Létající baňky

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 24. 02. 2008

§ 165 Schvalování trestného činu

(1) Kdo veřejně schvaluje trestný čin, nebo kdo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Je schvalování pošlapání mezinárodních práv a rezolucí rady bezpečnosti OSN a nabádání k schválování takových činů, z téhož ranku?

Nebo spadají, podobně jako mučení lidských bytostí a provozování koncentračních táborů, organizované spolčení směřující k potlačerní lidských práv a svobod, proklamační propagace války a účelového zabíjení, pod Norimberské zákony?

Je třetí tisíciletí, nebo zlatý věk někdejších barbarů?

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = SrbskoModré kapky se zahnutými špicemi

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Léto roku 1980 - Praha 4 - 21:20 hod. - Československo

Krásný teplý letní večer a noční obloha (v časech, kdy nebyla atmosféra znečistěná ničemnými chemtrails pokusy) připomínající rozsvícený vánoční stromek, vytvořila s jasně svítícími hvězdami, příjemnou atmosféru, kterou jsem si vylepžil poslechem Hlasu Ameriky.

Seděl jsem tehdy na balkonu svého bytu a radiopřijímač v takové decentní úrovni, že i angažovaní a na socialistických vymoženostech hmotně zainteresovaní sousedé, z toho mohli cosi mít.

Náhle se ozval z reproduktoru podivný zvuk a ten pozvolna sílil. Připomínal cosi, co bych se pokusil připodobnit k chroptění ucpaného vysavače.

Aha, řekl jsem si, komunisté opět zapojili své osvědčené stroje na pravdu.

Přeladil jsem na jinou stanici a vzápětí opět zpět.

Bylo to jasné.

Zvuk se ozýval pouze na frekvenci, kterou jsem - alespoň zjevně - měl v širokém i dalekém okolí vyladěnou pouze já.

Mimoděk jsem se podíval na oblohu.

V duchu jsem se omluvil těm, které jsem nikdy neměl v lásce - nebyly to jejich ružičky. Po obloze neslyšně plula, směrem ke mně, dvě velká namodralá světla ve tvaru kapky a svou velikostí pětinásobně převyšovala ty největší a nejjasnější hvězdy.

Zpočátku se zdálo, že plují velmi nízko. O něco později bylo zřejmé, že tento dojem vyvolala velikost objektu.

Zvuk v přijímači sílil úměrně s přibližováním neznámých těles, až signál naladěné stanice zcela zmizel.

Kdosi mně neznámý se snažil zaskakovat za domácí ostražité strážce pročištěných informací.

Několikrát jsem přeladil - stále však totéž. Podivný zvuk se ozýval pouze na vlnách Hlasu Ameriky. A jak jsem dodatečně zjistil, jednalo se o místní jev.

Modře svítící kapky s ostře ohraničenými okraji, již letěly "těsně" nade mnou. V tom okamžiku se na zlomek vteřiny obě tělesa rozzářila a aby vzápětí zcela pohasla.

Současně ustal ruživý zvuk,

Jako když utne a "štvavá vysílačka" mohla na mne tenkrát opět rozvratně s přiměřeným úspěchem působit.

Na obloze mezitím původní modré kapky odplouvaly tiše do dáli, zanechávající ve mně pocit neobyčejné marnosti.

Snad i proto, že nebude nikoho, kdo by uvěřil.

A protože jakékoliv vysvětlení by bylo neúnosné, nikomu cizímu jsem o tomto případu nevyprávěl.

Nikdy více se z mého rozhlasového přijímače neozvalo již nic obdobného.

Ačkoli...

Podobná světla, nehlučně plující po noční hvězdnaté obloze, jsem viděl na tomtéž místě, ale i jinde ještě několikrát. Velká modrá světla ve tvaru kapky s ostrou špicí ohnutou na zádi směrem k zemi., nepřipomínající ani vzdáleně nic z toho, co běžně létá po naší obloze.

Musím však zdůraznit, že objekty přesně téhož tvaru i barev jsem spatřil až po 27 letech. Ty však byly o poznání menší, podstatně rychlejší. Tentokráte letící pod chemtrails svinstvem. Tedy velmi nízko.

Tvar objektů: kapka s ostrým okrajem, se zádí zahnutou směrem k zemi. Repektive baňkovitou přídí kapkovitě přecházející na samém konci objektu do ostrého ukončení směrem dolu.

Barva: Jasně zelenkavě modrá s jasně ohraničenými okraji

Směr letu: od jihozápadu (od Cukráku) nad Krčským údolím směrem na Pankrác

Výška letu: v letové výšce dopravních letadel ČSA, manévrujících v obrátce u radiomajáku Popova ústavu (?).

Způsob letu: Přímý, bez ruživých tendencí, rychlostí zmiňovaných letadel ČSA, ve formaci lovící vlčí smečky. Druhá "kapka" letěla o 3 délky v závěsu a o 3 délky vlevo.

Velikost objektů: 1/3 - 1/4 měsíčního kotouče.

Zvuk: Nehlučný přelet (neuvažuji-li již popisovaný zvuk, vycházející z rozhlasového přijímače).

Čistota ovzduží:

Křišťálově čistá, když předchozí den byl nádherný s modrou oblohou, které jsme kdysi říkávali "Italské nebe".

V časech, kdy ještě nebyla otevřena "ozonová díra!

Později narozené ubezpečuji, že současná nebeská klenba s parazitujícími chemtrails odklánějícími sluneční paprsky do potřebnějších regionů, není ani zdaleka tím, co jsme vídavali my.

A doporučuji nevěřit ani dodatečně počítačově dokresleným starším filmům, s neuvěřitelně zhůvěřile dokreslenými chemtrails, sodíkovou lampou místo sluníčka a rudou marsovskou oblohou.

Neveřte! Je to ničemný podraz.

Nic takového, mimo běžných mraků, rychle rozptylujících se kondenzačních pruhů vytvářejících se jen v přesně určených výškách, avšak velmi, velmi ojediněle, neexistovalo.

Současný stav vzdužného obalu silně připomíná trvalá olovnatá mračna tvořící se po serii atomových pokusů z padesátých a počátku šedesátých let.

Z těch však v zimě vytrvale pršelo a v létě mnohdy padal sirnatý žlutý sníh!

Později, ke konci pracovní doby a zejména ve dnech pracovního volna, což byl velmi legrační efekt, způsobený prý právě člověčí nečinností!