Jak snadno vykořenit národ?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 27. 01. 2009

Dovolím si otázku: Kdo všechno se v posledních letech drze neprohlásil za Čecha, Moravana a Slezana, aby mohl naším jménem beztrestně lhát, podvádět, loupit, drancovat, ?kodit, dokonce hovořit a konat našim jménem, omlouvat válečné zločiny, překrucovat dějiny, devastovat a v samé podstatě ničit naši rodnou zem??.tzv. životem na dluh?

glosy © Zdeněk Patrick 2009 Praha

Jak se k takovému přepychu a blahobytu vlastně dopracovat? Houževnatě a zejména promy?leně. Nejlépe devastací veškerých společenských hodnot, mediálně destrukčními kampaněmi, ztrátou zaměstnání a následnými rodinnými rozvraty. Tehdy se může i dosud bezúhonný občan snadno stát odporným zločincem - neplatičem. A dluhy, penále z dluhů a penále z penále slibně, k radosti exekutorů, narůstají a mohutní.

Přičemž cena práce musí být dlouhodobě tak nízko, jak je jen možné a naopak cena pro život důležitých komodit tak vysoko, aby stále mohla být navy?ována téměř geometrickou řadou, společně s uměle vytvořenou krizí. Když zákony určené pro kontrolu občana, či mikropodnikatele, ?árlivě stře?ící každou jeho korunu, jež by ?la mimo připravený ?ok, jsou kýmsi na požádání generované, jak na bě?ícím pásu. S černou dírou neexistence zákonů tam, kde jak houby po dešti vyrostlé dobrovolné peně?ní instituce si diktují, jak málo jsou vysoká, přerostlá procenta z gigantické lichvy. A to tak drze, že i ten nejotrlejší lichvář minulých dob ?loutne neutěšenou závistí.
Když lichva nesmí být nazvána lichvou.
Výroba bezdomovců snadno a rychle s. r. o. Polosoukromé bandy vymáhačů a silová přepadová komanda jsou nebývale v kurzu.
Přičemž sofistikovaní odborníci na vymý?lení daní z počtu zubů, nejlépe se zpětnou platností, jsou velmi ceněni.
Jako? i agentury pečlivě monitorující naše osobní data a stav účtů, pohyb oka, či podezřele časté přesuny chatařů mimo povolené mikrovlnně autorizované komunikace.
Je až s podivem, že tytéž vše monitorující agentury tak lehce rezignovaly na statistiku odpravených bezdomovců. Takže dnes raději nikdo přesně neví, kolik bezdomovců se od dob mediálního jásání, nad prvním z nich, vytratilo do zatracena.
To vše mi vrtá hlavou, včetně cynického obhajovaní vra?dění dětí.
Suže opakuji, že občanská společnost historicky zklamala na celé čáře. Nemů?e být dobrým hospodářem země ten, jehož priority spočívají v osobní závislosti na doktrínách podivných uskupení, stojícími nad zájmy a proti zájmům prosperity země a domorodého lidu.

Vykořenit národ lze různými triky. Zničit prosperitu a potravinovou soběstačnost, zružit příslušné tratě a dopravu, či kdysi prosperující podnik tam, kde podivný světoběžník hodlá na zelené ploše vybudovat velko super sklady v podobě nedobytných pevností, dovybudovat strategické dálnice jako tepny moci s okamžitou ukázkou sílových složek. Vybudovat zábavní centra soupeřící s Las Vegas, či bez občanského odporu lehce vydrancovat kopec plný zlata, uhlí, žuly či uranové rudy. Je až s podivem kolik chvály na sebe okamžitě nahrnou jen proto, že přišli na trik, jak přinutit domorodce opoužtět své domovy a odcházet za prací. Do zemí, jež samy nejsou schopné postarat se o své vlastní občany.
Mediálně nasílený nátlak na vše, co jde mimo naše možnosti vzniklý rozpor ovlivnit. A tak jsem se dočetl, že Češi prý příliš holdují alkoholu, ale milují každou mediální pitomost a zejména navy?ovaní cen.
Arogantní a stále závistiví Češi neradi pracují, příliš kouří, milují Němce a nemají rádi Rusy a Turky. Přičemž neskonale touží po stále intenzivnějším zdra?ování, radaru v Brdech a dalším vydrancování bank, či rozkradení zbytků podivně zmizelého zlatého státního pokladu.
?pinaví a smradlaví, protože skrblí předraženou vodou.
K užpinění a zanesení země odpadem nutně potřebují (i bez exportovaného smrdutého německého a rakouského odpadu) tři planety.
Za to si však ?ijí v nezměrném přepychu a blahobytu.

A podstrčená Entropa? To je prazvláštní, typicky nečeské dílo arogantní dekadence vytvořené spojenou Nenávisti. Mající zástupně, skrze zřejmě invalidního Vondru, jménem Českého národa, vybudit rezignaci domorodců na vše vlastenecké a národní.

K vykořenění národa patří totiž i trik o vybuzeném pocitu bezmoci a nenávisti k sobě samým. Vše mistrně nasměrováno k entropii (k zániku) národa. Za ?kodolibého smíchu cizokrajných strůjců.

Dovolím si otázku: Kdo všechno se již v posledních letech neprohlásil za Čecha, Moravana a Slezana, aby mohl drze naším jménem beztrestně lhát, podvádět, loupit, drancovat, ?kodit, dokonce hovořit a konat našim jménem, omlouvat válečné zločiny, překrucovat dějiny, devastovat a v samé podstatě ničit naši rodnou zem?