Dovolí nám "prasečí" chřipka...

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 26. 04. 2009


Sled některých světových smrtelných nákaz

...konečně, v souladu s příslušnými směrnicemi, nahlédnout do věčných lovi???

© dmk1989/2009

Po mnohých úspěšných a úspěšně neúspěšných nákazách, mezi nimi? ?HIV, BSI a ptačí chřipka? zcela dominovaly, se v pestré mozaice objevuje další možnost, jak umenšit příliš vyskakující lidstvo: Panepidemie pomocí ?prasečí chřipky? - přesnějí skrze možnou mutaci viru typu H1N1 (napadá prasečí plíce) do podoby nového smrtelného viru typu A/H1N1, jež je přenosný na člověka. Jakkoliv odborníci tvrdí, že nákaza je možná jen v přímém kontaktu s naka?enými prasaty. Přesto jsou však dokumentovány i případy nákazy, kdy je tato možnost zcela vyloučena.

Nákaza se šíří údajně vzduchem z prasete na člověka, nikoli mezi lidskou populací, ale věřte fašistovi. Příznaky této smrtelné nemoci jsou jako u běžné chřipky: zánět dýchacích cest, rýma, horečka, ka?el a bolesti kloubů a svalů.

Prakticky se jedná o stejný průběh i příznaky, jako chřipkové onemocnění v roce 1997/98, jež mělo příznaky těžkého zápalu plic. S možným diagnostikovaným podezřením na rakovinu plic.

Ti, kteří pak v průběhu následujících pěti letech neodklusali do věčných lovi??, trpěli hustým a velmi úporným zahleněním plic.

Průběh tehdejší nákazy: Úporné bolesti hlavy, se rychle přemis?ují ke krčním tepnám a klesají na horní hroty plic a ještě ní?e. S bodovými bolestmi plic souvisí i nevyka?latelné a dusící nezvykle husté zahlenění, bolesti svalů a kloubů s vysokými horečkami. Lékaři konstatují ?důvodné podezření? na rakovinu plic s nutností odštípnout ?studijní vzorek? části napadených plic. Pokud podlehnete nátlaku máte o budoucnost možná postaráno. Jsou totiž i jiné neivazivní a zcela bezpečné metody, jak nemocného vy?etřit a napadeným plicím ?odborně? neubli?ovat. Aby se možná rakovina, ve spojení s chemtrails spadem, příliš a zcela nerozčílila.

Prevence: Zásadní hygiena a oči ?na ??opkách? - vyhýbat se asociálnímu prostředí a stejně laděným jedincům. Omezit kontakty i s cizími klávesnicemi, či telefonními sluchátky. Zvláště je-li zastavena vzdužná cirkulace. Údajné ohnisko současné smrtelné nákazy virem A/H1N1 : Mexiko, Spojené státy. Okolní státy Kanada (odvozeně Francie), Peru, Chile, Kostarika vyhla?ují pohotovost a experti zkoumají možnost panepidemického průběhu.

Vepřového masa se prý bát nemusíme. Postačí jej tepelně upravit nad 71 stupňů!

A z téhož důvodu mne výše uvedené mediálně ověřené sci-fi tvrzení motivuje:

Protože jsem průměrný nevzdělanec napadá mne hříšná myšlenka: A co časový interval mezi nákupem zavirovaného masa a doporučeným tepelným zpracováním?
Když budi?... ochranný igelit je zajímavý do té chvíle, než začnete maso k tepelné úpravě připravovat.
Nedýchat?
Plynovou maskuž
Gumové operační rukavice na jedno použití. Nebo snad celý komplet PCHOJK (Výstroj protichemicko-biologické ochrany jednotlivých kuchařek.)?
Silným desinfekčním prostředkem před operací a po operací omýt tlapky. No?e vydličky sterilizovat a vyvařit k dalšímu použití?
Přebytky neházet do popelnice. Naopak lze předpokládat, v časech možného vyhlá?ení vyjímečného stavu, že z konzumace viry naka?eného vepřového zároveň vyplyne i "ohla?ovací povinnost"... Tedy nejen povinnost zbytky a zasažené kuchařské pomůcky vakuově utěsnit, ale odevzdat je s příslušně vyplněným pěti až deseti stránkovým E-Gowerment formulářem na Check Pointuž
Ano, přiznávám, že jsem důkladnosti přechodu od studijní hororové hoolywoodské metodiky k bezprostřednímu a bezezbytkovému propojení s praxí , velmi nad?en...

Poznámka pod čarou Připomeňme si rovněž nedávné vysublimování tří zkumavek se smrtelným virem "Venezuelské koňské encefalitidy, jež zmizely z americké vojenské základny v Marylandu, kde jsou i příslušné výzkumné laboratoře.

Když nezapomenutelnou vzpomínkou je záhadné čtrnáctidenní zmizení zkumavek se smrtelným virem (ČSD nádra?í V Tachově ... budoucím prvotním výskytu meningokoku napadajícího zejména malé děti a mláde?.), jež nám nezištně poskytly k výzkumu kanadské výzkumné ústavy, protože tak vzázný vir nebyl v tehdejším Československu ještě k mání.


Sled některých světových smrtelných nákaz