Kokony...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 15. 07. 2008

Ji?ní Čechy 2004 / 5. 5. 2008zavě?ené na břízách

© Zdeněk Patrick 2007

Vážení čtenáři, vzhledem k mým propastným mezerám i v oblasti biologie a zoologie prosím odborníky, kteří alespoň tuší, co to visí na břízách nedalek mé chajdy v jižních Čechách.

Jedná se pravděpodobně o kokon, jehož průměr je cca 70 mm a o délce 300 mm.
Podle věrohodných příznaků se jedná se o tuhou koexistenci schopnou oddolat i vichřicím vyvracející a lámají okolní stromy.
Zámotek je připevněn na několika dlouhých pružných větvičkách, jež se staly součástí konstrukce kokonu.
Ten bývá zavě?en na okraji bříz a zdá se, že je dutý, v horní části, kde lze tušit otvor jsou patrné pevné vlaknité struktury, ve spodní části je uzavřen.
Částečně průhledném obalu je patrné, že je zčásti naplněn hnědavou substancí. Což na fotografii není tak zcela patrné.

Povrch má barvu a příznaky břízy, takže lze hovořit o kamuflá?i, když na jiné bříze, kde bylo množství listí, byla odpovídající kamuflá?.

Co je nanejvýš zajímavé jsou 15 mm housenky lezoucí do horního otvoru. Vše mi připomíná maso?ravou rostlinu, či kokon velmi oddolného pavouka.
Zavě?ený ve výškách nad 5 -7 m.
Jeden z podobných jsme pozorovali již dříve a jeho tvar, vyztužený několika březovými větvičkami připomínal spíše vykuchanou rybu. Tento zámotek jsme pozorovali cca 6 let. Letos zmizel a zanechal větvičky břízy zcela zdevastované s hnědými až rezatými skvrnami. A právě letos se objevil podobný útvar (viz foto) na jiné bříze, vzdálené od dříve pozorované břízy asi 30 metrů.
Nicméně mé mizerné znalosti biologie, či zoologie mi nedávají uspokojivou odpověď, neboť končí právě tam, kde jiní teprve začínají. Vždy u překvapivého objevu a ve své podstatě mapují moji nedostatečnost.
Prosím ty z vás, kteří jsou odborníky ve vyjmenovaných oborech a soucítí s mou nevzdělaností o mírné poučení, oč vlastně bě?í?
Děkuji Zdeněk Patrick