Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy"

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 13. 05. 2009

My, občané svrchovaných států... My, občania zvrchovaných ?tátov... We, the citizens of the sovereign states...Petice proti přijetí Lisabonské smlouvy

dmk Praha 2009


www.petice.eu
My, občané svrchovaných států....vědomi si svých občanských práv!

My, občané svrchovaných států Evropské unie, vědomi si svých občanských práv a v touze po zamezení kroků směřujících k byrokratické nesvobodě napříč Evropou, tímto vyslovujeme svůj nesouhlas s přijetím Lisabonské smlouvy.

My, občania zvrchovaných ?tátov Európskej únie, vedomí si svojich občianskych práv a v tú?be po zamedzení krokov smerujúcich k byrokratickej neslobode naprieč Európou týmto vyslovujeme náš nesúhlas s prijatím Lisabonskej zmluvy.

We, the citizens of the sovereign states of the European Union, aware of our civil rights and in an effort to prevent the steps leading to bureaucratic lack of freedom across Europe hereby express our disapproval of the Lisbon Treaty ratification.