Jsem stále svobodný?

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 03. 02. 2009?a co vy?

Glosy © dmk 2009 Praha

Kdy se stane, že bychom mohli být přímými svědky reálných hraničních jevů ze světa mýtů, legend, přízračných a snových vizí, či nábožensky laděných predikcí. Janovu Apokalypsu nevyjímaje?
Polo?ím-li dominantní děj Janovy Vize, této nedávno pravděpodobně nepravděpodobné varianty vývoje moudrého lidského společenství, do konfrontace nejen se současnou legislativou, zákony, či ústavou zaručenými právy a svobodami, ale i filosofickými, mravními a etickými základy lidství, pak by biblická ?elma, její sběř vytvářející systém podpořený zřejmě pružnou fašistickou legislativou, byla i dnes, jak se optimisticky domnívám, označena za zločince a její řád za zločinné spiknutí směřující k omezení práv a svobod obyvatelstva Země.

Vycházíme-li z předpokladu, že Janem popsaný apokalyptický systém Satanovy Sběře, nutící jednotlivce i skupiny obyvatel nosit na pravé ruce, či svých čelích, poznávací znamení, bez něho? nemá nikdo právo na život, by z hlediska i současné jurisdikce, byl označen jako systém podněcující k omezení práv a svobod jednotlivců, či skupin obyvatel. Se všemi pravdivostními příznaky jevícími se jako znaky organizované nezákonnosti, či organizovaného spiknutí s nekalými záměry. Lhostejno zda byly nezákonnosti biblické ?elmy aktivizovány postupně, frontálně, celoplo?ně, či jak dobře víme z biblických textů, globalizovaně.

Uvá?ime-li navíc, že i jiné paragrafy, mohou hodnotit takovou činnost, jakékoliv schvalování takové činnosti, vychvalování, spolčení, či srocení k podpoře a spáchání takového spiknutí za velmi nepřátelské. Rovně? tak braní odměn, naturálií a prebend, či naopak financování takových projektů s vidinou vlastního profitu, by bylo dle současných zákonů, hodnoceno bezpochyby zcela jednoznačně.

Zvlá?tě tehdy, pokud by jí bylo prokázáno, že tomuto spiknutí uzpůsobila, za pomoci svých kompliců, i legislativu, jež by takové nezákonnosti umožnila.

Zkrátka biblická ?elma by ani náhodou nevyvázla z čistým štítem. Byla by naopak ze svých zločinů jednoznačně usvědčena a bezpochyby i odsouzena. Jakkoliv by na svou obhajobu uvedla, že její systémová legislativa nebyla v rozporu s činy. Nicméně, čistě teoreticky,takovými činy, jež jsou v rozporu se vším, co uznáváme, jako základní lidské hodnoty, a které by mezinárodní právo v souhrnu za jistých okolností, prohlásilo za válečné zločiny.

Jsem-li nemocen a trpím-li bolestmi, mohu ze strachu o život přistoupit na jakoukoliv zvůli? Tedy i vynucenou čipizaci?
A mohli bychom tak stejně vyjmenovat podle Jana veškeré jednotlivé druhy lidských činnosti, osudy jednotlivců, rodin, dětí i celých společenstev, o jejichž bytí, či bezživotí rozhoduje maličkost: Mít, či nemít znamení ?elmy. Což ve své podstatě znamená zcela přistoupit na vše represivní, co je s tímto znamením neoddělitelně spjato: Tedy být spoluviníkem.
Pamatujme tyto dny, pozorně naslouchejme a zejména moudře jednejme:
Neboť jen systémově vygenerovaný strach a úzkostné mlčení o pravdě je tou nejsnadnější sofistikovaně vydlá?děnou cestou do pekel:

Nemocnice bude skrze čipy celoplo?ně monitorovat lékaře, pacienty, uklizečky, cokoliv... Zde..,