Družice a číhající dravci

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 05. 03. 2008

Stalo se v čase, o kterém hovořím jako o dobách, kdy i hvězdy druhé i třetí (světelné) velikosti zářily na noční obloze jako lucerničky z Karafiátových "Broučků". používám tento příměr jen proto, že tento relativně pohádkový svět pravděpodobně navždy zmizel se zákeřným projektem "chemtrails".

Rozhodně to byl čas, kdy jste i laciným dalekohledem mohli na západní obloze spatřit i hvězdné mlhoviny.

O svých nočních pozorováních se zmiňuji jen tehdy, jsem-li přesvědčen o výjimečnosti a logickém tahu neznámých objektů.Číhající dravci

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Léto roku 1980 - Jižní Čechy - 02:05 hod. - Československo

Poprvé od (pro mne hraničního roku 1973) a dlouhých letech programového, leč stále marného, pozorování nebeské báně, jsem byl jedné krásné letní noci svědkem zajímavého jevu hodného zaznamenání.

Pohledy na letní noční oblohu byly zejména tenkrát velmi okouzlující:

Čas od času můžete mezi hvězdami spatřit pomalu se pohybující bod, který se za několik hodin (i méně) opět objeví na stejné trajektorii. Jasně se jedná o družice létající buď směrem západ - východ, jiné zase jih - sever.

Některé objekty byly tedy meteorologické družice, jiné vojenské, či chcete-li špionážní.

Když pak v souhrnu byly špionážní téměř všechny.

A právě v okamžiku, kdy jedna z družic přelétávala v nadhlavníku z jihu na sever, se od "hvězdy", vzdálené od družice asi 30 stupňů, odpoutal objekt (ve velikosti téže hvězdy) a rychlostí "blesku" přilétl k pomalu letící družici.

Přilétl kolmo na směr letu "domorodého" výrobku.

Jeho zrychlení a okamžité zpomalení by vyvolalo tak neskutečné odstředivé a dostředivé síly, že jsem si víc než jist výsledkem. Objekt se pohyboval za prahem možností newtonovské fyziky.

Jejich účinek (setrvačných sil) by neobyčejně rychle vymačkal z průměrného pozemšťana jeho životní šťávy, jako neobvykle velký a velmi účinný lis.

Objekt totiž dosáhl ve zlomku vteřiny okamžitého zrychlení, ale i zpomalení.

Rychlost letu opět odhaduji na 80 000 až 100 000 km/hod. Přičemž zrychlení (potažmo zpomalení) si prosím vypočítejte sami, uvážíte-li čas zrychlení (na výše uvedenou rychlost) nedosáhl jedné vteřiny. Přičemž nejmenší úhlová vzdálenost klidového stavu podivného objektu, číhajícího v zákrytu hězdy, od letící družice, sama o sobě (při takovém zrychlení) nedávala šanci setrvačným a vzápětí odstředivým a dostředivým silám zabrzdit "na fleku a vzápětí pokračovat zcela jiným směrem. Jak se za chvíli dovíme:

V tomtéž okamžiku objekt zahájil souběžný "pomalý" let s objektem, který dodnes pokládám z mnoha důvodů za umělou družici.

Po krátkém souběžném letu se náhle neznámý objekt čtyřikrát překvapivě silně rozsvítil, a to tak, že se na okamžik rozsvítilo v celém údolí - místu mého pozorování.

Čtyři záblesky připomínaly svojí intenzitou elektrický oblouk silné svářečky. Časový interval jednotlivých oslnivých záblesků odhaduji na jednu vteřinu.

Tak, jak rychle objekt přilétl, tak se i bleskurychle vzdálil, aby vzápětí "zaparkoval" na svém původním číhadle.

Splynul dokonale s jednou z hvězd souhvězdí připomínajícím egyptský hieroglyf hada - hlavu hada - rovnostranný trojúhelník.

Dalo by se očekávat, že tím veškeré aktivity neznámého objektu skončily.

Omyl.

Jak jsem za chvíli zjistil, číhal dál jako dravec, tvářící se jako jedna z hvězd ze souhvězdí (kamufláž určená pouze pro pozemského pozorovatele).

Za necelých deset minut přelétávala po jiné trajektorii jiná družice. Číhající objekt trpělivě vyčkával, až bude družice nejblíže jeho stanoviště. Pak vyrazil ke své "oběti" a situace se do všech detailů opakovala. Se všemi již známými příznaky, včetně nevídané rychlosti i záblesků.

Neznámý objekt se choval jako dravec číhající a útočící na oběť. Nicméně obě družice setkání přežily, aby pak neruženě pokračovaly ve svém letu po hvězdné obloze.

V okamžiku, kdy "cizinec" opět splynul se "svojí" hvězdou, jsem si uvědomil jednu nepříjemnou skutečnost.

Ten, kdo se skrývá, nemá dobré úmysly, i kdyby měl mezi mluvčími páté kolony, vytvořené z odborníků na dezinformace, tisíce pádných výmluv.

Do puntíku stejné manévry jsem z téhož regionu (ale jiného údolí) pak pozoroval i po letech. Micméně po našem lehce sehraném vstupu do globálního satanátu a zejména pak po roce 1998, jejich taktika a částečně i celkový umělecký dojem, se očividně proměňovala. Možná i s objevem jiných zásadních objektů, tentokráte líně létajících a půlzně se rozsvěcujících do velikosti 2/3 velikosti Měsíce, vzápětí odlétajících jako běžná družice. Pak se původní nedomorodí dravci, číhající v zákrytu hvězd, tiše ze scény vytratily. Skryti chemtrails čím dál, tím víc zasviněnou oblohou!