Jako vždy před tím i poté,

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 29. 01. 2010

Je to divné, divné, divné? Jaké máme kouzelníky v předvídání budoucnosti (Povšimněte si prosím datumu):

24. července 2001 ČT1

Zasedala vojenská rada České republiky, aby řežila skutečnost, že za půl roku bude 5 milionů obyvatel České republiky zasaženo smrtelnou panepidemií s průběhem připomínající velmi těžkou chřipku.... postrádám vysvětlení a rozumný rozpis skutečných příčin.?

glosy © Zdeněl Patrick - 2010 Praha

Stále mi chybí rozumné vysvětlení proč, přes předchozí mediální hysterii, mnoha četná, ale i dominantní listopadová varování hlavního hygienika a ministryně zdravotnictví o "v ČR gradující smrtící panepidemii prasečí chřipky", byly z naší vlasti odesílány na studijní pobyty skupiny dětí a mláde?e, či pořádány hromadné zájezdy přímo do nejnebezpečnějších center nákazy. Aby se tyto studijní mise vracely infikované viry smrtící nákazy?

Jakkoliv hysterická media, slibně ze dne na den, radostně navy?ovala počty naka?ených a mrtvých po celém světě, v čase, kdy se právě rozjí?děl další slibný byznis (biochembyz) s podivnými firmami a ještě podivnějšími očkovacími látkami, které nebyly očkovacími látkami, nýbrž smrtícím prostředkem, dodnes stále postrádám jakékoli rozumné vysvětlení, či rozumný výčet důvodů takových neuvážených výletů, přičemž do neúplného výčtu všech podivností, uvážíme-li možnou záva?nost veškerých souvislostí, mi chybí:

Jména těch institucí a jednotlivců, kteří tyto tak veledůle?ité studijní pobyty nabídkami inspirovali a v čase nebezpečně šířící se smrtící nákazy i praktikovali. V časech kdy praseší chřipka" byla hystericky nasílována v mediálně podobě téměř "divého krvelačného exota", jakkoliv z varovných slov hlavního hygienika jasně vyplývalo, že právě vrcholící panepidemie smrtící nákazy, možná povede i v ČR k vyhlá?ení zvláštního re?imu. S vyjímečnými zákony. Tehdy musí být i idiotovi jasné, o jak vysoké nebezpečí kráčí při vycestování přímo do centra ?morové nákazy.?

Z téhož důvodu postrádám přesné a podle zemí rozepsané počty naka?ených vracejících se: z USA, Velké Britanie, Německa, či Kypru atd. Včetně přesně vyčleněného počtu již očkovaných. A bude-li to nutné: včetně jmen naka?ených a obětí.

Uvá?íme-li navíc, že prezident Spojených států vyhlásil stav nouze, který na občanech nezávislá TV označila za vyhlá?ení vyjímečného stavu (stanného práva), pak není jasné, jakým způsobem mohli projít občané ČR naka?eni smrtícím virem, skrze nasílenou letištní US ostrahu a odesláni zpět do vlasti. Dílem odchyceni na letišti, dílem ponechání bez povšimnutí?

Buď se jedná o podvod neuvěřitelné úrovně, pak na občanech ČR nezávislá TV úmyslně ?ířila popla?né správy o vyhlá?ení stanného práva v USA (Vyjímečného stavu).

Jako vždy se mohu mýlit, zejména v čase bobtnajících zkreslených informací: Když zásadní informace jsou tutlány, a bezvýznamné povy?ovány do úrovně panepidemické globalohřevistické hysterie s možností koordinovaně vyhlásit po celém božím světě zvláštní válečné zákony.

Pak by stálo pře?etřit veškeré související činnosti všech zúčastněných. Proto, zřejmě i marně, vyzývám ministra pro všeobecné blaho lidu, aby poprve smysluplně použil své odborníky s mikrovlnnou technikou: ??mírovat a odposlouchávat?, k monitorování podivných činností nejen prostých global-oteplovačů a global-?iřitelů smrtících nákaz, ale i TOP Humanitárních bombardérů.

Ale i těch, kteří nám předkládají k zaplacení svoje dluhy a navíc se drze podílejí na dalším drancování životních úspor občanů ČR i naší rodné vlasti.

Z téhož důvodu, jako občan ČR, vítám iniciativu vrchního velitele ozbrojených sil ČR a prezidenta ČR pana Václava Klauze a jako občan ČR jej v těchto krocích podporuji.

Přičemž jeho myšlenku o očkování všech členů vlády před očima poslanců a senátorů a kamer, bych si dovolil roz?ířit o po?adavek: očkovat je náhodně vybranou ?vakcinouž firmy, kterou měli připravenou pro občany ČR.

Pro pana hlavního hygienika a pí. ministryni zdravotnictví si prosím - mohu-li, původní vakcinu firmy Baxter. Přičemž očkování 17 členů vlády ?před našima očima a kamerami, bych rozšířil o všechny členy poslanecké sněmovny a senátu a navíc i mezi Čechy, Moravany a Slezany velmi oblíbené vrcholné leadry všech politických stran a nátlakových uskupení, když dozajista nebude problémem, a zde opět prosím o speciální vakcinu firmy Baxter, naočkovat celouž říkám celičkou výtahovou stranu Zelených. Přičemž jednu zcela speciální prosím i pro pana Pavla, Velkého kouzelníka a revitalizátora karet Pra?ana.

Je to divné, divné, divné? Jaké máme kouzelníky i v předvídání budoucnosti (Povšimněte si prosím datumu):

24. července 2001 ČT1

Zasedala vojenská rada České republiky, aby řežila skutečnost, že za půl roku bude 5 milionů obyvatel České republiky zasaženo smrtelnou panepidemií s průběhem připomínající velmi těžkou chřipku.


Dopis prezidenta ČR hlavnímu hygienikovi v souvislosti s povinným očkováním vojáků


Mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu


Nedávné nabádání k fašistickému puči...
Opakování je matka moudrosti
Dělit nedělitelné
Jak lehce eliminovat domorodce...

Poznámky pod čarou:

(http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/190594-bin-ladin-obvinil-usa-ze-zmen-klimatu-a-chce-potopit-dolar.html
(glosa: Možná se jen jedná o výpotek sna?ivého prostituta):

Jakkoliv již všichni víme, že víme a dolar je již dávno potopen, mýlili jsme se: Z novinového titulku se dovídáme podstatu celé pravdy, kterou mistři NVO před námi ?etrně tajili: Neexistující Bin Ládin, strůjce všeho našeho zla, obvinil USA ze změn klimatu a chce potopit dolar: (http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/190594-bin-ladin-obvinil-usa-ze-zmen-klimatu-a-chce-potopit-dolar.html).

Z téhož pak jasně vyplývá obří čertovo kopyto: Kdo by sváděl na mistry tajné globalizátory (zákrytně NVO) změny klimatu, projevující se zamětřeseními poblíž bohatých lo?isek nafty, z omezování svobod a globálního navy?ování daní z počtu zubů kvůli globálnímu oteplování, se buď přímo rouhá nejvyšším i přidruženým celebritám NVO, nebo je... A je to jasné... Nebezpečným bin Ladinovým agentem - teroristou určeným k nasíleným výslechům a vaporizaci.
Pokud nebude použit on a jeho rodina na náhradní díly.
Nebo... Minimálně, jak je v v krypto neokons fašisticko komunisticky orientované pididomovině (zkráceně Tití?istanu) zvykem označovat jiný, než vynucený názor: Nevzdělaným komunistou, jenž se skrze své pomýlené názory sám odsoudil k vaporizaci.