Levá i pravá ruka Ďábla...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 22. 10. 2008

Použitá nadsázka, nemusí být nadsázkou

... směřuje vždy, skrze majitele, k jedinečné metě.

Na rozdíl od pana www.osud.cz si nemyslím, že gangsterský kapitalizmus a přípravy na neocon totalitu utrpěly volební porá?ku.

Naopak, vše jde hladce podle plánu. Uvá?ím-li zejména uměle vygenerovanou finanční krizi a snahy odpovědných o nasílení dalších nepřirozených tendencí.
Zvítězila jen levá ruka ďábla, zatímco pravá přeskupí své síly do ještě temnější podoby. Rovně? se domnívám (mohu se však mýlit), že celosvětově není praktikován gangsterský kapitalizmus, ale přímý global fašistický systém.
Nedbající základních lidských hodnot, práv a svobod. A už vůbec skutečných jednotlivých národních zájmů.
Rozhodně můžeme na vlastní oči, aniž zbytečně utrácíte za sci-fi, sledovat fantastický úkaz.
Metamorfózu Bestie.

Ve?kerý život i podnikání, je ve zdravé společnosti, soupeřením názorových rovin, technologií, filosofií. Při zachovávání Mravního řádu a etiky.

A právě tato jemná mechanika neexistuje již pěknou řádku desetiletí. Přičemž jsou záměrně vedeny devastující útoky právě proti těm komoditám, jež zachovávají tradiční vnímání lidského společenství. Tedy proti rodině a její celistvosti.
Hospodářská, potravinová a finanční, tedy i politická nezávislost je nesnesitelným trnem v globalizovaném oku. Velkou používanou zbraní je postupná devastace veškerých souvisejících morálních a zejména právních aspektů a práv. Prý v zájmu udržení práv a svobod.
Tomuto drzému sloganu snad již nikdo nevěří. A přesto:

Levá ruka Ďábla se rovněž zhlédla v shangenském prostoru: Přesnějí v Karl Marx samosprávných regionech, když dle těchto tezí musí český národ sofort odklusat na germánské smeti?tě dějin.

A vypustit na sebe bezzubého Krakena Čech a Moravy? S protézou leninsky ocelových zubů?
S je?itnými hlavami někdejších neomezených vládců našeho myšlení, v nichž zapustily samosprávné celky velmi hluboké kořeny.
Samosprávné celky v sovětské EU a později GU mají svůj počátek v tezích, jež vy?ly do světa skrze Marx Engelse a surového praktikanta V. I. Lenina.
Jakkoliv si nemyslím, že vše bylo v naší zemi zlé, jak za dob budovaných zlatých zítřků a socialistické reality, či po roce 1989.
K podstatnému nárůstu zločinného průsaku poružování mezinárodního práva, tedy práv a svobod jednotlivce, do?lo na počátku poslední metamorfózy, v přípravné fázi další komunizace naší vlasti a přilehlého okolí. V časech kombinovaných EU operací proti Jugoslávii, a zejména? po téměř volném pádu příslušných konstrukcí.

Co jsou to vlastně samosprávné celky v globalizovaném prostoruž Cosi, co neúplně popsal Jiřík Orwell.

Cosi, co má pře?ít blížící se Průšvih mimozemských aktivit?
Nikoli, tento související problém je samým počátkem nezákonně vyžadované beztrestnosti.

Jedinou budoucí rolí samosprávných celků je všeobecná rezignace na veškerá práva lidského společenství. Po důkladném vykořenění rodových, kmenových a zejména národních práv, s povinností zaujmout takové postavení mezi ostatními samosprávnými celky, jež je předem určeno global fašistickými elitami. Možnými služebníky sil, jež ovládají a okupují tuto planetu. Když jedna z podob špatného ovoce je devastace hodnot, zvířecí propagace zvrhlostí.

V případě regionů v české kotlině zněl jejich jednoznačný po?adavek: ukončení potravinové soběstačnosti Českého národa, zničení konkurence schopných podniků, a vytvoření klimatu pro budování obřích multiskladů a dálničních tahů na východ a slovanský Balkán tak, aby z někdejší prosperující země byl vytvořena tranzitní skupina, umo?ňující mocenské ovládnutí východních provincií na území někdejšího Ruska. jež ani v podobě Sovětského svazu nesplnilo svoji ?internacionalistickouž povinnost celosvětově vybudovat, nyní již inovovaný global fašistický systém.

Co můžeme v brzké době očekávat: Nebývalý tlak fašistických pohrobků na zružení Bene?ových dekretů, tedy vyžadování rezignace na spáchané zločiny a výsledky druhé světové války, příslušné mezinárodní smlouvy vyplývající z porá?ky agresora a skutečného viníka. Na pořadu dne budou čilé snahy pseudo Moravanů a jejich ?osamostatnění seš. S průběžnou eskalací řízeného antičechizmu s jedinečným cílem degradace zbytku české státnosti.

Snahy o kouskování Slovenska a zbytku Srbska, když v dělení dalších slovanských území se vyznamená zejména Vojvodina a Makedonie.

Vysoké dotace kosovským vyřezávačům lidských orgánů a velkodealerům drog.
Pochod globalizátorů dále na východ.
Rozčlenění naší rodné země na několik historicky nesouvislých regionů, při potlačení historických práv. Dodávající na trh podřadnou a nekvalifikovanou pomocnou sílu a lidský materiál pro náhradní díly, vědecký výzkum a vojenské monolity, strukturované pro rychlé nasazení proti jiným možná rebelujícím samosprávným celkům. Tranzitní skupina bude volně disponovat s otroky jednotného, tedy nečeského jazyka.
Volené orgány samosprávného celku se budou řídit pouze doktrínami vydanými globalfašistickými elitami, z nichž jednotlivé, zdávna dědičné klany dostanou, skrze unitární firmy (viz např. Kapsh), jednotlivé samosprávné celky do svého područí, či chcete-li: Do užívání. S dostatečně vysokými neootrokářsko-feudálními prebendami a počitky získanými z daní z míru, direktivně usměrněného pohybu a daní ze života i dodaných drog.

Tyto samosprávné celky budou udržovány v latentním klidu mediálními hrozbami, horetními pokutami z prohraných arbitrá?ních sporů, uměle vybuzenými přírodními katastrofami, potravinovými kolapsy a případným nedostatkem příslušných technologii a předražených energií. Přičemž volná výměna myšlenek bude probíhat pouze v přísně střešeném systému, jenž přesně určí, co je na pří?tě zakázáno si myslet. Natož říci nahlas.

Volný pohyb bude povolen pouze po autorizovaných komunikacích v přesně vymezeném čase. Každý jedinec bude monitorován na všech úrovních. S povinností několikanásobných desátků s okamžitou bezhotovostní platbou.
Jednotlivé samosprávné celky dostanou závazné, vědecky zpracované tarify povolených počtů pro obnovování populace, povolenou úroveň regulované vzdělatelnosti.
Nepříznivě se vyvíjející se počty otroků budou redukovány omezenými přísuny životně důležitých prvků v potravinách, počty předražených léků a vyplývající volnou nabídkou dobrovolně povinné euthanasie.
Proč by to dělali?
Zeptejte se odpovědných, proč konají právě tehdy, když si národ nepřeje a nekonají, když je žádáme, aby dodr?ovali zákony a ústavuž
Zeptejte se zemských škůdců, právě všech těch, kteří umožnili rozdrancování naší rodné země. Kteří se stále se cpou, přes politické mrtvoly svých soudruhů, skrze mediální prostituty, do popředí.
S nekalými a velmi nečestnými úmysly.

Tak ?e, co nás čeká při nejblišším radostném budování Nových fašistických pořádků? Mimo vědecky navýšenou neplodnost skrze chemickou, potravinou a mikrovlnnou sterilizační kampaň, lze očekávat pokles ceny nemovitostí a naopak několikanásobné navýšení daní z tého?. Při celkovém o?kubání nesvéprávných klientů podnikajících další radostné výlety do supermárketů. Bezhotovostní platby skrze povinné čipové hospodářství, genetické zrůdnosti místo potravin, navýšený řev motorů. Desénem a přikázanou rychlostí upravené kvílející pneumatiky směřující po Hitlerových dálnicích dále na východ. Navýšení prodeje znečistěného vzduchu k dalšímu znečistění. Pěkná čipizice a solidní ?mírovací systém spolehlivého souseda, satelitní oko velkého bratra, smrad, puch, nedýchatelno a pod několikanásobným inverzním poklopem slepota a krátký život ukončený nejlépe v předdůchodovém věku bezbolestnou eutanazií. Nad tím vším neexistující chemtrails rozsévači zmaru a dobrovolní strážci nepovolených informací.

Jedinečným počinem Temna bude sjednocení výkladu evropských dějin a upravení dalších historických fakt ve prospěch někdejší Frankonie, jejich přirozených spojenců a nástupnických států. Vše na úkor Slovanů.
A to jsem optimista neuvažující pravidelné naturální poplatky vědecky neexistujícím mimozemcům a preventivní atomové útoky idiotů proti jiným idiotům.
Jakkoliv připouštím, že se mohu mýlit.