Den Trifidů

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 04. 02. 2008

Napsáno pod dojmem několika článku pana Jiřího Maška z Osudu.

Pokud jsem správně pochopil, jeho vnímání pojmu "transformace", pak se pan Jiří Mašek mylí přesně tak, jako když přijal výzvu pana Petra Vachlera k účasti na zábavně mysticko - deprivovaném pořadu "Detektor".
Pokud záměr byl vyrobit jen zábavný pořad, tak se povedl.
Bavím se výtečně.
Nicméně poslední bašty informací, za jakou stále ještě považuji i Osud. cz, by měly přistupovat k neznámým projektům, ze kterých může vypadnout kostlivec, velmi opatrně. Neboť čas zábav dávno pominul a úmysl systému je zdaleka zapáchající.
Nechte mrtvé mrtvým, neboť žádný zázrak současný mangment TV nedovolí vykřesat...Den trifidů.

Den Trifidů.

© Zdeněk Patrick 2006

Příznaky tzv. transformace popisované mnohými lidmi, v článcích pana Jiřího Maška, jsou tak závažné, že nelze je nekomentovat.

Brnění v nohách, brnění v rukou, píchání v rozličných partijícíh bez zjevných příčin

Pálení na hrudi, pálení pokožky, výskyt bezdůvodných popálenin na končetinách, jež jste při spánku měl odkryté, výskyt neznámých "plísní".

Úporné bolesti hlavy,

Těžko definovatelné krátkodobé nevolnosti a závratě

Nespavost.

Zvláštní mlha před očima

Jiskření v očích i když jsou zavřené.

Pokusím se pomoci orientovat se, či přispět k osvětlení některých možných příčin

Nejdříve však cosi o taktice systému, jehož cílem je uštědřit nepříteli takové rány, jež jej sice neusmrtí ale zasadí rozhodující údery, jež protivníka zatíží natolik, že nebude schopen se aktivně bránit a zároveň se stane doživotním klientem globalizovaného chemicko terapeutického průmyslu. Jenž jej, v současném systému vyždímá až "do morku kostí".

I přes mé invektivy k zavedenému systému věcí a globalizovaných struktur chemicko - terapeutického průmyslu, je nutné vycházet z individuálních zkužeností, jež v žádném případě nesmí ohrozit zdraví důvěřivých čtenářů.

Z téhož důvodu budu nadále popisovat jen své vlastní zkušenosti a pro mne vyplývající vývody.

Aby si čtenář udělal vlastní úsudek toho, co bude následovat, ještě doplním již jen nezbytná fakta o mém současném zdravotním stavu, přičemž zdůrazňuji, že genetická vybavenost mých předků měla na svědomí dlouhý věk, zrak jak orel a z otcovi strany první infarkty přicházející až po 73 roce života.

Můj první infarkt se, po dlouhodobém mobingu dostavil v 43. roce života. Sedm dalších z nedostatku spánku, cílených stresových ataků a objektivního nedostatku kyslíku v průběhu dalších roků. Další následoval po invazní prohlídce. Vše ukončila operace srdce.

Během jistého časového intervalu jsem pociťoval tytéž příznaky, jež pan Mašek vypisuje ve svém článku. Včetně zablýskávání, či jiskření v očích, Byl jsem úspěšně léčen na zelený zákal. Respektive můj zrak stabilizován. Sice jsem viděl jako orel do dálky, ale na čtení jsem byl nucen používat celkem zanedbatelné dioptrie.

Těžil jsem se a doposud těžím dobrému psychickému zdraví, jakkoliv mé pocity radosti jsou dávno ty tam.

Jsem, jak doufám jen přechodně slepý na jedno oko a na druhé mám zbytkový zrak. Šedý zákal, jenž se dá operovat však nevznikl náhodně a proto se snažím upozornit ty čtenáře pana Maška, že popisované příznaky: Podivné mlhy před očima mohou být, mimo spadající chemtrails a kamionové zplodiny i výdobytky stejného poškození.

Šedý zákal se nedá léčit, ale některý druh úspěšně operovat! Je-li té podstaty, jež má s mými problémy stejného

jmenovatele. Nyní z mých bohatých zkušeností z této oblasti:

. Tlak v očích, úporné bolesti hlavy, duhové vlnění vzrůstající v čase několika minut, je předzvěstí postupujícího ničení zraku zeleným zákalem.

Tlak v očích, úporné bolesti u kořene nosu, divná mlha v očích a při únavě i vidění pravidelné mřížky signalizuje, že jste měl být dávno v rukou operátera. Pokud tak neučiníte - oslepnete.

Příčiny šedého zákalu: (Mimo cukrovky a jiných sdružených onemocnění), především:

. Mikrovlnný atak:

Cíleně zaměřený na zvýšení tlaku ve važem oku, bodovým ohřevem mikrovlnou zbraní. Lze tak docílit v krátké době efektu zvané též Big Eye (ač je tento efekt z oblasti chemicko - psychotronických zbraní). Oko vám nabobtnává a vylézá z očního ďůlku ve velikosti vlašského ořechu. Na povrchu mokvající. (popisuji jen to, co jsem viděl a cítil). Jindy oteče celá polovina tváře takže ořech, tedy vaše zdárně mokvající oko je skryto otokem. Problémy trvají podle síly mikrovlnného ataku, od pěti minut do několika hodin.

Pokud je mikrovlnný atak veden na spánkovou část, či zadní část (malého mozku) pociťujete tupou bolest a následují deprese.

Mikrovlnné ataky, pokud jsou vedeny na správnou část těla, mohou navodit srdeční problémy až infarkt.

Dalšími možnými příčinami jsou:

Přízemní ozon vyvolaný spadem chemtrails a nasílenými zplodinami kamionové dopravy.

Nepřirozené mikrovlnné pozadí a oční cévy roztahující anopyrin (užíváte-li jej pravidelně).

Nevhodné propojení medikamentů.

Ozonová díra a spad chemtrails.

Zablýskávání televizní obrazovky (lze pokládat za terorizmus podporovaný státními strukturami).

Fotonové exploze vybuchující v podobě koulí nejen na noční obloze, jež se dlouhodobě vyskytovaly v hojném počtu, aniž varovný systém, jehož je televizní vysílání nedílnou součástí, občany varoval. Nemorálně nekonal.

Nekonal-li je veskrz zločinný!

A on ze své podstaty nekoná!

Účelovým odnímáním spánku nasíleným hlukem skrze praktikovaný dlouhodobý mobing na vaší osobu a vaše blízké.

Nezanedbatelný rámus navýšené kamionové dopravy.

Dlouhodobé mikrovlnné snímání obrazu vašeho bytu a soukromí.

Co se týče mé soukromé fotografické dokumentace zaznamenávající nezákonné mikrovlnné snímání obrazu a stálého monitoringu (zřejmě typu Anička) cizího bytu, respektive rejdění bikonické antény mikrovlnné zbraně, jež dle dispozic snímaného obrazu, pronásleduje gangster ze sousedství svoji oběť v sousedním bytu (tedy skrze zdi), mohu specialistům činným v trestním řízení poskytnout dokumentující snímky. Včetně snímků bodových popálenin. Jakkoliv, skrze jinak velmi pozorné internetové "pozorky", dlouhodobě nabízím, trvale není zájem. Jakou pravdu musím ještě napsat?

. Při mikrovlnných atacích může oběť pociťovat nepříjemné brnění, někdy až bolestivé pocity. Jakkoliv jsou i tyto příznaky jiných onemocnění.

Nicméně po mikrovlnném ataku dochází k nasílení mlžných oparů a vjemu mlh před okem velmi rychle.

Zvláště jemná pravidelná mřížka, jež se objeví v zorném úhlu, je předzvěstí velmi silného poškození.

Deprese a následné psychické problémy mohou být, vedle prostého vnitřního nepokoje, téhož původu.

Většinou však jsou součástí celého spektra cílených ataků.

Jakkoliv je nutné vzít v potaz i umělé nasílení počtu bouřek, respektive blýskání a hřmění (tisící procentní a více) jež rezonuje s planetou na frekvencích vyvolávajícíh v lidské mozku nepříznivé pochody s následnými depresemi.

Rovněž umělé stmívání svitu Slunce, lze považovat za zločin, hodný dokonce mezinárodního vyšetřování.

A nyní bych s panem Maškem, či spíše s jeho závěrečnou vsuvkou, "Zůstanou jen silní", polemizoval.

Nezůstanouž

Zůstanou jen devianté, deprivanté, obří věznice, podzemní mučírny, mimozemské pracovní tábory, respektive koncentrační tábory a zbytkové dokonale očipované oběti sledované satelitními systémy. Oběti Zlatého věku nadnárodního gangsterizmu.

Pokud to dovolíme!