Mikrovlnné zbraně, skupinový mobing a hrané pronásledování

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 05. 12. 2008

Velmi pozorně jsem si pročetl článek na osudu.cz (viz odkaz dole) týkající se mikrovlnných ataků v bytech nic netušících občanů. Vzhledem ke zkušenosti, kterou jsem prošel a stále procházím já i moje rodina, docházím k názoru, že se jedná o poměrně rozšířenou zločinnou činnost, jež nelze zákony ČR republiky stíhat, neboť tato činnost nebyla doposud právně definována. Výsledně tedy neexistuje právní podklad ani pro vyšetřovatele závažných trestních činností, ale ani pro lékaře - specialisty.

Z téhož důvodu se obracím na možné oběti mikrovlnných ataků, či oběti trvajícího skupinového mobingu a stalkingu:Vážený pane ministře, pane Ivane Langere:

Jsem-li vůbec na správné adrese?

© dmk 2008

Vážení přátelé,

mé subjektivní podezření, že se mikrovlnné a zdraví nebezpečné zbraně používají s vědomím některých oddělení státních orgánů, na nic netušících obětech, roste s drzostí těch, kteří tyto mikrovlnné zbraně zneužívají. Přičemž nelze než suše konstatovat, že tyto sofistikované elektronické přístroje a související podpůrné monitorovací soustavy, pracují vesměs v nebezpečném mikrovlnném režimu. Přičemž nedostupnost a vysoká cenová hladina, vykazují příznaky, že se jedná vesměs o přístroje určené pro potřeby speciálních silových složek. a jakékoliv jiné, než vojensko-policejní, či využití záchranářskými týmy, nutně signalizují nezákonné akce, o kterých musí být příslušné bezpečnostní složky dostatečně informované. Výsledně pak i o možném zneužití organizovaným zločinem, se všemi věrohodnými příznaky k zahájení trestního stíhání, se souběžným vypracováním podkladů pro zákonodárce.

Přičemž je nutné zdůraznit, že zneužívání, jak speciální mikrovlnné monitorovací techniky, tak neletálních el. zbraní, určených původně pro speciální silové složky, se stávají v rukou organizovaného zločinu závažným a společenský nanejvýš nebezpečným průšvihem. Mnohdy vedeným zištnými cíly, či dokonce patologickými anomáliemi vůdčích postav gangu.

Z téhož důvodu prosím ty vážené čtenáře, kteří se s podobným problémem potýkají (dlouholetý skupinový mobing, jenž slouží gangu k monitorování stavu vyhlédnuté oběti, dlouhotrvající specifické zdravotní problémy vyplývající jednak z dlouhodobého mikrovlnného monitorování, jednak skrze ataky mikrovlnnými zbraněmi), ale i ty kteří se stali "jen" cílem hraného pronásledování (od drobných vyhrůžek, schválností a primitivních ústrků a pod. ?), aby se se mnou spojili do osobního kontaktu, s cílem vzájemně se informovat, shromáždit příslušné materiály a následně zákonnými prostředky čelit těmto záludným zrůdnostem.

Předpokládám, že se jedná o organizovaný zločin, jehož aktéři mohou být v mnoha případech totožní.

Tedy s dostatečným rádiusem dosahu svých nekalých aktivit.

Zároveň tímto upozorňuji ministra vnitra pana Ivana Langera, na tuto nezákonnou a vysoce společensky nebezpečnou činnost některých občanů ČR a žádám jej, aby se začal touto nezákonnou činností zabývat. S tím, že poskytnu veškeré své poznatky, případně příslušná jména, či název organizace podílející se na skupinovém mobingu, včetně fotografií dokumentující činnost jednoho z gangsterů při mikrovlnném ataku.

Adresa: Zdeněk Šmitmajer (1945) (Zdeněk Patrick)

U Ryšánky 1534

147 00 Praha 4

Email: smitmajer.z@seznam.cz

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že byl zámek mé poštovní schránky násilně poškozen, prosím nezasílejte své poznatky na uvedenou adresu. K navázání kontaktu postačí stručný email.

Děkuji za pochopení: Zdeněk Patrick

Odkazy:


mikrovlnné zbraně a obrana proti nim...
mikrovlnné zbraně a mučení vyhlédnutých obětí