Další hysterická panepidemie...

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 29. 07. 2009...a novinové cáry?

Glosy© dmk - Praha 1965 - 2009

1965 - 1969 Times:

Britská armáda zkoužela v londýnském metru rychlost šíření virů.

22. června 1969 Světová zdravotnická organizace přijala rezoluci, která nařizovala vládám světa, aby začaly fluorovat vodu.

Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatější než olovo. Už pouhých 0,3 gramů spolehlivě zabije dospělého člověka. V menších dávkách pak vyvolává v těle otravu, křehnutí kostí, rakovinu a celou škálu dalších nemocí. Fluor je ale také základní složkou ,,léků,, ovlivňujících myšlení, které se používají zejména v psychiatrii. A to je důvod, proč vlády světa doslova s fanatickým úsilím verbují občany, aby do sebe všemožnými způsoby fluor cpali.

I skrze zubní pasty.

Připomeňme si, že největší hitlerovská továrna v Německu na výrobu fluoru - I.G.Farben ve Frankfurtu, vesele prosperující do dnešních dnů, která zásobovala koncentrační tábory, se již dříve spojila s americkými koncerny prošpikovanými vládními zájmy USA.

V té době se téměř "pokoutně" objevuje studie CIA o rychlém stárnutí světové, potažmo evropské populace. Následuje výzva k okamžitému řešení.

V zaznamenané historii lidstva se nevyskytuje doba, kdy by se během dvaceti let objevilo tolik průšvihů a smrtelných nemocí a panepidemií, jako v tak krátkém časovém intervalu roku 1976 - 2005:

1976 Ebola - Zaire vesnice Yambuku Objevuje se nová nemoc Ebola, přičemž Ebola-Zaire - nejnebezpečnější kmen o smrtnosti až 90 %. Jedná se prozatím o nejnebezpečnější virus, s jakým se kdy lidstvo setkalo.

AIDS (1980) Nové virové onemocnění (AIDS-Acquired Immunodeficiency Syndrome) zřejmě laboratorně "vyšlechtěné".

Selhání imunitního systému způsobuje virus - HIV - Human Immunodeficiency zařazený do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus.

Virus napadá bílé krvinky zvané T lymfocyty. V nich se pak množí a později je zcela zničí. Tím se snižuje nejen jejich počet, ale odvozeně i obranyschopnost lidského organismu.

Prozatím se prý přenáží pohlavním stykem a tělesnými tekutinami. Některé mediální hysterie již hovoří o kapénkové variantě.

1983 - AIDS Poprvé se začíná oficiální tisk sdělovací prostředky zabývat novou katastrofou, jež postihla lidstvo.

První příznaky této epidemie se objevily v Africe a několik případů ve Spojených státech. Rudé právo (komunistický tisk) tvrdí, že jde o nový bojový vir, jenž byl vyvinut v laboratořích amerických vojenských sil. Později se hovoří o prastaré nemoci a na obou stranách se horečně hledají důkazy, že touto "běžnou" nemocí trpěli již i egyptští faraonové.

Zanedlouho onemocní touto smrtelnou nemocí miliony pozemšťanů. Zprvu homosexuálové a chudí, později i ostatní skupiny obyvatelstva. Nemoc se šíří tělesnými tekutinami při pohlavním styku. Lidstvo má být ohrožena ve své podstatě - v oblasti rozmnožování.

Po roce 1990 se bude hovořit i o mutaci této nemoci. Přenos nemoci, pokud výzkum dovolí, se má šířít i kapénkovou nákazou. Onemocníte i při běžném kýchnutí kolegy.

V této souvislosti je nutné připomenout i jiný fakt: Mezinárodní měnový fond a Světová banka překvapí papeže Pavla Jana II, svojí vizí o pomoci při hladomorech v Africe. Počet obyvatelstva je nutné dramaticky, či dokonce drasticky snížit.

Zakrátko se bude hovořit i o euthanasii. Musíme jen kratičký čas posečkat.

1985 Shengenská dohoda

Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody vyžadují po státech, aby zakládaly elektronické výstavby archivů a počítačově zpracovávaly osobní informace o svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na úrovni světové.

Paragrafy 5,25,29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do kategorií nežádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně, ideologie, společenského působení.

1986 - Bavorsko V rámci programu destrukce státních útvarů při přípravě celosvětového globalizačního otroctví byla ve spolupráci s německými bankovními experty je připravována československými komunisty rozluka české a slovenské měny. Za ČSSR byl vedením této přípravné fáze pověřen Ing. Kysylka (v roce 1993 - po rozpadu Československa zástupce guvernéra České národní banky pana ing. Josefa Tošovského).

Mezi *komunisty (na Praze 4) se vykládá vtip o požadavku Západu, aby se Václav Havel stal budoucím prezidentem a paní Marta Kubišová - na stará kolena opět pop hvězdou...

1988 Singapur

V roce 1988 bylo zkušebně označeno 10. 000 osob v Singapuru na ruce a na čele neviditelným laserovým čárovým kódem. Po 3 měsíce zde tak vláda Malajsie testovala nahrazení kreditních a identifikačních karet čárovým kódem spojeným s lidským tělem.

Rok 1986: BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) tzv. nemoc šílených krav.

Nové smrtelné onemocnění (jež se objevuje roku 1986 v Anglii) způsobené priony (nakažené priónové bílkoviny vyskytující se v nervových buňkách nakažených zvířat) záměrně vloženými do potravinového řetězci člověka, skrze maso býložravců krmených masem a kostmi chcíplých hospodářských zvířat (masokostní moučka).

Zatímco se sláma pálí jako odpad v teplárnách.

Jakkoliv jsme přesvědčování o nezávadnosti masa nakažených krav, stovky úmrtí lidí na tuto nemoc dokumentuje opak. BSE hravě překonává mezidruhové bariery.

Panuje důvodné podezření, že se v případě BSE jedná o laboratorní mutaci nemoci Kuru-Kuru objevenou roku 1900 na Nové Guineji a roku 1926 v Africe. V oblastech, kde se praktikovala antropofagie. Nákaza má stejné příznaky i průběh jako BSE.

Rok 1983-1984 epidemie ptačí chřipky ve Spojených státech, H5N2 způsobil sice nízkou úmrtnost, ale stal se vysoce patogenním a následně vyvolával až 90 % úmrtnost. Bylo zlikvidováno 17 milionů kusů ptactva.

Rok 1986 New York - tzv. Virová chřipka

Chřipka typu (H3N2) a P(H3N2) v New Yorku zřejmě přenášená spíše komáry, než holubi. Nákaze podléhá "přestárlé" obyvatelstvo.

Staří lidé prchali z města.

Typ A (H1N1) vir způsobil pneumonii a influenzi (P&I). Největší úmrtnost P&I byla zaznamenávána u starých lidí nad 64 let, kardiaků, alergiků skrze virovou chřipku typu A(H3N2).

Rok 1985 - Ozónová díra

Smrtící, respektive zákeřný fyzikální jev jehož možný původ (v podobě nekontrolovatelné zbraně mírových generálů dalekého dosahu) jsem popsal v díle "Silnější než Däniken".

Tutlalové nakonec způsobí nekonáním, mimo rakovin pokožky, oslabení imunity i oslepnutí zvěře a lidí přízemním ozonem!

Rok 2003-2004 tzv kuřecí mor v Asii. Nákaza byla později nazvaná "ptačí chřipka" (vir typ A H5N1) - jedinečná smrtelná nákaza, jež může způsobit pandepidemii.

SARS - v roce 1998 - 1999 (jiní 2003)

Objevuje se zcela nové závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační insuficiencí s vysokou úmrtností.

Za původce tohoto syndromu byl potvrzen nový virus z čeledi Coronaviridae, který prý nebyl dosud u člověka zjištěn.

Přesto lidé na tuto nemoc umírají!

Vývoj a přenos onemocnění je prý doposud nejasný. Přežití nemoci znamená psychické stresy a u mužů trvalou neplodnost.

V témž čase se objevují nové viry. Objevují se viry takové nemoci jako je cukrovka, rakovina, infarkty myokardu. Brzy po roce 1985 se objeví i tzv. pomalé viry i velmi virulentní viry jež vás sežerou během několika hodin tak, že ještě téměř živý bezpečně přejdete řeku Styx.

Zcela stresovaní, vyčerpaní a bezezbytku již za mlada vyhořelí!

Rovněž mohutnící alergie, stresy a chemikáliemi uměle generovaná mužská neplodnost, zvyšující se množství rizikových těhotenství, potlačování přirozených sexuálních aktivit, globalizovaná propagace potratů, masivní masáže "osvětových" politruků, směřující k totální likvidaci mnoha národů.

Ptačí chřipka opět v Asii. Hysterie se smrtící nákazou dorazila po roce 1993(?) až k nám. Jednalo se prakticky o dobrou investici v "kuřecí válce" mezi Asii a zbytkem světa.

Rok 1993 Začíná se opět hovořit o nemoci "šílených krav". Poprvé se tato epidemie objeví v Anglii. Choroba napadá mozek dobytka. Způsobuje dezorientaci, svalovou dysfunkci a při pozření masa nakaženého dobytka je člověk postižen navíc celkovou nemohoucností směřující až ke smrti.

První lidé umírají - maso nakaženého dobytka se prodává nadále. Oficiální doktrína hlásá, že není stále jasné, zda nemoc způsobily genetické pokusy při urychlování přírůstku hmotnosti dobytka, či umělé krmivo - (rozdrcené maso uhynulého zvířectva podávané v granulích místo přirozeného krmiva. To se naopak hromadně spaluje v tepelných elektrárnách, či jiných vědecky propagovaných kotlích).

Objevují se první tendence tunelování bank. Boom tunelingu s 26 totálně vykradenými bankami je však stále hudbou ještě temnější budoucnosti, jež se však již blíží mílovými kroky. Umírají první "bílí koníci". Zdánlivě nový jev je ve skutečnosti přesnou kopií z dob "francouzské revoluce roku 1848". Jedná se o tentýž scénář. S tím rozdílem, že tenkrát se budovaly hutě, doly otevíraly a železnice rozšiřovaly. Dnes je tomu právě naopak. Zatímco činnost bankovních domů a pacholků zavedeného systému je prakticky totožná, hutě se zavírají, doly ruší a železnice omezují.

První podnikatelé vybuchují ve svých automobilech, jiní jsou topeni přivázaní ke kolejnicím, další rozpuštěni v kyselině a utopeni v Orlické přehradě. Nájemní vrazi z Orlického případuž jsou sice zatčeni a odsouzeni, nicméně rozsah činnosti gangu je podstatně větší. Zakrátko proběhne velká novinářská kampaň za propužtění bose, jenž ochrnut trpí ve věznici na invalidním vozíku.

Přichází nová éra připomínající horečku kolem "teplého zlata" (nová naleziště ropy -19. století USA), kdy byly hromadně vyvražďovány celé usedlosti původních majitelů pozemků. Ty pak vzápětí "za babku" kupují bezúhonní a na vraždách nezúčastnění "bílí konící", aby zakrátko "tragicky a nečekaně" zahynuli rukou neznámého potulného pistolníka, když před tím stačili levně prodat svůj nově nabytý majetek těm, kteří celou věc řídili a zejména poctivě finacovali. O několik desítek let později se objeví nekonečné televizní seriály typu "Dalas", kde se nechají novopečení naftový magnáti oslavovat, jako nositelé těch nejčestnějších tradic.

Píše se rok 2004. Země puká, skály se chvějí, hroby se otvírají a dávné mrtvoly vstávají, či jsou mediálně vytahovány z hrobů? Ne, to není začátek amerického hororu, ale východoevropská realita. Od počátku 90. let po dnešek. Velká Albánie, "německé" Sudety a "oprávněné" nároky německého národa, Pilsudski, Vlasov, Tiso, Hácha, Horthy, Pavelič, Mihajlovič, ti všichni se drápou vzhůru, aby se usadili na pomnících zasloužilých bojovníků....

Idnes 20. října 2004

Kompletní obsah - pátek 15. října 2004, včetně řazení zpráv:

dopravní nehody, kousnutí psem, spartakiádní vrah, senátní volby, rozzuřený medvěd, pád lanovky, přílet posádky na vesmírnou stanici ISS, blokáda Temelína, liberecké jízdenky s hákovými kříži, požár v pekárně, alkohol za volantem, soutěž v pojídání řízků, protestní fotbalový zápas prostitutek v Latinské Americe.

Suže konstatuji, že příslušná televizní rada by měla diváky podobně, jako ministryně zdravotnictví, varovat: "Sledování zpravodajství vážně poškozuje zdraví". Při častějším sledování tohoto pořadu nemohou oddolat ani ti nejotrlejší jedinci.

A to vůbec netušíme, co nás ještě čeká!

Již v roce 2004 vyhrožuje zavedený systém skrze tisk (Právo a internetové noviny) další masovou epidemii prostřednictvím smrtícího chřipkového viru!

Nejméně miliarda prý zemře během nákazy "chřipky" tvrdí polooficiální kanály a internetový bulvární tisk, jehož prostřednictvím k nám na Průšvihu zainteresování Zmetkové shlížejí.

22. října 2004 Metro, ČTK USA Odborníci se obávají náhodného úniku smrtícího chřipkového viru (uměle zřejmě vyvinutého) z roku 1918, který tehdy zabil přes 40 000 000 (slovy čtyřicet milionů) lidí. V mohutné panepidemii, jež zasáhla prakticky celý svět. Informoval o tom časopis NewScientis podle něhož genetičtí vědci získali vir z těl obětí tzv. "španělské chřipky" a nyní zkoumají v laboratořích jeho genové složení.

Téhož dne 22. října 2004

Osobní pozorování. Netrvalo ani 2 hodiny a z modré oblohy podivná letadla létající ve všech směrech vytvořila pomocí "kondenzačních pruhů" solidní mračna, za nimiž později zářil později měsíc jako zamrznutý v ledu. Taktika pozorovaná od července 2004 se tentokráte změnila. již nelétají dvě obří letadla křížící navzájem své kondenzační pruhy, nýbrž jedno obří a druhé podstatně menší a pohyblivější. Jedno z menší náhle odbočuje přímo na obří. Zdá se že srážka je nevyhnutelná. Nicméně je zřejmě v jiné letové výšce. Podobná akce se opakuje do poslední secundy ještě několikrát. Zammířil jsem svůj digitální foroaparát Olympus na nebeskou scenerii a opět se ozvalo zlověstné zabzučení a přístroj mi oznámil "NO Card, FORMAT ONLY". Po kolikáté snad již po páté, mi velké družicové oko ztrestalo za zpupné fotografování spřátelených cizinců.

Nicméně se nevzdávám fotografují jinou kartou, kterou okamžitě vytahují z fotoaparátu a ukrývám. Povedlo se!

Lidé kolem nic netuší a na jejich hlavy se snáší dvojsložkový fujtajbl.

Druhý den ráno je všude kolem nás neproniknutelný marasmus v podobě "mlhy". Opět, jako za skalních dob tuhých radostných zítřků, nevidím na protější svah.

Ve zprávách tomu prozatím říkají "inverze" a spojují ji v souvislosti s možnosti smrtící nákazy, pokud se nenecháme draze naočkovat.

Zdá se, že media záměrně rozpoutávají hysterii.

29. října 2004 ČTK TV NOVA, Prima

V Liběšicích na Litoměřicku se objevuje agresivní meningokok. Umírají první děti a nejohrozenější skupinou je kupodivu nejplodnější skupina dívky, hoši. A pak ženy a mladí muži do 25 let.

Chceme vlastně vědět odkud se vir v našich obcích objevil?

Dělají snad cosi jako MK ULTRA pokusy v místním asociálním ústavu pro nemohoucí invalidy?

Připomeňme si, že tento vir byl do Česko... askra i ....Slovenska zavlečen za vlády Václava Havla v roce 1993 z Kanady. Prý ke studiu. neboť v Československu tento druh vitálního viru nikdy nevyskytoval! Při převozu se na celých 14 dní beze stopy zcela ztratil. Mluvčí ČSD nebyl schopen podat souvislou, či logicky vyhlížející informaci. Aniž jsme se dověděli kde zavirovanou dodávku objevili a kde se potají skrývala, či nekontrolovatelně potulovala.

Ptačí chřipka nebyla, přes hysterii státní i nadstátní mašinérie, příliš úspěšná. Nesplnila očekávání? A tak máme jinou uměle připravenou nákazu: "sviní chřipku", nebo jak se tentokráte nová emise globální vymožeností vlastně nazývá. Místo, aby státní orgány činné v trestním řízení okamžitě jednaly v souvislosti s připravovanou genocidou a vydaly zatykače na fašistické původce, iniciátory a výrobce virulentních virů a smrtících chemických přípravků vydávaných za drahocenné léky, tedy i nadčasově patentované a navíc záměrně neprověřené tzv. "očkovací látky", či podezřelé chemické přípravky z oblasti zákeřných zbraňových a nevratně zdraví poškozujících prostředků, když jednotliví šiřitele a na šíření poplašných zpráv podílející se skupiny, mohou být rovněž podezřelí ze spáchaní zločinu dlohodobého organizovaného, několikanásobného napomáhání přípravy zločinu genocidy chemicko-biologickými zbraněmi. Navýšenou o připravovaný zločin úmyslného poškození zdraví skrze mediální hysterii vybuzené domnělé potřeby masové aplikace neprověřených látek, plošným očkováním. Biochemickými látkami vyrobenými morálně a eticky nespolehlivou firmou. S podezřením, že aplikace "očkovacích látek" směřuje k následkům možné neslučitelnosti se životem obětí.

Když i záměrné utajování závažných skutečností o rozsahu organizovaného spiknutí, směřujícího k možné programové genocidě, je jedním z nejzávažnějším porušením práv a svobod. Podobně jako nekonání příslušných státních institucí.

Tak jako související mediální manipulace s občany, s podezřením na fašizoidní praktiky, při prosazování nebezpečných cizorodých doktrín, jež by byly ve své podstatě v zásadním rozporu s Ústavou a zákony ČR, etikou, mravy a svědomím lidské bytosti.

Přehled novinových titulků:

idnes.cz 28. 7. 2009

Odborník na vakcíny: Na 50 procent přijde na podzim ničivý úder chřipky

O hrozbě podzimní vlny prasečí chřipky diskutujte s ministryní Juráskovou

Kvůli chřipce zrušte dovolenou a nechoďte na Madonnu, radí šéf Svazu pacientů

Spory pacientů a lékařů budou řešit zvláštní soudy

Druhý úder prasečí chřipky na podzim rozhodne, říká odborník

Místo do lavic k televizi. BBC by při vyhlášení pandemie byla virtuálním učitelem

V Irsku bojuje o život mladý Slovák. Má prasečí chřipku

lidovky.cz 28. 7. 2009

Hlavní hygienik: Nechte se očkovat proti běžné chřipce

ihned.cz 28. 7. 2009

Druhý úder prasečí chřipky na podzim rozhodne, říká odborník?

Pesimistická varianta: Prasečí chřipku dostane každý třetí Čech?

V Česku už dva roky přibývá potratů, umělých i samovolných?

ihned.cz 28. 7. 2009ze světa

Místo do lavic k televizi. BBC by při vyhlášení pandemie byla virtuálním učitelem

V Irsku bojuje o život mladý Slovák. Má prasečí chřipku?

Zahrají si na Boha. Pokud se chřipka rozšíří, lékaři rozhodnou, kdo zemře?

Právo 28. 7. 2009 Prasečí chřipky v Česku prudce přibývá. Už je 63 případů?

tn.cz 28. 7. 2009

Češi se bojí, že budou ve stáří živořit?

V ČR přibylo přes víkend 20 případů prasečí chřipky?

Mediafax.cz 28. 7. 2009

Češi budou muset déle platit důchodové pojištění, jinak nedosáhnou na penzi

Česko má dalších 20 případů nákazy mexickou chřipkou

Velmi by mne zajímalo, kdo vydělal na zúžení, bez tak již uzounkých výpadových komunikací, betonovými monolity, jež mohou hravě, během několika málo minut, bezpečně zatarasit všechny únikové výpadovky z měst ČR. Kdo se u nás podílel na přípravě a realizaci tohoto světového projektu, jež souvisí i s danou problematikou podivných celosvětových událostí?