Radostně a zejména optimisticky

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 31. 01. 2008

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = SrbskoJak také jinak

Glosy © Zdeněk Patrick - 1994 - 2008 Praha

Pokud se rozhlédnu ?střízlivým okem?, a jak si přeje mé blízké okolí: konečně radostně a optimisticky, nelze mi jinak, ne? suže konstatovat, prozatím bez bliššího upřesnění, že se kdesi v minulosti stala zásadní chyba.

Z bezbranného člověka vysublimovala bytost, jež zcela zásadním způsobem překonala nástrahy nedokonalostí poplatné tělesné konstituci.
Jakkoliv nás dravčí oči (přírodou umístěné směrem k vyhlédnuté kořisti) předurčují k jisté agresivitě, nebylo jistě cílem genese vytvořit zbytečného dvojníka hyen.

Dozajista se shodneme, že naším cílem nebylo ani bezuzdné vra?dění v uměle vyvolaných válečných konfliktech, v říjnových revolucích, genocidních snahách vrcholového gangsterizmu, beztrestné šíření drog, programové ničení přírody, zákony povolující mučení, laboratoře vyvíjející smrtící substance. Snem našich předků nebyly ani roje deviantů a deprivantů, či naopak neuvěřitelné zákony proti přirozeným sexuálním aktivitám.

Rovně? potlačování citů a emocí, jako je radost, smutek, veselí, nad?ení, vlastenectví, milování nemů?e být nahrazeno dogmaty o lásce k výlučnosti jisté skupiny, láskou k soudruhu předsedovi strany, láskou k zemským ?kůdcům, vynucenou strachem, stresy, geneticky upravenou potravou ze zásady nemající pro život potřebné prvky, kdy? oligarchie pacifikuje možné rebely výdobytky IG Farben, když i chloru a fluoru je dostatek. Přirozené emoce, nedílná a přirozená součást člověčího světa, jsou odstraňovány represemi, nahrazovány globalizační dekadencí, cílenými stresy, pocitovými náhra?kami rozsáhlým sortimentem drogového šílenství.
Nomenklaturní ?lechta domorodých náčelníků, vykrádající dědictví předků, má k ?pidlizaci, kamerizaci a monitoringu souseda mikrovlnnými aparaturami pouze vlastnoručně vystavený certifikát.
Zkrátka jistá skupina si přivlastňuje práva, jež jí nepřinále?í ani náhodou.
A přesto jimi i nadále disponuje.

Ani nájemný masový vrah Vladimír Iljič Lenin nevysublimoval z nicoty náhodou. Rovně? tak i jeho velký vzor Maxmilián Robespierre, na němž byl prolhaný každý knoflík , každý záhyb jeho obleku, jehož úkolem byl plynulý převod vlády z monarchů na bankovní rodiny. Aby jeho ministerstvo pro blaho lidu zdárně úkol splnilo, bylo nuceno popravovat dvacet a? ?edesát kriminálníků (rozuměj náhodných chodců) denně.

Zřejmě se praktikovaní lidového blaha všeobecně zalíbilo a tak podobná ministerstva pro blaho lidu a dovoz úzkoprofilových neonacionalistů z přičinlivého zahraničí (kdy? fašistická ANTIFA se velice líbila), rostla jak houby po dešti. Za účinné pomoci obrazovek, rozsévačů zvráceností a generovaných neshod emitujících svoji nenávist a svá dogmata o formálnosti lidství a demokracie do všech stran. Řádně nasílené podprahovými střihy a stále ještě právně trestným invazním blýskáním.

Objevila se i nová ministerstva. Na příklad ministerstvo pro ničení úrodné zemědělské půdy, zeleně a prodej ?pinavého vzduchu k dalšímu znečistění.

Rovně? ministerstvo, respektive magistrát pro citlivé asociální programy směřující k intenzivnějšímu smetení bezdomovců z našich měst a myslí, se zdá být zcela špičkové úrovně
Nic nového pod Sluncem. Podobnou roli sehrávalo v legendách zlé božstvo Tezcatlipoca - Kouřící zrcadlo alias Necocyautl (rozsévač neshod na obou stranách), alias Itlachiayaque (místo z kterého nás sleduje), alias Titlacahuan (jeho? otroky jsme), jenž nás sleduje a skrze svůj kouzelný prsten nahlí?í, ve dne v noci, do našich srdcí, z jakéhokoliv místa a trestá mikrovlnnými zbraněmi.

Jinými slovy, není možná, aby se i přes rozevírající se nů?ky mezi vědeckými poznatky a vzdělanosti (programově sni?ovanou i narůstající nevzdělatelností), či mezi pravdou a státními dodávkami několikanásobně pročistěných informací, každý z nás na vlastní oči nepřesvědčil, že ?ijeme v době šílenců, kteří neznají meze. Neznají-li meze, pak skrze zaváděný systém zničí vše.

Zřejmě v přesvědčení, že oni zůstanou ?na semeno?, jako nejzdravější větévka shnilého stromu. Tlící a velmi špatně naroubovaná větévka.

Jsem ochoten připustit, že mnozí z nás nevidí a nesly?í pouze ze strachu, naučené nevědomosti, či nezřízené pa?ravosti.

A k vidění a slyšení je toho tolik, až srdce ?alem usedá. Jakkoliv všichni vědí, že již všichni vědí, nikdo nesly?í nikdo nevidí?
A tak sám pro sebe si dělám přehled těch věcí, které jsem ve svém životě spatřil a pro ně? existuje pouze jediné vysvětlení.
Úzce související se všemi světovými událostmi uplynulých let a staletí.
Souvisejí rovněž jak s fiktivním koncem komunizmu roku 1989, uměle generovanými etnickými neshodami, protiteroristickou hysterií směřující k potlačení práv a svobod občanů, vše navýšené globalizovanou kamerizací a masovou špiclizací nejen soukromí, ale i nepovoleného smý?lení občanů, jež završí hardwarově i softwarově připravená čipizace zbytkového obyvatelstva.
Přičemž vytýčená dogmata jsou stejně nedotknutelná jako kdysi Adolf Hitler.
Vítězové totiž přejímají zvyky poražených za své.

Omezování práv a svobod je zásadním projektem směřujícím k onomu konci. Nástroji pak uměle vybuzená změna klimatu, surová opatření vyvolávající cílenou mediálně směrovanou nenávist proti muslimským nedotknutelnostem, jež jsou stále ještě nezávislé na globalizovaném státním teroru. Tehdy nás posune do středověkých inkvizičních projektů i mučení povýšené na státní princip.

Když válečné zločiny budou oslavovány ?humanitárními bombarderry? a nedotknutelnost masových vrahů se dočasně stane Nejsvětějším dogmatem.
Pochyby o vnuceném dogmatu, či jakékoliv ???ourání? do samého principu dogmatu budou nepochybným zločinem.
Zatímco utajená ministerstva Strachu, v nově vybudovaných kasematech mučí Hrůzu na vysoké vědecké úrovni, aby vyzradila svá tajemství.
Tehdy, až z ní celou utajenou pravdu konečně vymlátí, Hrůza samým strachem zcepení.
A to je ten hlavní, nicméně absurdní důvod, proč Pravda bude v tomto systému zločinem.
Nepromlčitelným zločinem jsou již všechny pravdivé informace o skutečném dění ve světě
Z téhož důvodu, sám pro sebe, si v pří?tě vytvořím přehled mimořádných jevů, o kterých jsem sice již psal, nicméně nebyly nikdy zcela shromá?děny s přesnou datací a vzájemnou souvzta?ností.

A nyní trochu té slíbené radosti a optimizmu.

Jak jsem se prostřednictvím souboje kandidátů na úřad ?Pravda vítězí?, tedy z povolaných úst dověděl, nejsou zločinci zavádějící poplatky novorozeňatům z nepovoleného dýchání, zločinci. A zároveň, že demokracie je pouze formální instituce směřující k celosvětové globalizační éře zlatých zítřků. Jinou špičkovou zprávou ze světa se mi jeví ta o zoologické zahradě ve Vindeboně, jež má roztomilého medvídka. Rovně? velký světový hit na pokračování: ?Pan Čunek stále ještě nemá vyhráno?, se jeví jako globalizovaně geniální. A ze zpráv o počasí se jeví jako špičková, že dnes vleky na horách skvěle fungují, bude-li mráz, nebude-li oteplení, pokud nebude svítit Slunce.
Jinak bude vát mírný vánek, místy v podobě příjemného uraganu. Přeji příjemný po?mourný večer s posledními nebezpečnými molekulami dozajista nedýchatelného kyslíku.