Pokusy na lidech v Česku legální?

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 15. 12. 2008Pokusy na lidech v Česku legální?

© Martin ?kapík 2008

V době, kdy se hledají úspory ve zdravotním systému Ministerstvo zdravotnictví opomíjí důležitý fakt. Vědecká rada České lékařské komory vypočítala, že tabákové firmy působí státnímu rozpočtu každoročně ?kodu 80 miliard korun! (Pro představu by za tuto částku šlo vystavět penziony nebo rodinné domky pro 200 tisíc lidí!). ?okující na celé věci je, že závislost na tabáku je epidemická nemoc (Dg.F17.2), kterou má povinnost řešit právě Ministerstvo zdravotnictví. Chtěl jsem se na celou věc pečlivě informovat, ale na lince 11 80 mi operátorka opakovaně potvrdila, ?e:

Ministerstvo si přálo linku na recepci v telefonním seznamu nezveřejnit!

Tady ale řádka paradoxů rozhodně nekončí. Na serveru www.kurakovaplice.cz jsou poslední údaje o rozšíření této smrtící závislosti mezi českými dětmi. V minulém roce kouřilo v naší zemi už 1 150 000 dětí! A ještě více podivné je, ?e Ministerstvo zdůvodňuje první reformní kroky potřebou vydělat na nákladné nemoci onkologické a kardiovaskulární.

Stejné Ministerstvo zdravotnictví má k dispozici už 120 000 vědeckých prací, které prokazují přímou souvislost mezi kouřením a desítkami velmi záva?ných chorob. V první řadě mezi nimi nalezneme právě choroby kardiovaskulární a onkologické.

Psychologové potvrdili, že kouření není projevem slabé vůle, ale naopak silné závislosti na chemickém slo?ení tabákových směsí. O tom svědčí i přesná statistická čísla, kdy ročně se pokusí ukončit tuto závislost milion Čechů, ale podaří se to jen dvěma ze sta (!) a to pouze po statisticky sledovanou dobu. Ani zde ještě ale absurdity nekončí!

Podívejme se na dětské kuřáctví pohledem zákonodárců.
Děti kouří legálně libovolné množství cigaret. Má to ale jeden háček. Jaký? Začínají kouřit běžně už v devíti, deseti letech. A tady je ten problém. Děti k cigaretě přitáhne důmyslný marketing tabákových firem, který zneužívá zejména filmových příběhů, ale také fotografií v některých časopisech. Do závislosti se dostanou během několika týdnů.
Jen?e kouřit sice legálně smí, ale cigaretu jim nikdo prodat nesmí! Ovšem závislost je mnohem silnější ne? zákazy či poučky, cigaretu si tedy musí vy?ebrat nebo ukrást. A to pěkně až do 18 let. Teprve potom si ji mohou koupit. A situace je ještě mnohem horší. Stát si stě?uje, jak mu vadí stále častější kouření marihuany a též ha?i?ových cigaret. Doká?ete si ale představit, jak dítěti nabídnout cigaretu marihuany či ha?i?e, pokud už není pěkně vyučeno tabákovým průmyslem perorálně drogu přijímat, ?lukovat? No a poslední hřebíček do rakve také není příjemný. Zakazovat kouřit je stejně absurdní jako zakazovat cukrovkáři inzulin. Nemocný potřebuje svou dávku a jediným řešením je tuto epidemii dále dětem nedistribuovat.

Děje se ovšem pravý opak. Na krabičkách se objevují informace o některých nemocích, které tabákové výrobky působí. Tedy stát, protože tyto nápisy přikazuje Ministerstvo zdravotnictví ještě kuřáky doslova děsí tím, že mohou dostat některou vážnou chorobu. To způsobuje doslovný rozpad osobnosti, protože kouření je nemoc, závislost nikoliv "koníček" či zlozvyk a tím, že mi někdo uká?e střepinu z jejích důsledků se nemoci zbavit opravdu nejde. Tyto nápisy podle rozumných právních názorů se na cigaretách objevili jen proto, že mezi ně byl umístěn i nápis "Kouření mů?e zabíjet". Z právního i lékařského hlediska ovšem povolení zabíjet není ani léčbou ani prevencí této epidemie.

Pojďme ještě trochu hlouběji. Pokud Ministerstvo zdravotnictví přiká?e takový nápis na krabičku s tabákem, fakticky tak vystavuje tabákovým firmám povolení k zabíjení spotřebitelů, navíc klamem, protože na atraktivních krabičkách kromě těchto "varování", přesněji pohrůžek nenajdete ani slo?ení tabákové směsi, přestože tabákové firmy byly v USA mimo jiné právě za chemické posilování závislosti odsouzeny za zločinné spolčení (r. 2006).

A posledním skutečným varováním je, že tabákové firmy u nás ve spolupráci s M?MT vedou vzdělávání dětí k většímu sociálnímu a právnímu cítění! Ano sly?íte dobře. Firmy, které tady likvidují zdraví a životy našich dětí stát nejen nepřímo sponzoruje, tato částka by jistě ?la právně vymoci, ale ještě jim svěřuje vzdělávání dětí. A do toho všeho halasné volání po úsporách ve zdravotnictví. Ústava České republiky má jako prioritu ochranu dětského zdraví a života, zákon naopak přeje jeho ničení. Denně na padesát dotrápených zemřelých kuřáků začne kouřit nejméně sto dětí. Pokud Vám to vadí, měli byste se na Ministerstvu zdravotnictví zeptat, ale pozor mají neveřejné číslo!

Nebo se dozvědět o věci více a třeba podepsat online výzvu lékařů a pacientů za začlenění ochrany dětí před tabákem, řešení této zdrcující epidemie do zdravotních reforem. Mnozí z lékařů také kouří, přestože vidí důsledky této závislosti dennodenně v ordinacích. Tak silná je uměle navy?ovaná závislost na této droze a její moc nad zákonodárci. Měli bychom dětem pomoci. V současné době mají díky zákonodárcům skutečně jen pozici otroků, fakticky pokusných zvířat, neboť tabákové firmy vlastní i mnohé laboratoře na výzkum chorob. Jistě ale jen pro vyvolené. Zachraňme naše děti, je za pět minut dvanáct.

autor: Martin ?kapík

Řetěz lásky k dětem
www.retezlasky.cz ...
hlavní odborný poradce
MUDr. Jiří Votruba Mh.D