Rok 2010 - Doomsday

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 24. 11. 2009

Starověké dění na této planetě je hluboká studnice nezodpověděných otázek, když vědecký a archeologický výzkum jistě přiná?í mnohá vysvětlení, jež jsou však plochá nejsou-li uvedena do souladu, či rozporu s mýty a legendami mnoha národů s pamětí... Přičemž časovaní, chronologické zařazení možných události se zdá být nad naše síly...?jen? je verbálně stabilizovanou položkou...

© Zdeněk Patrick - 1998/2009 Praha

?Nicméně v časech tutlání a sílících desinformací? A navíc jsem se spletl v datumu. Jako ten obchodník s nesprávně vypsaným vývěsním štítem, aby zvýžil obrat o vzdělance, kteří jeho obchod navštíví, aby jej upozornili na hrubky v poutači. Omlouvám se: Správný název zní Rok 2O12... děkuji za pochopení.

(podstatně kráceno)

Velký díl odpovědnosti za tento stav nesou starověcí profesní tutlalové - tedy příslušní chrámoví služebníci, ?áby na prameni - nositelé informací a zastíracích posvátných dogmat. Následně idealistická doktrína pozdějších věků.

Možná též proto, že bychom v dávné historii lidstva objevili fenomén, jenž by mohl slabší jedince vyděsit, jiné naopak připravit o vůdčí roli.
A tak postupem věků z koule vysublimovala placka nesená slonem na hřbetu ?elvy a v při opačném názoru inkviziční plameny.
Při pokusu o chronologické zařazení dominantních událostí souvisejících s planetárními katastrofami minulosti, spějícími mimo jiné, údajně až k Soudnému mayskému dni roku 2012, jsem spojil mýty, legendy a části výsledků některých vědeckých bádání, jež mají, z mého pohledu, stejnou vypovídající hodnotu.
Přičemž prozatím úmyslně vynechávám jiné legendy a eposy, hovořící o možném a cíleném vmě?ovaní se vnějších inteligentních sil do pozemských záležitostí.

Připomeňme si nyní ještě jednou mayský kodex, hovořící o dni smrti, kdy byla zčásti ukončena lidská společenství v pásmu života planety:

14 471 př. n. l. - Den smrti

Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios (14 471 - 10463 př. n. l.) Nastal den smrti!
Nade?el den smrti a dospělí ode?li do kraje Mictlan. Pouze malé děti mohly zůstat poblíž stromu života. Tehdy se zrodila nová rasa obrů, jež opanovala tuto zem plných 4008 let. Pak je smetla potopa.

Jak jsem říkal, zapomenu pro tento okamžik na Daemónské války (včetně Ramajány), jež ukončily v těch časech vládu starých bohů na mnoha místech planety a podíváme se do kosmu, zda-li v se v relativní blízkosti planety neodehrály odpovídající energetické proměny.

Kolem roku 14 471 př. n. l. zasáhly Zemi energetické síly, zapříčiněné snad výbuchem supernovy Vely (G263.9-3.3 ve vzdálenosti 45 světelných let od naší sluneční soustavy) společně s výbuchy dalších pěti supernov v intervalu 15000 - 11 000 let př. n. l.

Účinky se mohly skutečně projevit na naší planetě v podobě globální katastrofy, jež vyvrcholila v letech 10 463 až 9572 před n. l. Což by mohl být nejen časový horizont Sutechovy vlády, kterou byla ukončena vláda božského Usirevova syna Hora.

Rozhodně může být rok 14 471 př. n. l. časem velké katastrofy, o níž hovoří i část mayského kodexu. Pak by za záhubou části lidstva byly primárně vysokoenergetické emise tvrdého záření poružující magnetosféru planety, jež by i druhotně dokázaly, skrze proměny ionizace magnetických polí dominantních planet sluneční soustavy, ale i procesy na Slunci, na dlouho dobu ovlivnit životní podmínky na Zemi.

Právě do tohoto časového intervalu lze zařadit budování rozsáhlé soustavy podzemních prostor v pásmu života planety, schopných oddolat i dopadu tvrdého záření. Pokud nejsou výbuchy nov pouze Cover Story (zákrytným příběhem) zcela jiného Průšvihu.
Když i nevyzpytatelná role, jednostranně směrem k Zemi zbrázděného Měsíce, ještě včera ustaveného do nejzajímavějších poloh a způsobu oběhu, je nadev?í pochybnosti - podezřelá.

Ka?dopádně dalším fenoménem je epocha kolem 13000 př. n. l. - zvaná Dark Age. V této době do?lo k nevysvětlitelnému jevu, jež můžeme pozorovat i u nás roku 1999 (masově od roku 2004 a před tím v?ude po světě) v podobě umělého stmívání pomocí vypoužtění chemtrails). Vědci hledali v letech stromů, v ledovcích, věčném sněhu a v usazeninách na dnech oceánů. Zjistili mimochodem, že stejnou anomálií se může pochlubit i období 535 n. l.

Snad v důsledku téhož stmívání dochází prvnímu prudkému oteplování planety.
Zůstává sice otázka co bylo příčinou planetárního stmívání, nicméně výsledek je notoricky známý:

Celkem 62 383 000 km3 ledu, což představuje asi 57 383 000 km3 vody. Hladiny světových oceánů se zdvíhají a to až do doby kolem 7000 l. př. l. Tehdy dostoupila hladina oceánů svého maxima.

Když ani mezičas nebyl pro domorodce příznivě nakloněn.


Rok 2012 - Doomsday... 2. část (Právě čtete)
Soudný den (Doomsday)...1. část