Svítání Ďasů...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 20. 09. 2009

Dojat a zcela omámen neomylnou genialitou " nepodplatitelných zástupců lidu", s vizí nekonečného televizního blaha, jež nám přichystali v rámci oslav zavěrečné destrukce a devastace naší rodné země:

... v časech dlouho očekávaného rozmachu lidského genia

glosy© Zdeněk Patrick - Praha 2009

Beznadějně tající polární ledovce, pulzující ozónové díry nad oběma póly, oslepující přízemní ozón, dlouhodobé inverze a trvalé a katastrofické přívalové deště, pravidelné celosvětové záplavy celých regionů, když podivné technicko-fyzikální úkazy věž tí další průšvih. Miliony tun chemického spadu, děti rodící se s vrozenými poruchami, sterilita, sterilizace a hromadně doporučované potraty, mediálně tutlané hladomory, běsnící genetické laboratoře a prosazování práv silnějších odstranit staré a nemocné dobře financovanými kampaněmi propagující program tzv. lidumilné eutanazie. Doktoři radostně poskakující v přeplněných alergologických ordinacích, narovnávání cen - tunelování a více než symbolické mzdy, arogance prolhaných ?politiků a státníků? vhodně doplněná systematickou mediální cenzurou tzv. občanské společnosti - to je obraz konce dvacátého století.

Století dlouho očekávaného lidského rozmachuž
Století státně organizovaného teroru, násilí a světových válek!
Pak konečně přichází ta pravá Bestia&Reality Show: Svítání Ďasů.

Mediální pracovníci bystře spěchající ukojit svého Molocha, dodávají skrze své svatyně objednaný virtuální pohled na nikdy neexistující svět, v němž stávající divadelní fra?ku geniálně doplňují TOP & hnědozelení lýko?routi pravdymilovného humanitárního bombardéra i cíleně vyvolané nekonečné spory o ničem. Vše na pěkně vyvedeném pozadí uměle vygenerované ekonomické krize nasílené dalšími, již neskrývanými hrozbami. S podivně uzákoněnými svátými dogmaty, jež v posvátném rozechvění Sběře, ač třepotající se již při samém okraji jaderné a mikrovlnné propasti, nesmí prý poskvrnit rebelský dotek odporně hříšné myšlenky o možné pravdě.

To vše, ale i více.
Zcela nestydatě tak organizovaně suplují mediální ?pravdy? Nových světových pořádků?. Skrývající podstatně hrozivější průšvih. že by se mohla provalit skutečná Pravda o jejich zločinech.
Avšak zcela upokojen zdárně probíhající devastací a destrukcí české státnosti, očekávám další díl nekonečných seriálů, jejichž neoddiskutovatelnou výhodou je jejich až zázračná flexibilita a vzájemná zastupitelnost - a to zcela nezávisle na čase.
Nelhali nám.
Možná poprvé v životě.
Jen nám neřekli plnou pravdu, co vlastně skrývají za lubem své podivně uspořádané "občanské společnosti".
To vše, ale i jiné, se někteří z těch, co nepřebývají, bezpečně dozvědí od "Global Masters". V téměř v ostré verzi. Krátce po přijetí Lisabonského diktátu.

Vše již bylo vynalezeno. Lidstvo stojí na nejvyšší metě svého vědění. Přesně tak se dají parafrázovat nahlas vyslovené myšlenky velikána francouzské akademie věd z posledních let devatenáctého století.

Naštěstí(?) šílení a nevzdělaní vynálezci neuvěřili. I nadále nepřestávali ohro?ovat svět svými dalšími a dalšími geniálními výplody s neutuchající invencí. Vět?inou však v tak nasíleném utajení, že se pomyslné nů?ky mezi nevědomostí a věděním rozevřely do obludně tragikomické úrovně.
A ti, kteří odmítli spolupracovat ve výzkumných týmech, či byli vyloučeni, jako nepohodlní, byli nakonec zasebezavra?děni, aby jiní naopak zmizeli beze stop, aby navždy a Věčné časy zůstali nezvěstní.
Co však potěší? Věrohodné příznaky devastace signalizují, že specifikace "navždy a Věčné časy", nemusí být zase až tak dlouhý časový interval.

Jedině prý dobře kontrolovatelná a životu snad méně nebezpečná týmová práce, kdy nikdo z účastněných géniů netuší, jak vypadá dobře utajený výsledek výzkumu - má právo na bohaté dotace a stejně dobře utajený ?éf - koordinátor - neoddiskutovatelné právo na Nobelovu cenu, aby vše zůstalo v rodině.

Buďme ujižtěni o tom, že se v okamžiku, kdy výzkumný tým uskuteční své první kontakty s možnou budoucností, či minulostí - budeme nepochybně prvními, komu to arogantně vykutálený systém zavedených nových světových pořádků - na svých mediálních stránkách bez me?kání oznámí.
Nepochybně v stoprocentně pravdivé verzi.
Tehdy bychom se měli pozastavit nad tvrzením biblického proroka Mr. Ezechiela, či inkognito Jana Theologa, že hovořili s přesně s těmi představiteli mimozemské entity, které le?í na mysli blaho možné budoucnosti.
Nikoli však blaho naše.
Nutno podotknout, že prozatím stále neblahé.
S příznaky ne nepodobnými všemu, co nás průběžně potkává na naší bláhové cestě do zlatého věku, kde jsou delikventi tolerováni, aby terorizovali.