Mír a pokoj spravedlivých

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 14. 01. 2009Modlitba za děti Gazy

glosy © dmd 2009 Praha

Byl jsem tázán, tedy odpovídám:

Tak daleko, jako je bezmoc, jsem ani zdaleka nedohlédl, i když jsem se snažil vcítit do pocitů bezmocných.
Nicméně jsem přesvědčen, že každý sám za sebe, skrze své zbytky chatrného svědomí odra?ející pevný Mravní řád, s povinnostmi k bezbranným a právě narozeným. Není-li tomu tak, pak všechno ostatní by byla marnost.
Když i vrtkavá víra může být posílena dobrým slovem jím?, jak Harpagon se zla?áky, tolik ?etříme.
A co může být krasnějšího než rozkvetlou zelení zacelené rány Země a bosá ranní rosa.
Tak jako hojí rány čas a laskavé pohlazení matky, neumělou modlitbou svého života napravovat chyby a neztrácet naději.

Doba ve které ?ijeme je velmi vážná a je třeba hledat cesty záchrany. A mne nic jiného nenapadá, než hledání skrze ducha vyšší poznání. Vyšší než je materiální uspokojení, či nepokoj spěchajících hrůz.

Zcela naplněn hřmotem a nepokojem světa a hledám cestu svobodného ducha, jenž v pokoře nalézá klid a mír srdci a odpužtění?Pane.
Prosím nedej, aby nás Tví nepřátelé ovládli zcela a skryj nás, abychom se nikdy nestali otroky jejich důmyslně primitivního zla a čipového hospodářství.
Skryj však předev?ím ve své náruči všechny děti světa, bezbrané a nesmyslně zabíjené. Nemocné, hladové a doufající. Prosím rozpomeň se na mláde? ohroženou devastací hodnot a drogovými dealery.
Ochraňuj mou rodnou zem? Pane.
Před zemskými a planetárními škůdci dostatečně oplývající naučenou nevědomostí a hloupostí blekotů.
Dej prosím, nechť se skrze lidskou moudrost rány mé rodné země i planety zcela zacelí rozmanitostí života. Aby i vzduch byl opět dýchatelný, obloha se zdravými mraky a křišťálově živou vodou.
Prosím, neboť budoucnost je skrze umělé navy?ování generováného chaosu nejistá. Nenalézám jiné cesty, jež by vedla tam, kam lidský duch odedávna touží.
K míru a pokoji spravedlivých.

Stále však zůstává nezodpovězená otázka, proč mají některé národy veškerá práva, s domnělým právem vyvra?dit druhý, jenž nesmí mít práva žádná. Natož se bránit. Při všeobecné shodě s medialně politickými nádory jednotlivých národních společenstev.

Již od samého počátku historicky zaznamenaných událostí a důvodně se obávám, že zejména i před nimi. Když události kulminují. A tehdy, až vytrhnou samu Zemi ze základů, aby i ji vykořenili, budou s námi jednat stejně, jako dnes s bezprávnými?
Proč by to dělali?
Protože jsou vlastními otroky a bezcennými služebníky systému, jež sami vytvořili.
Naplněni nenávistí sami k sobě.
Nikoli však nevědomými úředníky Zla.
Proto?e, aby prosadili Zlé věci, cíleně použili dobrý nátěr a tak cokoliv udělali - nebylo dobré. neboť honosný nátěr dávno vybledl, aby obnažil pravou podstatu.
Přičemž východisko spočívá v neaxeptovatelnosti jejich hřmotů a skřeků.
Ale v hledání cest k radosti a lidské přirozenosti skrze matku Země a 2000 let prověřenou hodnotu.

Tvé cesty a osudy národe český...