Kosovo = Srbsko

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 10. 08. 2008

Vážení přátelé,

ve svých knížkách jsem upozorňoval na den, kdy čas natolik pokročí, že jakékoliv otálení bude vlastní příčinou průšvihu. Přičemž jsem použil Nostradamovy prorocké verše týkající se Dalmácie a Ilyrie (Jugoslávie).

K pochopení Velkého průšvihu však není třeba žádných proroctví.

Postačí vidět a slyšet.Rozpomeňme si jen na časy, kdy s námi, s několika letým předstihem, mediální prostituti celé roky pilně nacvičovali navykat nás na termín "bývalá Jugoslávie" a brutální "humanitární bombardování" křivopřísežníka Václava Havla.

Nic nebylo učiněno samo o sobě!

Brutalita nově zaváděného systému se neštítí již ničeho. Logika věcí, historické souvislosti a souvztažnosti jsou zcela ignorovány a v rámci zločinných doktrín utloukány k smrti. A proto zcela jasně říkám:

Deklarace o ukradení Kosova, nedělitelného území Srbska, je dalším hrubým pošlapáním historických skutečností, mezinárodních práv a úmluv, kolikáte již v řadě jiných, jehož důsledky se neprojeví jen na Balkáně, ale za velmi krátký čas i v našich domovech.

V nasílené podobě.

Jako svobodný občan České republiky důrazně žádám vládu České republiky, aby konečně konala v souladu s mezinárodním právem a skutečnými zájmy České republiky a stále ještě svobodných občanů!

Žádám dále, jako svobodný občan České republiky, aby embargo na pravdivé informace o skutečných světových událostech bylo okamžitě zrušeno!

Abych, jako svobodný občan, bez politruckých cenzur, mohl svobodně posoudit získané informace.

Abych, jako svobodný občan České republiky, nemusel pokoutními cestami žebrat o svá nezadatelná práva a svobody.

Zdeněk Šmitmajer - Patrick roč. 1945

Nyní se podívejme, komu to vlastně straní váhavý ministr zahraničních věcí České republiky pan Karl Schwanzeberg!

a o to podivnější agent s bezbolestným radarem pan Vondra!

Vzácná velkomožná nevládo ČR, jak se vlastně vyrabí desrbizace Kosova?

A jedna z osvědčených lstí, jak konečně vyhrát druhou světovou válkuž

A jaké partnery nám, přes náš nesouhlas, stejně vybírá Pavel Bém?

zvedavec.cz: Když vládnou bestiální vrahové

Odpověď možná zde! Pašování drog z velké "spojenecké" základny i v mrtvolách vojáků?!