Když vůl seje

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 21. 03. 2008

Sci ?fi *

Upozorňuji váženého čtenáře, že následující text označený hvězdičkou je zcela... ale od základu vymy?len. A je určen pouze po oddolné a pokročilé mimozemsky modrooké agenty.

19. března 2008 Praha 4

20 : 05 : 00 hod (nezaručený středokuchyňský čas)

For one eye only

Top secret (k nahlédnutí jen pro jednooké slepce)
Závěrečná zpráva: ?Pravda o U.F.O?.Vy se skutečně domníváte, že vám řeknou pravduž V?echno je v pytli a vy jste si tak lehce, ach tak lehce? na cokoliv zvykli?

A hovada asistují...

sci-fi?© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Pravdu totiž již nelze říci! Nicméně lze zužitkovat všechny následně nakupené l?i.

A stvořit neuvěřitelné? Mimozemci přeci jen, po tajné poradě expertů OSN, jednoho krásného dne roku 2017, slavnostně sestoupí z vysokých nebes, aby přátelsky poklábosili rolníky a místními hrdiny práce a pracující inteligencí?
Po slavnostním aktu přivítání vybraní a chutní přítomní domorodci s mimozemci téměř společně povečeří.
Doporučujeme: Při každodenním ranním vstávání, ukazovat před ranní hygienou, svým dětem fotografie předních státníků, aby si již od raného věku zvykaly na možný ?ok z mimozemců!
Av?al velmi opatrně, aby děti netrpěly celoživotním postraumatickým ?okem, z té hrůzy!

Do té doby zbývá ještě dovybudovat:

Sítě dobrovolných aktivistů vylepujících provokující karikatury, umo?ňující záměnu raketových cílů. Nic, ani omezená svoboda, není zadarmo!
Dokončit likvidaci potravinové soběstačnosti.
Pokládat za šedou ekonomiku pěstování více než jednu bramboru a osobní čip!
Vyhlásit globální potravinový kolaps.
Jednomyslně schválit zákon o euthanasii ve zbývajících satanátech
Zavést globální svátek posvátné nedotknutelnosti dogmat
Vyhlásit doktrínu o zločinnosti placení v hotovosti.
Zákaz dr?ení zlatých zásob převy?ujících cenu 1 dkg chleba.
Rozmrazit wehrmacht u Stalingradu a vydat globálně závazný dokument o zružení Ruska, modrookých agentů a Slovanů vůbec.
Za účinné pomoci sousedů a drogových dealerů vypudit konečně Srby ze Srbska, Čechy z Čech, Makedonce z Makedonie, Rumuny ze Sedmihoří, méně přizpůsobivé Slováky z Horních Uher, nepřizpůsobivé Slovince ze Slovinska!
Ukončit konečné řešení hlazení Polabských Srbů!
Zružit koexistenci Italie, Belgie, Kanady a Norsko vyhlásit nepoučitelnou ří?í Zla!
Vymyslet opravdu strašně zlého E.T., jenž díky infiltraci lidstva modrookými komplici ohrozil celé lidské společenství. konečně zveřejnit pravdu o mimozemské invazi a modrookých agentech. Internovat odolnější důchodce a přežívající neočipovance.

A což teprve až bude bezbolestný radar nasílený e-goverment projektem II.!

To si teprve budeme juchat rozkoší!

V souladu s protikuřáckým zákonem, v rámci tezí o ?kodlivosti kouření, bude zahájen:

Odchyt volně pobíhajících kuřáků našimi soukromými silovými složkami ve spolupráci se ministerstvem státní nebezpečnosti. Za přímého dohledu evropského komisaře pro hájení práv bobrů.
Dle dolo?ky bude odchyt prováděn na předem vytypovaných lokalitách (nejlépe u trafik), krátce po nákupu usvědčujících předmětu doličných.
Useknuté (pravé ruce) odlovených kuřáků budou vyhodnoceny specialistou banky DNK a úspěšný lovec odměněn 1 kg suženého konopí a ½ kg heroinu. Zabavené usvědčující předměty budou zničeny neviditelnou rukou trhu.
Useknutá ruka snad konečně kuřácké deprivanty přesvědčí o nesporném faktu, že kouření přeci jen ?kodí zdraví!
Protože ruka již určitě nedoroste, rozhodl ministr pro těžkou smrt a nezdravé umírání, o poskytnutí mimořadné a nezbytně bezplatné lekářské péče v podobě asistované smrti - euthanázie.

Postřílet zbývající kuřáky, znásilnit medvědy a sešrat Japonce...

Nejsem si jist? zda pořadí činností je až tak docela správné... Zvlá?tě si pak nejsem ani jistý reakcí pilných a milých Japonců, kteří naopak velmi a tak rádi milují velryby. Nicméně vycházím z posvátného denního tisku, jež je pro mne svatým a nedotknutelným dogmatem (viz australské heslo ?Save whales - eat Japenes?, ?zachraňte velryby - jezte Japonce?!, jež prý inspirovali, podle mediálních prostitutů, vždy zlí a arogantní a zejména vždy závistiví a považte jen... nemyjící se, čeští udavači sloganem ?Zabij bobra - zachrání? strom?! Důkazem české neurvalé nevzdělanosti je prý zásadní nedostatek ko?e?inově dobře zpeně?itelných bobrů.
Suže konstatuji, že čeští bobři již neměli co ohryzávat. Lesy ČR byly již dávno vyvezeny dobře organizovanými polosoukromými subjekty, jako palivové dříví, do blízkého příhraničí. Stromy pokáceny: jednak pro potřeby dovybudování Hitlerových dálnic a dílem pro vylep?ení a zkvalitnění výhledu spotřebitelů na cizokrajné supermarkety, dílem kvůli finančně náročné údr?bě.).

Emigraci, bude-li vůbec možná, povolit pouze v podobě náhradních dílů.

Zahájit globální pátrání po možná možných modrookých teroristech a preventivně je zabíjet! Sporné možná možné zločince mučit za odborné asistence lékařů - specialistů.

Závěrečná čipizace zbývajících otroků!
Zhasnout a odevzdat klíče!

O klíče, které nic nezamykají, nic neodmykají nebude zájem!

Ani o ty temné soudruhy, kteří vyměnili pravdu za přislib moci!
A vydrancovaná Země, dílem doutnající, dílem hořící poletí dalekým vesmírem a všechny hvězdy se ji budou vyhýbat!

My se však jednou zase vrátíme. Zpět v čase, až tam do míst, o němž současníci ani nesní, neboť nikdy neviděli!

Až tam, kde vzduch byl voňavý a průzračný, hvězdy jak lucerničky Karafiátových broučků, Měsíc opět na svém někdejším místě, Slunce životadárné nepokryté zločinnými chemtrails, voda křišťálově chutná, nebe nádherně modré se zdravými mraky, dovádivým vánkem čechrajícím vlasy, kdy pravda byla mravním zákonem!
Do naší krásné země, kde vyvěrají prameny živé vody, kde potoky nemizí a řeky uhání přes peřeje kamsi do dáli? Vše plné lesů a zázračných studánek, rozkvétajících sadů, se stráněmi zázračných bylin a devaterem kvítí.
S posvátnou úctou k daru, který jsme si kdysi nezasloužili!