna by jen překá?ela?

20. března opět Měsíc jak rybí oko. Mno?ství chemtrails rozsévačů pokrývá noční oblohu kolem Měsíce neobyčejně hutným svinstvem, které se očividně řídí ústředními pokyny, neboť každý chemtrails pruh jiným směrem. Povět?inou však líně k jihu.

21. března 2011. Opět Měsíc jak rybí oko, jakkoliv na počátku vykukuje z doprovodného, nikoli velkého mračna. Na druhý den slunečno a to až do čtvrtka 24. března. S velkým podílem chemtrails bestií.

Následující dny smog a šedá obloha. Sem tam se pohne lísteček na stromě i větráky něco nabily (větrná turbínka). Zdravotní problémy trvají. Z nosu krvácím jen zřídka. Průdužky už mám jistě na cimpr campr.

Tolik mé legrační zápisy. Nyní přehledná tabulka o rychlosti větru:

shaman.cz http://www.shaman.cz/praxe/vitr-rychlost-teplota.htm
Působení větru
0 m/vteřinu inverze
0 - 1 m/vteřínu kouř stoupá kolmo
1 - 4 m/vteřinu kouř se lehce vychyluje
6 m/s 20 km/hod Vítr lehce pohybuje listím.
11 m/s 40 km/hod Vítr pohybuje slabšími větvemi.
15 m/s 50 km/hod Vítr ztě?uje pochod s batohem na zádech.
16 m/s 60 km/hod Vítr hýbe silnými větvemi, chůze je již velmi obtížná.
20 m/s 70 km/hod Při chůzi musíme udržovat rovnováhu pomocí hůlek.
22 m/s 80 km/hod Vítr lomcuje silnými větvemi a slabšími stromy, chůze začíná být nemožná.
25 m/s 90 km/hod Lze chodit jen se sní?eným tě?i?těm.
28 m/s 100 km/hod Vítr láme a vyvrací silné stromy.
30 m/s 110 km/hod Postupovat lze jen přískoky.
40 m/s 140 km/hod Pohyb je možný jen plazením.

Z téhož vyvozuji, že v mém okolí převládala většinou inverze, čas od času vánek 10 - 20 km/hod. Hutné mraky povět?inou trčely na místě, či se líně sem a tam pohybovaly na obloze.

A to až do dnešního dne.

Nejvzdálenější místo na Zemi (z bodu A do nejzaz?ího bodu B) je vzdáleno max 20037, 5 kilometrů. Při ideálně nejkratší trase mohla být vzdálenost elektrárna Fukužima - ČR jen 9 104 km /10 dny. Znamená to, že rychlost radioaktivního mraku = cca 910 km /den. Výsledně 37,9 km/hod.

Uva?uji-li mediálně popisovanou (v souladu s animací) trasu radioaktivního mraku: Japonsko směrem cca na Kalifornii, pak stihnout okraj Gronska a zamířit do ČR , je celková vzdálenost (podle Google Earth), kterou mrak s radionukleoidy urazil plných 17667 km. Z čeho? vyplývá i konkrétní konstantní rychlost radionukleoidu. Aby stihly včas nakopat zadek "Pra?ákům" kolem ?Strakovy akademie?, musí urazit denně 1776 km, což je 73,6 km/hod.

Při úplném bezvětří, aniž se na na kopci nad Krčským údolím hne lísteček, či větvička na stromě.
Služný, ale očekávatelný výkon? A až neobyčejná vytrvalost?
Co počítám, či uvažuji nesprávně? Jakkoliv bylo zaděláno na Průšvih již 11. března 2011, výbuchy a první únik radiační páry byl hlá?en až o několik dní později.
?e by jiný zdroj radiace?