Zvláště mocná kouzla na CNN

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 10. 11. 2008

Co vše se v krátké době samovolně vytvořilo z chemtrails (všechna foto chemtrails nad ČR © ZP)

chemtrailsHolografický přenos na CNN?

glosy © Zdeněk Patrick 2008 Praha

Komentář k článku Holografický přenos z Chicaga (CNN)

od čtenáře "Secret".

Dobry den,
prosim Vas, neverte všetkemu, čo je v TV. Tie "skutočne" veci sa tam nikdy nedostanú. (Ja sa hlavne vyjadrujem k uvedenym videam zo CNN.).
Hologram je predovsetkym produktom holografie, co je forma zaznamu obrazu, ktora umožňuje zachytit jeho 3D strukturu. V podstate nám umožňuje 3D záznam objektu na 2D obrazovy nosič, kde je okrem informacie o intenzite (klasicka fotografia) uložena navyše aj faza svetla odrazeného od predmetu.
Toto všetko ale nemá nic spoločne s tým, čo predvadza CNN !!!
CNN využívá iba technologiu firmy Vizrt, ktorá umožňuje prenášat obraz druhej osoby (2D) pod tým istým úhlom kamery, ako je ukazovaná v študiu CNN a to všetko v realnom čase. V podstate je to vloženie výrezu obrazu jednej osoby do obrazu v studiu, všetko je ale 2D, nic sa tam nezjavuje v priestore!!!
Detailne info ako je to robené vratane podrobneho vysvetlenia priamo od firmy, čo dodala technologiu je:
http://www.vizrt.com/news/press_releases/arti cle3918.ece
Dalšie info najdete:
http://gizmodo.com/5076663/how-the-cnn-holographic-interview-system-works

Po přečtení komentáře čtenáře označeného značkou "Secret" nevidím jiné cesty, než mu dát za pravdu a poděkovat nejen za trpělivost s moji asertivitou. Zároveň s ním souhlasím, že v dnešních dobách je jakékoliv spolehnutí se na mediální a zejména TV zprávy z druhé, či kolikáté ruky, velmi neprozíravé. Rozhodně je kratičký komentář náhodného návštěvníka pro mne motivací vrátit se nejen k triku, jenž byl (ve studiu CNN v New Yorku) použit. Zdá se, že vše, co bylo předvedeno na CNN skutečně připomíná spíše to, o čem hovoří "Secret" čtenář.

Přesněji: Technika použitá při snímání p. Yellinové připomíná kompilaci triku popsaného čtenářem a mnou popisovaného principu holografie, či hologramu (viz o něco níže.): Zatímco 35 kamer snímalo moderátorku na modrozeleném pozadí, ze všech možných úhlů, počítačově upravený trojrozměrný obraz byl zasílán k promítnutí do New Yorku s příslušnými triky, jenž čtenář zmiňuje ve svém komentáři.

Jistěže pozoruhodná technologie přenosu, nicméně zdaleka ještě nikoli plnohodnotný holografický projekt použitelný pro magický sestup Svatého ducha, či elektronicky zpracovaného hmatatelně elektronicky uměle zhmotnělého mesiáše , či jiných magických obrazů Janovy Apokalypsy, v otevřeném prostoru.
Jakkoliv pan Blitzer tvrdí, že se jedná o holografii (holografický záznam), zdá se, že se skutečně, možná programově, mýlí.

Těsně před ukázkou CNN přenosu byl, ve statické produkci předveden holografický model Bílého domu, o němž mohu říci, že se velmi podobal tomu, co sovětští vědci předváděli v první polovině padesátých let:

Snímání sochy laserovým paprskem skrze sadu polopropustných zrcadel, jež byly sestaveny tak, aby částečně odražený paprsek postupně sňal tvary sochy ze všech stran a zaznamenal na aktivní desku. Po odstranění sochy a "prosvícení" aktivní desky laserovým paprskem se objevil věrný trojrozměrný obraz sochy, jež mohla být viděna z jakékoliv pozice ve své "skutečné" podobě. I když nebyl pohyblivý obraz uspořádaný touto technologii v této produkci ukázán, není pochyb, že i tato technologie byla sovětskými, potažmo ruskými vědci počítačově propracována do potřebných parametrů.
Věrohodným příznakem těchto úspěchů může být i záhadné vymizení slova "holografie" z mediálního slovníku. Na dlouhá desetiletí, aby se k vrátilo v podivné konstelaci se svlékajícími se krasavicemi na reklamních materiálech.
To, co bylo následně prezentováno, jako holografie, byl mediální úskok signalizující, v neinformované a po informacích hladovějící společnosti, že se holografie stala účinným nástrojem použitelným nejen politruky a náčelníky internacionalisty, ale i mocným nástrojem v širokém spektru elektronických zbraní.

zjevení

Posuzuji-li vše, co jsem kdy viděl svým "orlím", nicméně objektivně ošidným zrakem (ale i slyšel), uvážím-li zároveň svoji nedávnou téměř stoprocentní slepotu skrze šedý zákal, jenž urychleně vyzrál tak, že i operující lékařka jásala nad obzvláště vydařeným dílem, které při každém marném mrknutí snad i vzorně cinkalo. Aby jsem byl oslepen téměř ze dne na den, po pozorování jistých jevů.

zjevení

I z téhož důvodu zuřivě konstatuji:

Převážná část pozorovaných jevů byly konkrétní technicko fyzikální jevy možné mimozemské provenience.

Pouze jediné pozorování v Jižních Čechách, digitálně zaznamenané fotoaparátem a kamerou, by mohlo být při dobré vůli považováno za nedotažený pokus holografického obrazu ve vzdužném prostoru. Předběžně upraveném a pravděpodobně ionizovánými chemtrails.

Na mnohých a spíše okrajových místech oblohy bylo možno pozorovat magnetické siločáry, když "uvnitř" se měnily průběžně podivné obrazy, z nichž vynikal obraz madony s dítětem a velký drak. Přičemž jeden z fotografujících byl na krátký čas na obloze dvojrozměrně vyfocen. Jakkoliv to zní neuvěřitelně.
Bohužel, obraz byl snímán při západu Slunce, při rychlém stmívání a vše upraveno nevyžádaným SW do podoby, jež neodpovídala skutečně viděnému.
Každopádně nebesy a chemtrails agenturou s. r. o. nabídnutý obraz mizerné dvojrozměrné kvality, když v třírozměrném pohledu byl viděn jen velmi pomalý obří mračný disk a cosi v podobě pohádkového draka, jenž pomalu přelétával na ze západu a severovýchod. Přičemž právě na trojrozměrném mračném disku se objevil dvojrozměrný obraz připomínající madonu s dítětem.

zjevení

Jednu z těchto nepovedených fotografii jsem již zveřejnil a snad za čas zveřejním i ostatní, jež se příliš neliší od již zveřejněných. Jen dokumentují pohyb na nebeském jevišti.

Abych přesně vymezil, co jsem vlastně viděli, nafotili a nafilmovali?
Nevím. Byla to nesouvisející podivná hra chemtrails a světla.
Nicméně v přímé souvislosti, co jsme kdy v těchto místech pozorovali.
Abych byl přesnější (zdaleka však nikoli sebestředný): "Co nás v těchto místech nějaký čas pozorovalo".

zjevení

Důvod? Očividně přílišně drzá zvědavost červíka na udici!

Mnohé z toho zajisté natolik podivné, že některé detaily si ještě pěkně dlouhý čas ponechám jen pro sebe.
Snad i proto, že je obtížné, vzhledem k četnosti a různosti jevů, přesně vymezit jasnou hranicí průvodních jevů, od vedlejších efektů prostého skupinového mobingu čistě domorodé provenience.

V souvislosti s mnohými, již téměř denními realitami, považuji rovněž za podivné, jakým praktikám podléhá současná tvorba odborných učebnic, v nichž lze vypozorovat snadnost odměn za opisování učebnic z dřevních časů první republiky. Když převratné objevy a jejich podstata, se v nich vyskytují jen velmi zřídka. Pokud vůbec. Když vynálezy nahrazující stávající zdroje energii jsou zásadně trestány, aby společnosti odpovědná media, místo odpovídající osvětové činnosti, přinášející skutečný pokrok, nás pravidelně vybahnily v denních lžích a marných fikcích. Oslavujících krvelačná monstra a biorobotické, či jiné sexuálně skvěle orientované giganty.

Nyní se vrátím opět k projektu CNN:

Pokud slovo "holografie" (hologram) dostává skutečně jiný význam, než byl na samém počátku na mysli, nezbývá nám nic jiného, než odevzdaně čekat, z jakého směru možná přijde Jejich kouzelník s nedobrými zprávami.