Divné? Divné? Divné...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 01. 06. 2009

... A sakra - divné!

U.F.O. © Zdeněk Patrick - Praha 2009

Dnes 1. června 2009 - Pondělí 19: 30 hod. kuchyňského času I.

Není to tak dávno, před týdnem. V pondělí 25. května jsme pozorovali ve 22:00 hod., opět vysoko nad krčským údolím, pomalý přelet něčeho, co nemohlo být letadlem. Svítící koule letící nad Prahou 4 směřovala na jiho jiho východ.

Vzhledem k faktu, že jsem tentýž, či podobný objekt viděl již mnohokráte, jsem se příliš neangažoval zaznamenat si jej do databáze.
Nicméně dnes se k němu letmou vzpomínkou vracím. neboť dnes, za relativně bezmračné oblohy, kdy viditelnost poměřováná viditelností Cukráku se zdá být báječná, Slunce se pomalu sklání k západu, se nad protějš Novodvorskou se objevuje, na zdánlivě modré obloze, zářící objekt. Letí velmi, velmi pomalu. Mírně stranou někdejšího ústavu Popova.
Nedaleká libužská meteorologická stanice vypustila sondu do letových linek? To je první, co mne napadá?
Pozorujeme velmi pomalý let zářícího objektu. Je prakticky ještě den a objekt velmi jasně odráží paprsky Slunce. Koule se zastaví vysoko nad krčským údolím a přísahal bych, že v ten moment z ní prudce cosi vylétlo směrem na Brdy.
Není to poprvé, co jsme podobný efekt vylétající z něčeho podobného, viděli.Vzápětí pozorujeme velké letadlo připomínající rozsévače chemtrails, letící od Michelského lesa směrem na Barrandov. Zářící koule, prozatím mírně v dráze blížícího se letadla, očividně stoupá výše. Od letadla vycházejí chemtrails, jakkoliv se ani zdaleka letoun nepohybuje v potřebné výšce. Nicméně nejsou příliš stabilní. Obrysy letadla jsou však jasné. Lze rozeznat i některé detaily. Bez problému míjí světelnou kouli a letí si svým směrem.

Když se od zářícího předmětu vzdálí asi na patnáct svých délek, stane se cosi velmi podivného? Z malého zářícího objektu vyletí stejnou rychlostí mlžný letoun a letí ve stejně stopě a stejnou rychlostí jako předchozí rozsévač.
Nejde mi do hlavy. Kde se tak velké letadlo znenadání vzalo, jež je (na rozdíl od prvního) velmi nejasné. Z malého objektuž
Chtěl bych ubezpečit váženého čtenáře, že jakkoliv modrá obloha (pár malých mráčků) není zcela křišťálově průzračná, nic vteřinu před tím ani zdaleka nenaznačovalo, že by se mělo, zčista jasna, objevit další letadlo. Cosi podobného jsem ještě nikdy neviděl.

Musím dodat, že druhý svědek viděl odděleně toté?. Pokud by se nám oběma stalo, že jsme si nevšimli jeho primární přílet k zářící kouli, pak nezbývá než konstatovat, že by se nutně musel s koulí srazit. Nic takového se však nestalo. Zkrátka pokusím se popsat něco, co přesahuje meze mého poznání: Z malého zářícího objektu se vynořila špička, za ní podlouhý trup, křídla ještě nebylo možno tušit, neboť si prodlužující se "čudlík" sebou táhl z objektu jakýsi mlžný opar, jenž dodával zcela jiný pohled, než na letadlo letící před ním. Stejně překvapivé bylo odpojení letadla od zářící koule. Teprve tehdy totiž, s jistou prodlevou, dostává vyloupnuté podlouhlé kopí tvar letadla.

Divné? Divné? Divné!
Jediné možné vysvětelení, mimo ?acování letadel: Oba pozorovatelé se přehlédli a svorně si povšimli snového letadla a?, když zničeho?nic, vysublimovalo v prostoru koule. Jakkoliv viditelnost byla nad poměry solidní.
A na tuto variantu prozatím i přistupuji. Ale bylo to divné...
Zářící koule nyní velmi pomalu stoupá a její jasnost poklesává. Je patrné, že zároveň velmi pomalu přesouvá tentokráte směrem, kde tuším Dobří?, Brdy, či Příbram. Pozorujeme jev ještě dalších dvacet minut, než nám zcela zmizí z očí.