Petr Cibulka

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 15. 06. 2009

...Chtěl bych naše voliče jako pětinásobný politický vězeň komunismu a nejčastěji trestně stíhaný a souzený občan dnešního (post) komunismu ujistit, že dokud budu stát v čele naší politické strany, jejich důvěru nikdy nezklameme!.Petr Cibulka

admin - Praha 2009

Česká republika a volby do Evropského parlamentu: Odpovědi - zatím necenzurované - volebního lídra politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net Petra Cibulky na povolební otázky novin Sedmička:

Otázka Sedmičky: Ve volbách do Europarlamentu jste získal jedno procento hlasů. Co říkáte na takový úspěch?
Odpověď Petra Cibulka: Zejména bych chtěl poděkovat za náš úspěch Bohu a jeho hierarchiím. Bez jejich podpory bychom s naší volební kampaní vevýši 7.500 Kč takový úspěch nikdy nedosáhli! Dále bych chtěl poděkovat těm nejodvá?nějším z českých občanů, kteří dokázali překonat strach z vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracie a z jejich parlamentních kriminálních pseudostran=kriminálních mafií a rozhodli se za nás v těchto volbách kandidovat. Takových lidí je dnes v naší zemi bohužel jenom několik desítek a my naléhavě čekáme na další! Ti ostatní se podstoupit takové riziko ke ?kodě nás všech zatím neodva?ují. Přízrak nepotrestaného komunistického teroru se už dvě desítky let stále vzná?í nad celou českou společností, ve všech směrech ji dokonale dusí a paralyzuje a překonat tento strach doká?í zatím pouze jednotlivci. Za třetí bych chtěl poděkovat všem 23612 českým občanům, kteří dokázali překonali svoje znechucení z dnešní politiky, ?li k volbám a dali svoji důvěru naší politické straně Volte Pravý Blok www.cibulka.net, přestože nás všechna rusko-česká kriminální masmédia už od samého počátku naší existence téměř 100% bojkotují, a to včetně tzv. "veřejnoprávní" České televize a rozhlasu. Chtěl bych naše voliče jako pětinásobný politický vězeň komunismu a nejčastěji trestně stíhaný a souzený občan dnešního (post) komunismu ujistit, že dokud budu stát v čele naší politické strany, jejich důvěru nikdy nezklameme!

Otázka Sedmičky: Není výsledek jen tím, že lidí přišlo k urnám málo a Vy máte hlavně disciplinované voliče?

Odpověď Petra Cibulka: Uka?te mně jednu jedinou neparlamentní stranu, jež - kromě nehmotných, byť sebe originálnějších myšlenek - nemá svým voličům jinak co nabídnout, která má disciplinované voliče. Disciplinované voliče mají naopak rusko-české parlamentní pseudostrany, které okupují všechna rusko-česká masmédia a z našich kapes korumpují své zmanipulované voliče!

Otázka Sedmičky: Kolik má Vaše strana členů?

Odpověď Petra Cibulka: Máme 650 registrovaných členů.

Otázka Sedmičky: Jak si vysvětlujete, že dvacet let po ?sametové revoluci? získáváte stále nové a nové příznivce?

Odpověď Petra Cibulka: Máme daleko nejlepší politický program a řešení ze všech politických stran a to ani nejtvrd?í politická cenzura a diskriminace ve všech polistopadových masmédíích nedoká?e před voliči stoprocentně utajit. Na?e volební stránky www.cibulka.net jsou hojně navštěvované a volební lístky zatím cenzurovat nelze.

Otázka Sedmičky: Jak hodnotíte volební kampaň? O Vaší straně přece moc voliči nevědí. Tedy na rozdíl od Dělnické strany, která měla - alespoň v médiích - daleko větší ?propagaci?.

Odpověď Petra Cibulka: Nás rusko-česká kriminální fízlokracie - na rozdíl od Dělnické strany - rozhodně nemiluje! Proto na rozdíl od nich žádnou masmediální propagaci nemáme. Celá volební kampaň nás stála cca 7.500,-Kč. Za tuto částku jsme vytvořili naše volební televizní a rozhlasové spoty, které díky "veřejnoprávní" České televizi prakticky nikdo z voličů neviděl, přesto?e, anebo spíše právě proto, že záva?ností svého obsahu patřily rozhodně k těm vůbec nejlepším.

V?echny volební spoty politických stran, kandidujících do Evropského parlamentu, byly vedením televize trestuhodným způsobem zařazeny do vysílání v ten vůbec nejméně sledovaný vysílací čas, tedy krátce po obědě, kdy jsou všichni voliči buď v práci, anebo ve škole. Proto byla volební účast tak nízká. Tak si "veřejnoprávní" Česká televize, dodnes v rukou nejtvrd?ích komunistických kádrů, spojených s ruskou vojenskou okupací, představuje svobodu a demokracii! Proto naší nejsilnější volební zbraní zřejmě byly naše volební lístky s našim kompletním názvem, který je současně i našim základním volebním programem a naše volební stránky www.cibulka.net. Ty totiž zatím cenzurovat nelze! Jak mnohaleté zkušenosti ukázaly, jiným způsobem dnes nelze v rusko-českých masmédiích překonat jejich tvrdou politickou cenzuru a diskriminaci všech politických menšin! Volebním lístkům a Internetu tedy vděčíme za tento úspěch!

Otázka Sedmičky: Pokud by Vás pustili do médií, jaký by byl - podle Vás - volební úspěch?

Odpověď Petra Cibulka: Prostot v masmédiích a prostor ve sféře politické moci je přímo úměrný. Když nám dali alespoň v tzv "veřejnoprávních" masmédiích 1%, když všechna ostatní privátní rusko-česká masmédia nás absolutně bojkotovala, získali jsme ve volbách 1%. Kdyby nám dali 30%, získáme 30%. Pouze proto - díky informačnímu monopolu - mají kriminální parlamentní strany v každých volbách od zmanipulovaných voličů téměř 100 hlasů! Kdo kontroluje informace, kontroluje moc...

Otázka Sedmičky: S čím negativním jste se při kampani setkal?

Odpověď Petra Cibulka: Tak jako v každých volbách pouze s nejtvrd?í politickou diskriminací všech českých politických menšin ve všech rusko-českých masmédiích, včetně "veřejnoprávní" České televize, na kterou jsme už podali ?alobu.

Otázka Sedmičky: Tvrdíte, že jste měl problém s e-mailem. Myslíte si, že jste pod kontrolou fizlokracie?

Odpověď Petra Cibulka: Když by neměl být od kontrolou fízlokracie vydavatel seznamů 200.000 důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa StB a předseda jediné autentické opoziční politické strany, kterou fízlokracie nemá pod svojí kontrolou, kdo jiný by měl pod jejich kontrolou být?

Noviny Sedmička: Proč stále nará?íte na to,?e Vám vládní garnitura hází klacky pod nohy?

Odpověď Petra Cibulka: Vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie likviduje všechny české neparlamentní politické strany, nejenom nás. Nejstra?nější likvidační zbrani proti demokracii a politické, informační a myšlenkové pluralitě je dnešní brutálně protiústavní volební zákon a totální informační blokáda prakticky všech neparlamentních stran ve všech rusko-českých masmédiích, včetně těch "veřejnoprávních"!

Noviny Sedmička: Jaké byly přesné náklady na volební kampaň?

Odpověď Petra Cibulka: Účetně 7000,-Kč, ale ve skutečnosti ještě o několik set korun vyšší. V těchto neúčetních výdajích jsou telefonáty, po?tovní známky, papíry, atd, které si platíme z vlastních kapes, tedy naprosto stejně, jako kdysi v dobách Charty77...

Noviny Sedmička: Jak nalo?íte s příspěvkem,který teď dostanete od státu za volební výsledek?

Odpověď Petra Cibulka: Stát nedává, pouze velice neochotně vrací to, co nám vzal. Ve?keré finanční prostředky, které za hlasy našich politických příznivců z jejich daní získáme, budeme investovat do nadcházejících parlamentních voleb a na další posílení naší politické činnosti v našem úsilí, zaměřeném proti vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracii a jejich parlamentním pseudostranám, které nás národně, ekonomicky, kulturně i lidsky už po generace totálně likvidují. Věřím, že se nám v nadcházejících volbách podaří s podporou našich politických sympatizantů překonat všechny politicky diskriminační bariery, a to jak diskriminace protidemokratického a protiústavního volebního zákona, likvidujícího svými svévolnými omezeními jakoukoliv skutečnou politickou pluralitu, který přijaly parlamentní strany proti těm neparlamentním,tak i totální politickou diskriminaci ve všech rusko-českých masmédiích, včetně těch tzv. "veřejnoprávních", a náš volební zisk se bude pohybovat mezi 1,5% až 5% hlasy. To by nám v minimálním případě zajistilo dostatek finančních prostředků na posílení našich politických pozic a dalších možností, v optimálním případě pak umožnilo vstup do parlamentu.

Noviny Sedmička: Ve svém volební programu píšete, že chcete z ČR udělat bohatou zemi. Jak toho chcete dosáhnout?

Odpověď Petra Cibulka: Z České republiky uděláme zemi svobodných a bohatých občanů naprosto stejným způsobem, jako se těmito zeměmi dokázaly stát ?výcarská konfederace a Spojené státy americké, tedy dva kdysi nejchud?í, ale lidsky nejsvobodnější a proto dnes i nejbohatší státy naší planety!

Noviny Sedmička: Co chcete vzkázat voličům, které chcete oslovit ve volbách do Poslanecké sněmovny?

Odpověď Petra Cibulka: Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROV-NANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát V?ICHNI k volbám, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! - jenž žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A L?Í, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLU?NÝ!!! Proto děkujeme za VA?I podporu!!!