Vrba by uschla zármutkem...

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 27. 03. 2008

Vážený náčelník spolku Sisyfos:

Pokud chcete cokoliv zakazovat, pokrytecky rozdávat bludné kameny a lhát o reálných technicko fyzikálních jevech (Chcete-li U.F.O.), pak musíte nejdříve nalézt odvahu zpochybnit moji teorii relativity.

Pak bychom mohli pohovořit na příklad"

O zneužívání televizního vysílání nasíleným blýskáním, zneužívání zvuku podprahovými signály, cíleném stroboskopickém efektu, organizovaném překrucování historických faktů, prosazovaném antičechizmu, o důsledném zatajování pravd a propagaci fašistických doktrín, včetně prosazování neobyčejných zvráceností.

Zdeněk PatrickPohádka o svobodné výměně informací

Glosy © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Jakkoliv bylo mé blízké okolí vytrénováno na nejvyšší míru, byla objektivní hranice, kterou jsem nemohl překročit. I začal jsem přemýšlet i o vrbě, do které bych šeptal to, co není povoleno!

Ale i ta by chudák seschla žalem.

Největší podivnost tohoto světa spočívá v poznání, že 98% mých blízkých odpůrců mimořádných jevů s hysterickým skřehotáním prchá, v témže okamžiku, kdy je jim nabízena reálná šance alternativního poznávání skutečné pravdy o U.F.O. Tedy při společném sledování neznámých technicko-fyzikálních jevů. Aby po té, když vše nebezpečí pravdy pominulo, opět drze skřehotali své velké primitivní Nééé...

Alespoň tak jsem to za mlada vnímal!

Rozhodně dnes vím, že není snadné odpoutat se od klišé lehce zaměnitelných seriálů, krvácejících a zejména nepříčetně blikajících obrazovek, jež by mohly být používány jednak, jako solidní rentgen, jednak jako sofistikovaná deprivační zbraň.

Zároveň již tuším, že nikoli všichni jsme stejně odolní a proto prosím, aby nehledali v mých textech nic, co tam nemohou nalézt.

Nyní si dovolím nabídnout k úvaze (jsem v té formulaci mírný jak beránek) několik informačních pramenů:

Čipizace občanů celé planety snadno, v souladu se zákony EU a velmi lehce (www.osud.cz)

Janova Apokalypsa ( George Orwell svoji viz nedopsal?)

A jak na sofistikovanou špidlizaci a šmírování? (www.matrix-2001.cz)

William Cooper, americký patriot, jenž hovořil, již v roce 1985, o možném nebezpečí celosvětového puče páchaného frakcí Sběře "New Age", spolupracující s mimozemci. Byl zavražděn 5. listopadu 2001, 4 týdny po 11.9.2001