Predikce bývají dnes šílené

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 04. 12. 2008Vysmívaná duše národa

glosy © Zdeněk Patrick 2008 Praha

Vidět odděleně problematiku urychlující světové, ale i národní devastace, s jevy vyskytujícími se ve vzdužném obalu planety (včetně smrtících chemtrails), se všemi nepříjemnými příznaky, by rozhodně nebylo prozřetelné.

Neboť současný vývoj ostře nastupující globalizace nadstátního fašizmu s vypsanými jevy bohužel velmi úzce souvisí. A to v té nejvydařenější variantě.
Která je tak šílená, že i ten nejzanedbanější šílenec ze všech nejzanedbanějších šílenců, by nezplodil ani zdaleka tak šílenou.
Naopak nabývám dojmu, že jmenování pánové a dámy jsou, na rozdíl od global náčelníků - moudří. I když jen, čas od času, velmi ne??astní, při drcení osobnosti chemickým průmyslem a profesně i lidsky vyhořelými ?odborníky?.

Uvá?ím-li navíc tisíce guruů zasvěcujících do nezasvětitelného, desítky soukromých agentur www. vesmirnilide.cz, strukturovaná uskupení religiozních, či naopak materialistických satanistů, pánů ?výcarských Mayerů s bezprostředními kontaktů na záchranné andělské teamy, gangy podivných pseudovlastenců z levného dovozu, ?okující německým hajlováním na počest Hitlera, aby řízené útoky na vlastenectví byly konečně oprávněné. Státními agenturami (je? nikoho netolerují), tolerované sofistikované teamy ufologů opisujících bláboly jiných mektalů a čarodějů, s cílem vytvořit mimořádně nepřehledný, nicméně snadno odstřelitelný gulá? polopravd, s dalšími desítkami ústředních poboček bedlivě střehnoucích na zdeptání možných pravd.

Neuvažuji nyní ani lidské společenství protkané, jak nepovedený ementál sítěmi tajných, méně tajných a zákrytných společenství s cíly, jež jsou ve své samé podstatě zločinnými spiknutími proti lidstvu. Aniž naslouchám těm, kteří nikdy, vyjma svého prospěchu, nic raději neviděli a jejichž cíle byly pro mne ještě nedávno záhadou, či omluvitelnou slabostí.
Neuvažuji nyní ani podlé činy teroristů, jejichž náčelníci náčelníků netuší, kterou tajnou službou jsou vlastně placeni a jakou medvědí službu konají nastupující vládě Smrtono?e.
Na?í jedinou nadějí a možnou obranou je udržet si svoji duži svobodnou.
Z téhož důvodu považuji za scestné útočit na systémově podvržené a klamavé cíle, které sice ochotně dělají klamavé cíle, jakkoli jsou ve skutečnosti obě?mi stejného podvodu. Avšak s podstatně krutějšími dopady.
O nichž nic netuší a objektivně ani nemohou. Ne??astní šťastní jsou-li dobře použitelní proti právě utlačované majoritě.

A naopak cílené útoky na naše děti skrze drogové dealery, tabákové korporace, bezzákonné zákonodárce, l?i dějepravce podporované humanitárními bombardéry, je nutné považovat za útok na samou podstatu lidství.

Je? je nedílnou součástí duše národa, tak jako jeho jazyk a dějiny. Ideově, či religiozními falzifikátory nepřekroucené. Se všemi dopady na jednotlivce, či vrstvy obyvatel s vyplývajícími poučeními směřujícími ke skutečné, nikoli fiktivní, či podvržené nápravě obecných věcí i věcí zahraničních.

V naší vlasti kdysi, na samém počátku českého národa, byly kraje, kde zasadit jedno zrno znamenalo mnohdy pouze čtyři zrna úrody. Což ve své době znamenalo únorový smrtící hlad navy?ující se s příchodem jara.
Vydobývání orné půdy z lesů, její krvepotné postupné zúrodňování, trvající mnohem déle než celé tisíciletí, přineslo postupně potravinovou soběstačnost. Mnohdy šílenými plány zbytečně nasílenou devastací umělými chemickými hnojivy.
Po ukončení Ostereich - Ungarn chaganátu práce našich předků nesla konečně ovoce i jejich potomkům. Jakkoliv zděděný C & K svrab, tubera a bída byly na samém počátku zdrcující.

A přišel čas, kdy naše oprávněné naděje opět beznadějně vy?uměly nad našimi hlavami do shangensky strašidelného mínusu lisabonského diktátu a na?e životy opět řídí zlomyslná ruka zmítajícího se neoizmu, je již zřemé, že naši rodnou zem opět ničí podivné hordy zemských škůdců.

Právě ti, kteří v rámci budování tranzitní velkokapacitní zemičky plné nezaměstnatelných námezdných nádeníků (dovybudováním Hitlerových dálnic stvrzujících mocenskou sílu systému), ničí vše, co nám naši předci předali pro příští generace.

Téměř chaotická skrývka orné půdy po celé naši vlasti, její odvoz a prodej záhadnými s. r. o. Group, buldozery a bagry devastovaná úrodná pole, gigantomaniacké ničení chráněných oblastí, masová výstavba superskladů a šílených supermárketů na zelené louce (rozuměj na tisíce let našimi předky zúrodňované hospodářské orné půdě.). V podezřelém souznění s ultimativními příkazy a zákazy a mektáním o ?edé ekonomice vyhýbající se doporučeným GM zrůdnostem. S divokými kvotami Eu a dovětkem: aby napří?tě byl u neobdělávané půdy zachován alespoň původní ráz krajiny.

Neboť právě na polích a loukách se projevil původní záměr ?kodit, devastovat a zničit.
Když naopak velká benevolence byla poskytována masovému dovozu smradlavého německého a rakouského odpadu do naší vlasti.

To jsou důmyslné ataky na duži národa, kterou zemští škůdci, z pověření zmítající se ruky fašistického neoizmu, hodlají rozmělněnit a zničit.

V součinnosti s ataky na naše děti a jejich myšlení s krajní neznalostí sounale?itosti s rodnou zemí a rodným jazykem.
Mám na mysli cílené útoky na naše děti skrze drogové dealery, tabákové korporace, bezzákonné zákonodárce, l?i dějepravce a humanitární bombardéry. Je to zlomyslný útok na samou podstatu duše národa.

Vyjdi člověče někam na horu a rozhlédni se po kraji. Rozhlédni se po svém rodném kraji při ranním kuropění a večerním stmívání, kdy chemtrails letadla, o nichž mediální prostituti záměrně mlčí, nasilují svoje hanebnosti. Vytrvej i do pozdějších hodin, abys viděl, co to vlastně za svinstvo padá každý den na tvoji rodnou vlast, kde budou žít i tvoje děti. A řekni mi, je-li to, co si spatřil dobré, či zlé.

Pokud však bude? jen mektat ze skrytu svého domova v šílené rozblikanosti TV, pak jakou hodnotu má pro tebe tvé mektání? ?e v poklidu pře?ije??

Nespornou pravdou je, že současná generace již neví o čem hovoříme, vyprávíme-li o krásném jarním, či letním dni, o čisté obloze a osvě?ujícím vzduchu. O hvězdné obloze, či letních bouřkách.

O čisté a chutné vodě, vodnatých račích potocích a pstruhových vodách.
Je potřeba vyprávět o faktech, která byla a nelhat o prázdných obchodech za komunistů. Jakkoliv je nemiluji.
A ačkoliv nás ??ivili? vším možným? nebyli to tuční supermarketoví červi, či marně fosforeskující maso z předraženého dovozu.

A pamatujme: Zákony mají být vždy jen a jen ku prospěchu a k dobru občana. Nikoli proti němu, či ku prospěchu mikromenšinové pseudoelity, jež se očividně všelijak podvodně přeskupuje, neboť se již dávno spojila s nastupujícím Zlem vlády Smrtono?e.

A vydrší?-li vycházet na horu a rozhlížet se do kraje uvidí? zanedlouho to, co nejen já, ale i mnozí jiní. že se na obloze dějí dříve zřídka, nyní lavinovitě, nevídané jevy. Jen měj odvahu a ještě chvíli vytrvej. Dívej se pečlivě a s odvahou, než mi bude? psát své bezcenné komentáře o neexistenci existence. Či o tom, jak vypadá to, co jsi nikdy neviděl. A to natolik přesvědčivě, že vím přesně, jak velmi l?e?.

Otázkou je proč?
Na adresu čtenáře, jež několikrát vyslovil obavy o moji bezpečnost: Pokud by jste skutečně cítil obavy o můj život, mlčel by jste.
Bohužel se tak nestalo. To je má odpověď.