Technologická singularita...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 08. 03. 2011

Není tak dávno, kdy jsem si na stránkách tzv. Sorcha Fall přečetl další nedůvěryhodný článek, jakkoliv zní logicky a jako vždy začíná příznačně:

?Ponurou vrcholně tajnou zprávu pro prezidenta Medvěda napsala vědecká výzkumnice Tatjana Sannikovová z Institutu numerické matematiky varující, že Spojené Státy právě útočí na náš Svět technologickou singularitou, čím? je míněno ??e Éra lidstva se právě nalézá za začátkem svého konce??...s neurčitostí možné vývojové varianty

Glosy

Jakkoliv se může zdát, že se nemů?eme nalézat v podobném průšvihu, jaký je popisován, pro mne v nepříliš důvěryhodných stránkách Sorcha Fall, či v příběhu RUR od pana Karla Čapka, převá?ná část šťastného lidstva ani netuší, oč právě přichází. Ačkoliv se možná nacházejí ve šťastné konstelaci hvězd: Mohou být očitými svědky a být při tom, aniž utrátí jediný zla?ák navíc - za předraženou sci-fi literaturu!

Technologická singularita: Zlomový bod biochemicko fyzikálně technologického, neustále se urychlujícího procesu, který je na samém konci definován lavinovitou proměnou lidských bytostí v poslužné biostroje. Zpočátku jen lehce mentálně upravené, nakonec plně vyrobené selfmade technologiemi (sebezdokonalující se) méně "poslužnou", rozumějme nezávislou automatizací. Tedy v procesu urychlujícího se a obtížně již kontrolovatelného rozvoje. Při plně automatizované výrobě biorobotů. S nosnými prvky charakteristickými pro někdejší lidský druh. S duchem kdesi navždy uvězněným a plně pod kontrolou čipo?elmostroje.

To se prosím pohybujemě stále jen v omezené oblasti vyspělé bio robotiky, kybernetiky, číslicově řízených bioagregátů, v projektu měření a regulace, vše nasíleno výdobytky chemického průmyslu, matematiky a informatiky. Spektrum oborů podílejích se na možné zkáze nazvané ?Technologická singularita? může být však podstatně rozsáhlejší.

A navíc: Nelze tak jednoznačně v čase nasilující se globalizace, specifikovat útočníka. Neodpovídá to reálné skutečnosti. Potenciální hybatelé projektu mohou být rozprostraněni nejen po celé planetě a nikoli jen v závislosti podle počtu zlatovodů.

To vše v čase mediálně násilně nahrané změny časové linie padajících dvojdomků, při neexistenci vzápětí existujících nebetyčných problémech. Při úmyslně bleskurychle sni?ující se vzdělanosti a vzdělatelnosti, ruku v ruce s dezinformační explozí a blikajícími přízraky narychlo mediálně slepovaného matrixu. V čase masivního útoku na děti a mláde? drogovými dealery. A vlastně pod vším tím marasmem, kterého jsme denně náhodnými i nenáhodnými svědky.

Termín ?Singularita? je odvozen ze slovníku, jenž se snaží teoreticky vysvětlit fyzikálně gravitační procesy probíhající v pomyslném jádru černých děr, když právě kolem fyzikální (gravitační) singularity se nachází (ač někdy nemusí) horizont budoucích událostí, k nimž trojrozměrný objekt obdařený smysly a nesmrtelným duchem fyzicky i v čase neúprosně směřuje. Ač někdy, za zcela zvláštních, prolínajících se fyzikálních procesů, tak nemusí být. neboť se můžeme, čistě teoreticky, nacházet v modelové situaci někoho, koho jsme většinou neočekávali, či prostorupodobné (matrixové) poloze. S možností se vyhnout relativně časově blížící nepříjemnosti. Když nejen kapacity podzemních a skalních komnat jsou velmi omezené.

O horizontu budoucích událostí jsem již hovořil v teoretickém náhledu v článku: Před branami Věčnosti... společně s ostatními přiřazenými tématy, k nimž se již nevracím, neboť jsou rovněž k nalezení na mých stránkách.

V této souvislosti si dovolím připomenout fakt, že plně robotizované továrny na nepřetr?itou výrobu robotů, kde není živé duše, kde se v noci nesvítí, aniž je potřeba jakékoliv ostrahy, je v mnoha zemích skutečností. Tak jako není problém zhotovit software, jenž sám sebe zdokonaluje, odvozeně i jakýkoliv jiný výrobek.
Takže nastíněná vývojová varianta není až tak marnou vizí. Za předpokladu:

?e se pomyslné nů?ky mezi vrcholným výzkumem a průměrnou vzdělaností propastně rozevřeli tak, že se vlasy samovolně je?í a vstávají hrůzou "hore dubkom"?

?e se pomyslné nů?ky mezi průměrnou vzdělaností a podporovaně narůstající nevzdělatelností společně s direktivní eu_doktrínou nařízeným úbytkem dětí, v tak neuvěřitelně krátkém časovém intervalu, rozevřely o to hrůznějiž
?e náš nihilizmus je rafinovanou zbraní strany protivné, jež nám byla lstivě podstrčena skrze naší línost a je plně k našim potřebám.
?e vlastně vše, na co pokorně poukazuji a s umírněností ?ehrám na stránkách DZ, není jen výplodem mých nedokonalostí atd? atd?
Technologická singularita nespočívala jen na vyjmenovaných vědních oborech, nemajíce jiného smyslu, než tu a tam ojedinělý počin šíleného vědce.

Nic z toho, co Technologická singularita představuje, se nebude konat. Za podmínky všeobecného vzestupu mravního, etického a filozofického.

Jakkoliv se již pomyslné nů?ky propastně a lavinovitě rozevřely právě mezi pokleslou mravností, neexistující etikou a zkomírající filozofii na jedné straně a používanými technologiemi, jež se zdají být nesouměřitelné s průměrně vzdělaným lidským umem. Jestliže vše zákrytně zaštítíme utajovanými skutečnostmi z oblasti systémově budovaného strachu: Z téměř podprůměrného tušení záležitostí magických a celkem běžného, někdy až náhodného poznání. Ač pro mnohé přezaměstnané, zřejmě stejně fantasmagorické, jako celý tento článek.

Přičemž úhlavní roli při sestavování preventivní matrixové sítě sehrají stabilně se ha?teřící političtí giganté a mediálně prosperující VIP elity? kteří si vystačí svými počiny - sami o sobě.

Proč by to vlastně dělali? Problém zajisté nespočívá v této chytře položené otázce. Jako spíše v okolitém vesmíru, jenž má tendence, které bychom zřejmě nečekali ani ve snu. A nikoli tak brzy... Aniž přesně víme co se děje, protože ze zásady pohodlně nevzdělaní.

Nech? tedy, alespoň pro tento krátký okamžik, pokládáme za podivné tisíce a tisíce zásadních pochybení proti veškeré logice, které pochybeními nemusí být. Nýbr? záměrem:

Ve snaze vyhnout se, skrze možnou technologickou singularitu, zasloužené odměně, která možná... říkám možná... Přichází.
To by však musel být výčet technických opatření pro spužtění nabídnuté varianty: Ukončení lidstva skrze technologickou singularitu, být značně rozšířen o elektronické, mikrovlnné a vysokofrekvenční a pulzní zbraně, ze zásady směřující k kontrole mysli, při nezměrném utrpení jednotlivce.
Na konci vývoje nelidského společenství, neuvažuji-li zlé mimozemce, se z podzemních komnat, až nebezpečí pomine, mají vynořit prý jen nemnozí. Každý s příslušným počtem biootroků a vra?dících biostrojů? Řekněme typu: ?Univerzální voják??
A opět zdůrazňuji: "V této krajní vývojové variantě neuvažuji možné mimozemce"!

Nyní, abych byl vůbec k pochopení, si přiberu na pomoc ty části predikcí pani Cibulkové, které nečekaně zasvěceně hovoří téměř na podobné téma, avšak právě z opačného konce: viz nejen "Tajemství galaxie"...


http://buh.webpark.cz/texty/ tajemství galaxie
http://buh.webpark.cz/
http://www. amezdas.cz/.... Bož ena Cibulková: Český národ, Jazyk český