Vážení náčelníci spolku ufologů a...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 17. 10. 2008

Se vší skromností zdůrazňuji, že naučená nevědomost, programově zlý úmysl, neodbornost, či dokonce holá neznalost nikoho neoprávňuje libovolně mektat na stejně fale?né notě.

Tak v čem je váš problém!...a organizovaných psychotronických pseudo čarodějů?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2008 Praha

Vážení náčelníci spolku ufologů a organizovaných psychotronických pseudo čarodějů?

Vzácní? , jakkoliv jste se sami vnutili, rád odpovím:

Jste to právě vy, kteří si s pseudo ufologie vyrábíte svoji podivnou živnost a ?íříte nesmyslné nepravdy o reálných technicko fyzikálních jevech, aniž jste cokoli podobného, a to zdůrazňuji - zahlédli byť koutkem oka.

O to větší le?, cokoliv napíšete!
Právě vy, kteří jste, mnohdy z vlastní pohodlnosti, ortodoxními ?iřiteli nadstátních nepravd. Vyhledávající, vykrádající a překrucující cizí materiály.
Nemajíce vlastních.

Pokud kdy vůbec naleznete tu odvahu, pak se konečně někdy vy?plhejte na nejblišší kopec a rozhlédněte se, než začnete mektat o čemkoli, co od psacího stolu přetváříte do bezpečně nedůvěryhodného formátu polopravd a záměrných l?í. Aniž máte odvahu podepsat se jinak, než jako soudružský kolektiv.

Právě vy?

Vážení náčelníci státní ufologie, i vy organizovaní psychotroničtí čarodějové a pomocní rozlézající se ?míraci, schraňující si s cizích zdrojů své, od té chvíle nikým nedotknutelné informace a polosoukromé databáze:

Vím bezpečně, co vám nejvíce vadí.

Nicméně si dovolím si skromně poznamenat, že z téhož důvodu jsem vždy programově odmítal vaše společensky sponzorované, či ufologické, i jakékoliv jiné zcestné teze, vycházející z mnoha jiných l?í. Když skutečná pravda je va?ím skutečným odvěkým nepřítelem. A tak stále opakuji (Neboť opakování je Matka moudrosti): To, co jsem, na rozdíl od nepovolaných kritiků a usvědčených čarodějů moci, měl možnost spatřit, mne opravňuje tvrdit, že cokoli jste kdy napsali, nebo naopak úmyslně zamlčeli, o těchto i jiných jevech, bylo povět?inou programově proti pravdě.
Nepočítaje vašich útoků proti reálným skutečnostem.
Co? by bylo, v normální zdravé společnosti, přinejmenším podivné!
A pokud chcete mektat o mé teorii relativity, tak prosím, když ne o odpovídající vyšší odbornost a nepřekrucované souvislosti, pak alespoň (posuzuji-li vaše schopnosti) o mírnou skromnost - a konečně tu správnou klavesnici.
Vážení známí a neznámí popírači veškerých nemilých skutečností: šel jsem na nejblišší kopec, viděl jsem, zažil jsem, vyfotografoval jsem, nafilmoval jsem, vypočítal jsem a napsal jsem.
Abych nalezl!

A co vy páni Mektalové, odborní Překrucovači textů a nekompetentní pseudooborníci na Zdeňkovu, či jakoukoliv jinou teorii relativity!

Jak se vám jezdí na cizím zboží!
Vím, v čem spočívá váš skutečný problém.
Děkuji nechci?

PS.

A pří?tě se podepi?te bardi...
Ja(k)pa se tě?íte na včasné Rozuzlení záhady? Té skutečně pravé tře?ínky i na va?em dortíku!

Se srdečným pozdravem: Není vám pomoci
Na vždy Vá? Zdeněk Patrick ?mitmajer