Když vládne imperiální Smrtono? ...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 30. 11. 2008Ohnivé koule na americkém nebi (v Edmontonu - západní Kanada, v Albertě),

UFO © Zdeněk Patrick 2008 Praha

Prohlédl jsem si snímky ohnivých koulí na matrixu (odkaz viz pod článkem), abych je porovnal s tím, co jsme viděli v jižních Čechách a z téhož vyvodil možné souvislosti, či vlastně naopak.

Resumé mého porovnávání je prosté:
Jistá podobnost tu skutečně je: objekty dopadaly, či přelétávaly (pokud uvedený snímek neopakuje jediný záznam) na stejné místo. Když průvodné světelné efekty odpovídaly spíše jiným dvěma jevům, které však v případě mého pozorování souvisely s jinou alternativou téže provenience.

Pád zelené koule v jižních Čechách tedy jen vzdáleně odpovídá ohnivé kouli na americkém nebi. Když naše pozorovací stanovi?tě bylo v první fázi vzdáleno jen asi 200 metrů od jevu. V dalších dnech pozorování dokonce již jen 10 metrů při průletu ve výšce 6 metrů (pozorováno ze dvou nezávislých stanovi??). A poslední setkání s tímto jevem v překvapivé vzdálenosti 0,5 metrů a výšce cca 1,80 m. Přičemž velikost kulového objektu příliš . nepřesahovala 10 cm .

Při pádu, či přeletu edmontského jevu byl pozorovatel velmi vzdálený od místa možného "dopadu" a tak tvrdit, že se jednalo o objekt o velikosti míče (cca 20 mm), je zavádějící informace. Jakkoliv jiný pozorovatel, pravděpodobně s podstatně blíž?ím stanovi?těm, tyto míry potvrdil.

Domnívám se, že ani v případě edmontských jevů se nemuselo jednat o ohnivé koule. Výbojem znečistěné, snad i mírně ionizované ovzduží, mohlo navodit dojem, že koule jsou ohnivé.
V jižních Čechách námi pozorováný jev předcházelo nejprve roztr?ení vzdužného obalu v kolmém směru. Při jehož prazvláštním tečení a hoření vyběhla z ničeho zelená koule a nikoli volným pádem, nicméně dostatečně rychle, směřovala kolmo dolu.
Když stejné jevy se objevovaly každý den ve stejnou hodinu i cca minutu. Po celé tři týdny, každou noc. A kupodivu byl ostře ohraničený kulový objekt, den ze dne stále vždy stále blíž a blíž pozorovateli.
Nejvíce mi připomíná ohnivá "edmontovská" koule ohnivou střelu nad Krčským údolím.


http://www.matrix-2001.cz/v2/... Ohnivé koule na americkém nebi...

A co se to vlastně děje?

Nic zvláštního.
Uvá?íme-li zběsilost a šílenství jež propuká na horních palubách a spořádané mektání (o poslední verzi lehce zaměnitelného TV seriálu), za pevně uzamčenými mří?emi, kdesi v temných spodních prostorách, pak je vše nanjevýš v pořádku.
Vše probíhá hladce. V souladu s několika šílenými variantami a nedotknutelnými ?vásty o posvátnosti dogmatu vyvolené beztrestnosti a nepotopitelnosti.

Když myslíte...