Omlouvám se za své bludy a rouhání se...

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 03. 02. 2010

Vážení přátelé, neobyčejně velký dojem, který jsem získal po přečtení převá?né většiny článků a blogů týkající se minulé i současné situace, nepočítaje shlédnutí programů libovolné TV v posledních dnech, docházím k názoru, že jsem se mýlil v širokém spektru svých názorů. A protože shledávám, že další setrvání v bludu......a rouhání se tam, kde většina je, dle současných výzkumů nanejvýš spokojena a šťastna s vývojem společnosti i světa, zamyslel jsem se nad svými marnými a zřejmě pomýlenými snahami. Z úvahy o smysluplnosti mého neuváženého konání jsem do?el k jednoznačnému názoru, že je pro mne další setrvání a vypisování podrobností,o kterých jsem se mylně domníval, že se jedná o neduhy a nezákonností, nadále neúnosné, přestávám se na svých stránkách zabývat rouháním se a hříšnými myšlenkami.

Přičemž do jistého času ponechám většinu svých článků týkajících se zásadních společenských přeměn a jevů čtenářům k dispozici.
K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po zralém uvážení i osobním vyhodnocení současné spokojenosti občanů ČR/EU. Prosím, váženého čtenáře, aby mi ponechal čas na promy?lení další koncepce těchto stránek a obsahu (Jen? se bude se vší pravděpodobností napří?tě týkat jen historie lidstva a naší rodné země)
Rozhodně mne vždy posílí Vaše úspěchy, radosti i spokojenosti....
Děkuji Vám za toleranci a odpoužtění mých domý?livých rouhání seš
A nashledanou v ještě lepších časech.
Zdeněk Patrick

Odbory vládě: Zvy?te daně živnostníkům

Če?i z politiků nejvíce důvěřují Schwarzenbergovi
Tři čtvrtiny firem sledují, kam se zaměstnanci připojují

zpravy.tiscali.cz/vetsina-cechu-je-spokojena-s-prijetim-lisabonu-23616
Pla?te za elektřinu, nebo na vás přijde speciální komando ČEZu