Nositelé placatosti zeměkoule?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 22. 07. 2009opět s vizí plápolajících čarodějnic.

glosy© Zdeněk Patrick - Praha 2009

Bylo nebylo? Za časů budování světlých světových zítřků? Pro ty později narozené? Byl to právě ten čas, jenž jednak předcházel skvěle radostnému budování Nových světových pořádků a zároveň následoval po několika konečných řešeních, ale i skrze wehrmacht usilovného budování Nových světových pořádků? s neotřelým heslem ?do Nové Evropy?.

Takže? Za časů budování světlých zítřků jsem měl to potěšení zúčastnit se tzv. rekvalifikačních zkoužek u PKS. Jakkoliv soudruzi tvrdili, že část zkoužek z oblasti politického minima, je čirá pomluva, pak opak byl pravdou. Byl to druhý stě?ejní bodík úspěšnosti. Prvním byly nepochybně, pokud objektivně chyběla kvalita, i průměrně vlivné známosti u samého pramene.

Velký dojem na mne zanechaly dobře utajené a téměř neindetifikovatelné skupiny odborníků na nezávadnost textů, jež zkoumala nejen slovíčko od slovíčka, ale i na přeskáčku, zda příslušný text není závadný a nezpochybňuje-li dogma o tenkrátní placatosti Zeměkoule. Pečlivě byly zkoumány i vždy vděčně podezřelé obrázky na obalech desek, či ?umělecké? rozhovory u piva.

Rovně? tak mohlo být za herezi považováno i nesocialistické vystupování, což bylo široké spektrum možného kacířství, které plí?ivou formou zpochybňovalo tenkrátní placatost Zeměkoule.

Přiznávám, že to musel být a stále, dle věrohodných příznaku nepochybně jež dobrý d?ob, protože skupinových odborníků na možnou herezi střelhbitě vysublimovalo do širého reálného soc. prostoru v podobně nekontrovatelném množství, jakým se jeví množství hub po životadárném chemtrails dešti.

A tak to zůstalo až dodnes. Vše nasíleno o politruky a odborníky na potírání Thought_Crime (dotyků nebezpečného myšlení) na webových stránkách. S cílem vyprovokovat, zmanipulovat nelogickou argumentací a v závěrečné fázi utlouci čímkoli po ruce a nakonec nepřizpůsobivého heretika po poplivat.

Jak říkám? dobrý d?ob s možností dalších výhodných manipulací? Zároveň vhodná zábava pro ukájejícího se psychopatického deprivanta.

?Vím ?es přítel můj?, byl název skoro legrační písničky, s textem, pro mne a mé přátele nezapomenutelného textaře Michala Bukoviče (Budi? ti země lehká, příteli?), kterou jsme jednoho krásného dne natočili u firmy Supraphon.

Pilní strážci nezávadných textů směrem k placatosti zeměkoule a pověřenci přes okupační contra hudbu (Místo slůvka ?extrémista? si tenkrát inkvizice oblíbila rovněž dobře znějící ?contra? (revoluční, produktivní, contras atd.). Solidně vypracované téze o nutné placatosti Zeměkoule zahrnovaly i styl country&western, jenž se jevil zasloužilým nositelům placatosti jako drzý a nekulturní contra projev přestěhovaleckých okupantů, urá?ející původní indianské obyvatelstvo Spojených států.) nelenili a vzápětí, jakkoliv text byl již prozkoumán předchozími odborníky na stejnou placatost, neomylně zjistili, že text zneva?ující přátelství byl vysílán v rozhlase v měsíci sovětsko-československého přátelství. Kacířství bylo potrestáno a zákaz veřejné produkce skrze masová media, zcela nevinný textík neomylně odsoudilo.

?Nositel dogmat o placatosti Zeměkoule? je zřejmě zale?itost rodová, či feudálně dědičná a protože ?změna je život? a drzosti se již dávno meze nekladou, vynalezli pokrokoví nositelé dogmat o placatosti Zeměkoule, další nezvratitelné a nezpochybnitelné teze, umo?ňující již potírat cokoli, na co uká?e, jak již řečeno v pravdě uhnilý prst chrchlajícího chlebodárce a závazné směrnice global velkochaganátu, procentuelně stanovící podíl jednotlivých zvráceností, jež musí ?umělecké? dílo neosoc-faš realizmu obsahovat. A co naopak v povoleném dílu nesmí být, ani v náznaku, řečeno.

Oko znalce protentokrátní placatosti nepochybně potěší zejména průběžné záměny a další upřesnění glorifikace nedotknutelných svatých relikvií ideově nezpochybnitelné placatosti Zeměkoule.

Včetně vykázání některých závadných slov a slovních spojení mimo zákon. S trestní sazbou: vaporizace zostřená skupinovým mobingem příbuzných?

Placatost Zeměkoule je věky prověřená realita. A to nepochybně již od dob programově zavedené neomylnosti Svaté Inkvizice. Ze slavných a plamenných dob honů na celé miliony společensky nebezpečných čarodějnic.

Tedy nic nového pod Sluncem od dvou časů do časů. A půl času.