Dnes je stále nebezpečnější...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 18. 01. 2009...říci pravduž

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Zanedbám-li zcela nepřijatelný fakt, že nezávislá TV neplní jedno ze svých nejdůle?itějších poslání: ?ířit osvětu a vzdělání, pak se nabízí otázka, jakými pravidly a cíly jsou vlastně tvůrci programů motivováni.

Nelze totiž přistoupit na ubohé blekotání skrze programově rozsáhlé "čunkiády", či horečnatou propagaci výtahové straničky, aniž lze tolerovat nasílené podprahové signály (používané nejen při reklamních ?otech). Tak jako nelze přistoupit na podivné překrucování historických skutečností směřující až k primitivizmu (viz např. pořad historie.cz).
Předev?ím je patrné, že názory skutečné opozice jsou systémově považovány téměř za nezákonné. S tím, že i alternativní názory na cokoli, jsou zcela nepřípustné.
Téměř učebnicový příklad eliminace opozičního názoru je tzv. TV operace ?Sisyfos?. Inkviziční praktiky a následné vysvětlení takového práva na pravdu, skrze odbornici na dvouramennou páku, byl vrcholem arogance.
Takto budovaný systém ostrahy, informační bída obklopená elektroostnatým plotem "čunkiád", společně s obráceným pravdivostním znaménkem při zprávách ze světa, pak vytváří v inkvizičních úřednících neoprávněný pocit, že my, nesvéprávná veřejnost, nejsme oprávněni a schopni rozeznat blud od pravdivého příznaku.
Z téhož důvodu nelze prý říci plnou pravdu.
Opomenu-li fakt, že jsem se při sledování příslušně zábavného pořadu Petra Vachlera skutečně bavil, pak o to více při politicko zábavných přenosech, v nichž se li?í opoziční názor od dominantně protě?ovaného - pouze urážkami a sprostými gesty.
A pokud by chtěl někdo hovořit o možných mimozemských aktivitách?
Očividně alternativní názor: Satan chraň. Ten již ani náhodou.

Česká astronomická společnost.

Metan na Marsu není téma pro bulvár 2009.01.16 21:08
Autor: Kubala Petr
Celý článek: http://www.astro.cz/clanek/3568
?V dnešní době je stále nebezpečnější vypoužtět do světa zprávy, týkající se byť jen okrajově života ve vesmíru. NASA a Science včera zveřejnili informaci o tom, že se podařilo prokázat přítomnost metanu v atmosféře Marsu. Tento fakt si ale novináři interpretovali po svém způsobem, za který by se nemusel stydět žádný z tvůrců hoaxů.
Metan v atmosféře planety může být indikátorem přítomnosti života, ale také nemusí. Metan totiž může mít jak biologický, tak geologický původ. Tohoto faktu si ale mnoha média příliš vědoma nejsou a zřejmě zcela záměrně se ženou za senzací, která neexistuje. Česká média převzala tuto zprávu z ČTK spíše s opatrným a jen lehce bulvárním nádechem, ale v zahraničí ?li mnohem dál a palcové titulky oznamovaly definitivní potvrzení přítomnosti života na vzdáleném Marsu. "

Zopakujme si tento vytříbený názor, či jeho prakticko politicko metodickou podstatu:

Je nebezpečné a dnes stále nebezpečnější zveřejňovat pravdu týkající se možného života v blízkém vesmíru.
Aniž tajíme, že po takových příznacích v příslušně přiřazené Cover Story (zákrýtném příběhu) úsilovně pátráme (SETI, CETI a tak pořád dokola).

Alternativní názor služebnici planetárního Temna totiž nikdy nepřipustí.

Otázka ?proč (?)? je vlastně ve své podstatě i odpovědí.

Metan na Marsu.... www.nasa.gov